MŠ Nová na lekci angličtiny ve „velké škole“

MŠ Nová na lekci angličtiny ve „velké škole“

Děti ve školní učebně v Pavilonu. Foto: autorka

Naše škola se společně se ZŠ Komenského 420 účastnila projektu spolufinancovaného Evropskými strukturálními a investičními fondy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Záměrem bylo vybavení učeben ZŠ v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí.

V rámci toho programu jsme v říjnu navštívili základní školu. S předškoláky ze třídy Mořských koníků jsme si vyzkoušeli interaktivní výuku angličtiny s využitím ITC pomůcek, konkrétně iPadů a interaktivní tabule.
Paní učitelky Šantorová a Strnadová pro nás připravily zábavnou hodinu angličtiny plnou úkolů, her, pohybu, říkadel a písniček. Celá lekce byla uzpůsobena tak, aby ji intuitivně zvládaly i děti, které se s angličtinou dosud nesetkaly. Děti byly nadšeny, paní učitelky byly báječné a lekci měly perfektně připravenu. Proto bych jim i paní ředitelce Pažoutové za tuto možnost ráda poděkovala. Společně již plánujeme lekce i pro další třídy naší MŠ.
V rámci digitalizace naše škola připravuje nákup iPadů k výuce zábavné angličtiny, ale i dalších oblastí předškolního vzdělávání.

Petra Černá, ředitelka MŠ 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se