Provedli jsme děti od totality ke svobodě

Provedli jsme děti od totality ke svobodě

Na závěr pátečního shromáždění jsme symbolicky zacinkali klíči. Na snímku starosta města Magdalena Davis a ředitelka školy Michaela Pažoutová.

Rodiče či návštěvníci Základní školy Komenského 420 mohli mít v týdnu od 11. listopadu zvláštní pocit návratu o několik desetiletí zpět. Rudé pěticípé hvězdy, hesla jako „Se Sovětským svazem na věčné časy“ či srpy s kladivem bylo možné zahlédnout na chodbách i ve třídách. Dobová výzdoba totiž zahájila celoškolní projekt Týden svobody. Žáci napříč 1. i 2. stupněm během něj hledali pod vedením svých pedagogů odpovědi na otázky, jak vypadal život za totality, v čem se lišilo učení ve škole před 30 lety od toho současného, jaké změny přinesl listopad 1989 a mnohé další.

Prohlížení dobového tisku
Během úterních tvůrčích dílen mohli žáci například zhlédnout filmy s příběhy z doby totality a samostatně je reflektovat, poznat, co si lidé zpívali před třiceti a více lety, kdo byl režimu nepohodlný a proč, jak vypadal dobový tisk a reklama a co přinesl rok revoluce anebo se protáhnout v tělocvičně s pořadem Cvičme v rytme. Nechyběla ani dílna v anglickém jazyce What was the difference za přispění rodilých mluvčích anebo možnost prohlédnout si mníšeckou kroniku z r. 1989 díky setkání s PhDr. Pavlem Buchtele ze Státního Oblastního archivu v Dobřichovicích.

Atmosféru umocňovala dobová výzdoba.

Besedy s pamětníky
Další den pak přinesl žákům možnost setkat se s pamětníky při besedách. Své příběhy a pohledy na život před listopadem 1989 i při něm s nimi sdíleli například přední česká dokumentaristka Ljuba Václavová, chartista Miroslav Kamil Černý či diplomat Petr Vodvářka.

Pátrání po motivaci lidí
Čtvrteční program nabídl žákům druhého stupně kromě běžné výuky či tematizovaných vyučovacích hodin možnost zážitkovou formou pátrat společně s britskou dokumentaristkou žijící v ČR po důvodech vstupu lidí do KSČ. Po poslechu rozhlasového dokumentu měli žáci čas na zpracování svých postojů a společnou reflexi.

Takto svou představu svobody ztvárnila jedna ze tříd.

Dobová výzdoba školy
Během týdne jsme se od témat totality přesouvali k hodnotám svobody a demokracie a spolu s tím se měnila i výzdoba ve škole – rudé hvězdy nahradily transparenty inspirované hesly z listopadu 1989, informační plakáty od Paměti národa a především vlastní tvorba dětí na téma demokracie, svobody, osobností naší historie apod. V přízemí Pavilonu vytvořili pracovníci školy s dětmi také retro výstavu dobových předmětů.

Takto nějak mohla vypadat nástěnka na podzim roku 1989..

Srdce jako symbol přechodu k demokracii
Celý týden uzavřelo v pátek 15. listopadu slavnostní shromáždění před školou. Po přinesení státní vlajky a jejím vyvěšení zazněla Náměšť, kterou zazpívaly třídy Začít spolu. Poté přišla na řadu Modlitba pro Martu, při níž se na ploše před školou objevilo srdce, jež se jako součást podpisu prvního polistopadového prezidenta Václava Havla stalo symbolem přechodu naší země k demokracii. Tvořila je mozaika z 35 dílů, na něž každá ze tříd  ztvárnila svou představu svobody. Části této mozaiky mohou lidé ještě nyní zhlédnout na skleněných stěnách přízemí Pavilonu. Nakonec, po projevu starostky města Magdaleny Davis, zazněla báseň 3×10 přednesená paní ředitelkou Michaelou Pažoutovou, česká národní hymna a symbolické zacinkání klíči.

„Modlitbu pro Martu slyšeli jsme hrát a ještě teď nám v uších zní, co více můžeme si přát, než zase cítit hrdost národní“

Použitá foto: archiv ZŠ Komenského 420

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se