Dnes je 16. 05. 2022

Aktuální teplota v Mníšku 17 °C

Svátek má Přemysl

Dnes je 16. 05. 2022

Aktuální teplota v Mníšku 17 °C

Svátek má Přemysl

Pandemie, nepandemie, ve škole je stále co dělat

Pandemie, nepandemie, ve škole je stále co dělat

Slavili jsme Den dětí

Naše škola, která je zřízená podle §16 odst. 9 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebyla naštěstí tak často vystavena uzavření v době pandemické jako běžné školy. Mohli jsme tak pracovat a setkávat se prezenčním způsobem, za což jsme byli my, pedagogové i žáci, rádi.

Distanční výuka
Nicméně i na nás dolehlo opatření uzavření všech škol v době od 1. 3. do 12. 4. a zavedení distanční výuky. Protože se tato situace dala předvídat a měli jsme s tímto způsobem výuky již zkušenosti, byli jsme na situaci připraveni. Samozřejmě bylo nutné individuálně zohlednit schopnosti a možnosti žáků, což kladlo na pedagogy nemalé nároky. U žáků s kombinovaným a těžším mentálním postižením byla nutná častá a intenzivní spolupráce s rodiči a patří jim náš obdiv, jak vše zvládli. Velká skupina žáků dokázala ale pracovat s digitálními technologiemi samostatně. Takže online výuka byla pro všechny důležitým vzdělávacím a komunikačním prostředkem a místem, kde jsme se mohli vidět a mluvit spolu. Období distanční výuky využili pedagogové také ve velké míře k dalšímu vzdělávání, kdy absolvování celé řady webinářů zužitkujeme v naší další práci. Po opětovném nástupu
žáků do školy a krátkém adaptačním období, jsme se v rámci možností snažili „žít“ jako dříve. Často jsme v rámci prevence chodili na výuku do přírody a hlavně jsme chtěli žákům nahradit omezenou výuku tělesné výuky a přivést je více k pohybu.

Přednáška o lesní zvěři

Zapojili jsme se do různých aktivit
S uvolňováním opatření bylo možné organizovat i více aktivit pro žáky. V rámci minimální prevence jsme zrealizovali pro žáky několik programů, například na téma vztahy v třídním
kolektivu, právní důsledky rizikového chování, škodlivost užívání návykových látek. Mladší
žáci se podívali do záchranářského vozu a naučili se něco o základech 1. pomoci.

Seznámili jsme se se základy poskytování 1. pomoci

Ve spolupráci s mníšeckými hasiči jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici a dozvěděli se něco o jejich práci. Dále proběhl projektový den na téma finanční gramotnost – nákup na internetu, palačinkový den, environmentální projekt s lesníkem v dobříšské přírodě. Již tradičně připravili starší žáci pro mladší spolužáky celou řadu soutěží a zábavných úkolů ke Dni dětí, navštívili jsme ZOO Praha a ani letos jsme si nenechali ujít výšlap na Skalku s pozorováním přírody, kdy část žáků absolvovala prohlídku podzemí. Zúčastnili jsme se také několika výtvarných soutěží, například ve spolupráci se ZUŠ Řevnice nebo Lesy ČR. S elánem se žáci pustili do úklidu města v rámci Dne Země. Je opravdu neuvěřitelné kolik odpadků za pár hodin posbírali. Chtěli bychom tak i touto cestou apelovat na obyvatele
i návštěvníky Mníšku, aby více využívali nádoby na odpad a chránili tak naše město před nepořádkem. Děkujeme.

Na Den Země jsme uklízeli Mníšek

Nákupy učebních pomůcek a kroužky
Škola je zapojena do projektu EU Šablony III, z něhož jsme využili finanční podporu na nákup interaktivní tabule, notebooků a tabletů, financován je také kroužek doučování a badatelský, který se setkal u žáků s velkým úspěchem. Kdo by se také nechtěl dozvědět co je nenewtonská kapalina, jak vznikají krystaly nebo jak vyrobit hasicí přístroj? Od září plánujeme i kroužek robotiky.

Zápis
K zápisu se dostavilo pět žáků, z čehož tři byli přijati a dvěma byl udělen odklad. I s dalšími přestupy bude od září kapacita školy opět naplněna. Koncem června proběhlo na školní zahradě setkání s budoucími prvňáčky, na které už se velmi těšíme, a jejich rodiči. Letošní školní rok ukončilo základní vzdělávání 8 žáků. A jsme rádi, že všichni byli přijati na plánované obory a přejeme jim, aby zdárně další vzdělání ukončili.

Děkujeme všem rodičům, zřizovateli, sponzorům a dalším institucím za dosavadní spolupráci a těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.

Dětský den jsme si báječně užívali

Použitá foto: archiv autorky

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se