Za výtěžek z Knoflíkáče vyroste nový les

Za výtěžek z Knoflíkáče vyroste nový les

Ondřeji Solničkovi, zástupci ředitelky pro výchovně vzdělávací činnost, nechyběl při sázení stromků úsměv na rtech

Jak si možná ještě většina z Vás vzpomene, 1. prosince loňského roku se konal již tradiční Knoflíkový trh.

Hlavní smyslem této akce nebylo vytvoření zisku, ten nikdy pro naši školu nebyl prioritou. Na druhou stranu, děti, rodiče i učitelé projevovali vždy tolik invence, pracovitosti a nápaditosti, že jakýkoliv výdělek je příjemným vyjádřením jejich úspěchu.
Snažíme se vždy využít získanou částku k nějakým obecně prospěšným účelům, například v předchozím období jsme peníze z prodeje použili se souhlasem dětí na podporu Domova seniorů v Mníšku.

Výtěžek z posledního Knoflíkového trhu činil bezmála 30 tisíc korun. Škola dala příležitost samotným žákům školy rozhodnout si o tom, jak se s touto částkou naloží.

Děti projevily velkou míru dospělosti, uvážlivosti a dobrého vztahu k přírodě tím, že s velkou převahou odhlasovaly prostřednictvím školního parlamentu nákup sazenic a vysázení stromků. Škola proto oslovila společnost Křížovnické lesy, s.r.o., Lesní správy Borotice, pod jejíž odbornou záštitou pak bylo možné celou akci sázení připravit.
Na úspěšné realizaci se samozřejmě podílely i další subjekty, které zaslouží naše poděkování. Jedná se o sdružení Pro školu v Mníšku pod Brdy, spolek Brdský šikula, Oáza, Magdalena o.p.s., Brdský zálesák a také ZŠ Komenského 886. Všem těmto subjektům patří ocenění za vstřícnost a pomoc.
Naše vřelé díky ale patří především všem učitelkám a učitelům, asistentkám a vychovatelkám, kteří ve dnech 8., 9. a 14. dubna šli na paseku vyhrazenou pro tento účel a vlastnoručně tam zasázeli oněch tisíc stromků. Původní záměr byl jiný – sázení se měly zúčastnit především děti. Bohužel kvůli korona-virovým opatřením jsme museli zvolit jinou strategii. To však nemění nic na tom, že všechny ty zasázené douglasky tisolisté, jedle bělokoré a modříny evropské vděčí za svou existenci hlavně Vašim dětem!
Se zástupcem lesní správy p. Kouklíkem máme domluveno, že na kraji tohoto nového lesa bude umístěna dřevěná pamětní tabulka s připomenutím těch, kdo se o tento les zasloužili.

Díky všem!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se