Trošku si po prázdninách odpočinout

Trošku si po prázdninách odpočinout

Z výjezdu 6. tříd do Loutí u Rabyně. foto: Roman Freisleben

Na začátku školního roku jezdí děti z naší školy na adaptační kurzy. Kdosi tyto výjezdy s pousmáním zhodnotil: „No, potřebují si po prázdninách trošku odpočinout.“ Nevím, zda mají odpočívat děti nebo učitelé, obojí vyvolává úsměv na rtech. Letos jsme vyjeli se 114 dětmi ze šestých tříd a celý týden jsme se nezastavili.

Cílem kurzů je nastartovat zdravé fungování skupiny a připravit podmínky pro učení. Dobrý rozjezd je velmi důležitý, strávíme spolu čtyři roky a všichni si přejeme, abychom spolu vycházeli a aby společná práce přinesla užitek. Děti potřebují navázat vztahy s učiteli jinak, než nabízí školní prostředí. Ti, kdo přicházejí z okolních škol, se seznamují se spolužáky. Utvářejí se nové třídní kolektivy a bourají se bariéry mezi dětmi z různých tříd. Zejména nyní, po distanční výuce, posilujeme pocit sounáležitosti se školou a pozitivní vztah ke společné práci a k učení. To není pro nikoho snadné.
Proto připravujeme program kurzu velmi uváženě. Pomáhá dětem lépe poznat sebe sama a své pozitivní vlastnosti, najít své místo v kolektivu, porozumět ostatním a přijmout jejich zvláštnosti. Děti se učí otevřeně komunikovat, pomáhat si, řešit problémy a společně zvládat náročné situace. Týmové aktivity pomáhají navodit atmosféru vzájemné úcty, tolerance, důvěry a tvořivosti ve skupině. Z každé aktivity si děti odnášejí osobní prožitek, který formuje jejich přístup ke vztahům, k práci a ke společnosti. Získané zkušenosti zůstanou dětem navždy.

Na fotce jsou děti ze všech 6. tříd při vodní bitvě na pláži v Nové Rabyni. Foto: Roman Freisleben

Ve škole připravujeme děti na život, ale vývoj jde v dnešní době tak rychle kupředu, že vůbec nevíme, jaké vědomosti a dovednosti budou ke svému uplatnění ve společnosti potřebovat. Požadavky na osobnostní kompetence jsou, na rozdíl od toho, jasné: dobře se uplatní slušný, poctivý a zodpovědný člověk, který umí komunikovat a spolupracovat v týmu, je flexibilní a kreativně řeší problémy. To vše u dětí rozvíjíme prostřednictvím etické výchovy, třídnických hodin a při výuce jednotlivých předmětů. Adaptační kurzy tuto oblast otevírají, tak věřím, že náš „odpočinek po prázdninách“ má hluboký smysl. Napomáhá tomu, aby si děti odnesly poctivý základ do osobního i pracovního života.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se