Škola hrou v ZŠ Komenského 886

Škola hrou v ZŠ Komenského 886

Z halloweenského reje masek

Již učitel národů J. A. Komenský ve své době propagoval učení hrou a názorné ukázky k lepšímu pochopení učiva. A možná ho nenapadlo, že jeho přístup ke vzdělávání se bude uplatňovat i po několika staletích. I my se k jeho učení rádi hlásíme.

V září a říjnu jsme využili pěkného slunečného počasí k častějšímu pobytu venku a vycházkám do přírody. Po loňském covidovém roce jsme se potřebovali všichni pořádně nadechnout a praktická výuka v přírodě, kdy žáci vidí plno věcí na vlastní oči a můžou si je osahat, je pro ně přínosná. Pro žáky jsme spolu s externím lektorem připravili preventivní program nazvaný Tancem proti šikaně a paní Drncová opět přivedla koníky na žáky velmi oblíbenou projížďku na zahradě u městské knihovny. Paní družinářky spolu s dalšími pedagogy zorganizovali halloweenský rej, který si žáci ve strašidelných maskách, za přispění bohatého občerstvení od rodičů, náramně užili. V listopadu absolvovali žáci v rámci preventivního programu Etické dílny expedici na Tajemný ostrov zaměřenou na spolupráci mezi žáky a viděli ukázku výcviku psů celní správy. V prosinci pak zapracovali na svém sebeovládání v různých situacích v programu Nenechám se vyprovokovat.

V rámci environmentálního vzdělávání a pracovní výchovy žáci shrabali opadané listí na
zahradě u městské knihovny a v okolí školy a také jsme pokračovali v navázané spolupráci s Lesy Dobříš, kdy pro nás pan lesník připravil opékání buřtů a zajímavé vyprávění o přírodě a my jsme na oplátku pomohli uklidit kousek lesa. A jako každý rok začínáme péct vánoční cukroví, které vždy krásně provoní celou školu.Věříme, že všechny tyto praktické prožitky se budou žákům v životě hodit.

Úklid spadaného listí na zahradě knihovny

Použitá foto: archiv školy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se