Máme nové odborné učebny

Máme nové odborné učebny

Nové učebna chemie. Foto: Samuel Mestic

Chemii, fyziku a cizí jazyky se žáci naší školy mohou nyní učit ve zcela nově vybavených odborných učebnách. Díky programu MMR v rámci IROP „Vybavení učeben ZŠ v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí“ získala naše škola prostředky ve výši 2 908 tis., jež doplnila 323 tis. z vlastních zdrojů. Již v loňském roce jsme realizovali z tohoto dotačního programu PC učebnu.

Učebna chemie nabízí kromě lavic s vodovodními přípojkami především oddělenou digestoř pro demonstraci pokusů. „Sestavíme zde potřebnou aparaturu a můžeme předvést reakce, jež dříve nebylo možné ukázat. Zásadní je přímé odsávání nebezpečných či jen zapáchajících zplodin při spalování – kouř nezůstane ve třídě,“ vysvětluje učitelka chemie Eliška Solničková. Vybavení doplňuje interaktivní dotykový panel a nezbytná tabule.
Atypickým tvarem lavic zaujme učebna fyziky. Tvar vytvořený na přání pedagogů dovolí variabilní seskupení žáků. Interaktivní projektor s tabulí umožňuje zápis z tabule plynule zaznamenávat. Na tabuli o speciální šířce 400 cm lze dostatečně popsat vzorce či postupy. „Prostor je velmi vhodný pro provádění jak demonstračních, tak žákovských pokusů a umožňuje vyučujícímu používat moderní výukové metody, například heuristický přístup, práci žáků ve skupinách a podobně,“ říká učitel fyziky Vladimír Chudáček. Praktickou novinkou jsou skryté elektrické zásuvky, jejichž vysunutí a zpřístupnění je ovládáno dálkově ze zabezpečeného pultu učitele, který má také potřebné zásuvky pro připojení přes USB apod.
Nová jazyková učebna svou nižší kapacitou vyhovuje výuce, kdy jsou třídy rozděleny do skupin. Kromě nových lavic a ergonomicky tvarovaných židlí jako v ostatních odborných učebnách sem přibyly nabíjecí stanice s iPady, interaktivní panel a koberec. „Díky němu se ve třídě mnohem lépe učí. Jsou tam lepší akustické podmínky – hluk, který způsobovalo narážení kovových židlí na linoleum, byl velmi rušící. Práce na iPadech děti výborně motivuje, zapojí se každý vlastním tempem a jako učitelka mám okamžitý přehled o jejich práci,“ popisuje učitelka Taťána Chudáčková.
Věříme, že nové učebny výuku důležitých předmětů zefektivní a učiní ji pro žáky atraktivnější a dále zpříjemní prostředí naší školy.

Nová učebna fyziky: Foto: Martin Kašpárek

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se