Jaké možnosti se nabízejí při aktuálním navyšování kapacity školek?

Jaké možnosti se nabízejí při aktuálním navyšování kapacity školek?

Mateřské centrum Oáza využívá Pavilon od roku 2019. Foto: archiv

Se vzrůstajícím počtem obyvatel Mníšku pod Brdy dochází k situaci, že se tříleté děti, které mají ze zákona přednost při přijímání do mateřských škol (MŠ) zřízených obcí, do takové školky nedostanou. Město pracuje na trvalém řešení, ale v současné době je zároveň nuceno najít i řešení okamžité, tj. dočasné.

Při dostavbě Pavilonu se předpokládalo, že se třídy z kontejnerů přesunou do nových prostor v Pavilonu a v kontejnerech vzniknou prostory pro MŠ. Toto řešení se neuskutečnilo z důvodu postoje Michaely Pažoutové – ředitelky ZŠ, která toto řešení jednoznačně odmítla. Zároveň ale ZŠ postupně zřizuje kmenové třídy ze 7 družinových tříd v Pavilonu, čímž dochází k dalšímu navýšení nákladů pro město v podobě stavebních úprav spojených s rekolaudací těchto prostor na učebny. Ve školním roce 2019/20 otevřela ZŠ přípravnou třídu, čímž došlo k uvolnění míst v MŠ, ale tento momentální úbytek dětí zároveň přispěl k ukončení činnosti spolku Fabiánek, jehož kapacita teď ve městě chybí.

V roce 2020 se objevila naděje na vybudování nové MŠ jako společný projekt developera na pozemcích, jehož jsou vlastníkem město a další dva subjekty. Bohužel z tohoto projektu sešlo z důvodů pozdějšího nezájmu jednoho z vlastníků pozemků.

Díky vstřícnosti současné ředitelky Domova pro seniory pod Skalkou (DPS) se otevřela možnost vybudovat jednu třídu školky v prostorách bývalého Fabiánku. K tomu, aby prostory splňovaly veškeré hygienické normy pro MŠ schválené Krajskou hygienickou stanicí by ale musely být dle studie provedeny takové stavební úpravy, které by vyžadovaly vysoké náklady ve výši 1 619 750 Kč bez DPH. Kapacita by zde byla vytvořena pro 10 dětí.
Jako další varianta se nabízí zřízení jedné třídy MŠ v Pavilonu místo Mateřského centra Oáza (MCO). Toto místo celkem pro 13 dětí schválila s minimálními náklady na stavební úpravy Krajská hygienická stanice. Zároveň byly Oáze nabídnuty prostory po spolku Fabiánek v DPS. Aby mohla být činnost MCO provozována dále bez většího přerušení činnosti, nabídlo město Oáze také pomoc při stěhování a úpravou prostor (vymalování, smontování nábytku atd.). Umístění MCO v Domově pro seniory by zároveň řešilo i nedostatek prostor tohoto typu pro oblast Starého sídliště, ve kterém takové centrum pro matky s dětmi chybí.

Vstup do bývalých prostor Fabiánku v buově mníšeckého Domečku. Foto: archiv

Vedení města momentálně prověřuje obě výše nastíněné varianty, neboť každá z nich má své přednosti i své nevýhody.

Zároveň pracuje vedení města na směně pozemků za účelem získání vhodného místa pro vybudování základní školy s přidruženou mateřskou školou, jejichž zřizovatelem by byl Svazek obcí mníšeckého regionu. Podle výsledků nedávno zpracované demografické studie totiž počet dětí nebude v regionu ani v samotném Mníšku v příštích 15 letech významně klesat.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se