Online vyučování nemůže nahradit klasickou školní výuku

Online vyučování nemůže nahradit klasickou školní výuku

Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka ZŠ Komenského 420. Foto: archiv autorky

Vážení rodiče, vážení občané Mníšku pod Brdy,
píši tento článek v době, kdy vůbec netuším, co se bude dít okolo nás, až ho budete číst.

A až ho Vy budete číst, pravděpodobně nebudeme nikdo ještě úplně najisto vědět, jak budeme moci trávit vánoční svátky se svými blízkými. Kvůli koronavirové infekci se toho jen málo dá plánovat, a životy nás všech jsou nyní svázány opatřeními nouzového stavu.

V naší škole se snažíme, co se týká vzdělávání, dělat co se dá. Strašně moc bych chtěla poděkovat pedagogům, na které klade distanční způsob výuky zcela mimořádné nároky.
Další velké poděkování patří pak všem rodičům, kteří s touto formou výuky škole maximálně pomáhají a chápou současnou nelehkou pozici školy. Těm z Vás, kteří poslali
na vedení nebo mně osobně emailem ocenění kvality a flexibility naší práce, děkuji pak obzvláště, protože vyjádření podpory a pochopení si naši učitelé opravdu zaslouží a motivuje je.
A díky patří i těm žákům, kteří se na online výuku zodpovědně připravují, a v plné míře s učiteli spolupracují.
Ale musím Vám říci, že přes veškerou snahu si troufám tvrdit, že online vyučování nikdy nemůže nahradit klasickou školní docházku, a já doufám, že se k ní co nejdříve vrátíme.
Jednou z tradičních akcí se stal předvánoční Knoflíkový trh. Nechtěli jsme děti i rodiče
o něj připravit, ale veškerá náhradní řešení, která přicházela do úvahy (online prodej či e-
-shop), nemohou zdaleka nahradit původní smysl a záměr celé akce, kterým je komunitní
setkávání žáků, rodičů, prarodičů, zaměstnanců školy atd. Proto jsme se rozhodli Knoflíkový trh odložit na dobu, kdy ho bude možné uspořádat v obvyklém rozsahu. Snad tedy na jaře 2021. Alespoň já v to doufám.
Ze stejného důvodu odkládáme další akce, jakými jsou např. „Dalších 1000 stromů pro Mníšek“, „Na snídani do školy“ nebo „Farmářské trhy“, na vhodnější dobu. Nevzdáme se však projektu ,,Krabice od bot“, kde se jedná již o desátý ročník této charitativní akce. Ta má za cíl především potěšit děti z hůře situovaných rodin v České republice.
Radost těmto dětem dělají zase děti, kterým dospělí pomohou připravit jejich dárkovou
krabici od bot. Naše škola je již mnoho let velice úspěšným sběrným místem těchto krabic
i díky Vám, a my věříme, že i letošní rok vybereme hodně dárků, které udělají radost několika dětem. Dárky předáváme organizaci Diakonie, která krabice distribuuje na potřebná místa.
V této nelehké době bych všem občanům Mníšku chtěla popřát požehnané Vánoce, klid
v kruhu rodinném a především zdraví pro zbytek tohoto roku a i v roce dalším.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se