Školní jídelna trochu jinak

Školní jídelna trochu jinak

Školní jídelna

Zákoník práce – §236 odst.1
Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.

Ředitelka ZŠ Mníšek pod Brdy (Komenského 420) Michaela Pažoutová se z důvodu nedostatečné kapacity školní jídelny rozhodla, prý proto, aby zajistila obědy pro svých 141 zaměstnanců, vypovědět smlouvu na stravování (obědy) 25 dětem a 6 zaměstnancům ZŠ Komenského 886 (se speciální výukou). Dětem, které mají zdravotní postižení a jsou těmi nejzranitelnějšími členy naší společnosti.

PROČ?!
Vždyť zákon pouze ukládá umožnit – NIKOLIV ZAJISTIT – stravování, to lze např. i nákupem mikrovlnné trouby a jejím umístěním do vhodné místnosti. Další možností jsou stravenky.

Milý čtenáři, nehledej v tomto rozhodnutí logiku, není tam. Je to stejné jako hledat na odvrácené straně Měsíce inteligentní život. Mohu jen spekulovat, proč se tak rozhodla. Je to snaha zalíbit se? Nebo příprava pro komunální volby v příštím roce? Nejhorší možností by bylo, kdyby to nevěděla ani paní ředitelka.
Zvenku to však vypadá, jako by paní ředitelka zneužila situace, kdy ZŠ Komenského 886 nemá vlastní jídelnu. Jídelna byla totiž původně samostatnou příspěvkovou organizací města a vařila pro obě školy. Sloučením jídelny se ZŠ Komenského 420, ke kterému došlo díky tehdejšímu vedení města 1. ledna 2018, byla speciální škola evidentně znevýhodněna. Protože je to z mé strany myšlenková spekulace, požádám zastupitelstvo města, aby svým usnesením pověřilo radu města o prošetření celé záležitosti.

Stanislav Jirota

Názor Státního úřadu inspekce práce: Právní úprava v zákoníku práce neukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům teplou stravu. Zaměstnavatel je dle zákoníku práce (§ 236 odst. 1) povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Umožnit zaměstnancům stravování neznamená, že zaměstnavatel musí stravu zajistit. Umožnění stravování je možnost vzdálit se z pracoviště v době pracovní přestávky a najíst se v dosahu nějakého stravovacího zařízení, nebo vytvořit svačinové koutky, nějaký prostor, kde si zaměstnanec může sníst své jídlo. Zákoník práce nepřiznává zaměstnanci žádný zákonný nárok na poskytnutí stravy ze strany zaměstnavatele ani na příspěvek na stravování. Zaměstnavatel ale může svým zaměstnancům stravování poskytovat na základě svého rozhodnutí. A může na stravování svým zaměstnancům i finančně přispívat. Pokud se zaměstnavatel rozhodne na stravování zaměstnanců finančně přispívat, musí to upravit v kolektivní smlouvě (pokud u zaměstnavatele působí odborový orgán) nebo ve vnitřním předpise.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se