Anketa zastupitelů – Daniela Páterová

Anketa zastupitelů – Daniela Páterová

Kremrole před budovou ČVUT

O projektu jsem v době zvolení a nástupu na úřad věděla jen málo – snad jen to, že byl projekt zadán studentům Fakulty architektury ČVUT, že měl sloužit jako náhrada za budovu občerstvení na Skalce a že stál 450 000 Kč.
Po prostudování projektové dokumentace jsem nabyla dojmu, že došlo ke špatnému komunikování potřeb města a zcela nevhodnému nadefinování požadavků na budoucí objekt. Tento dojem se mi potvrdil, když jsem měla možnost si jej prohlédnout osobně. Kontaktovala mě totiž paní Ing. arch. Seho, pod jejímž vedením studenti projekt Kremrole vytvořili a pozvala nás k prohlídce. Objekt jako takový se mi líbí, ale myslím, že došlo k mnoha komunikačním šumům mezi bývalým vedením města a studenty, a proto nyní řešíme několik palčivých otázek.
Za prvé – kam vůbec Kremroli umístit. Jednoznačně se ukázalo, že veřejnost si nepřeje zbourat stávající občerstvení na Skalce, navíc zde stále nejsou vyřešené majetkové vztahy, a proto je umístění na Skalku nemožné. Navíc nelze objekt na Skalku dopravit bez poškození velkého množství zeleně. Proto proběhla diskuse nad jinými možnými variantami umístění. Zatím jsme však nenašli žádné vhodné pro umístěné Kremrole a zároveň pro provozování občerstvení.
Za druhé řešíme, zda vůbec bude možné v objektu provozovat prodej občerstvení. Pulty pro objednávání a výdej jsou tak vysoko, že i vyšší osoby mají potíž dosáhnout až na okraj pultu. Nedovedu si představit, jak budou do skoseného prostoru umístěny spotřebiče potřebné pro přípravu potravin a také si myslím, že odsávání par z přípravy teplého jídla bude nedostatečné, a přesto, že je vnitřní materiál ošetřen proti vlhkosti, myslím, že může časem docházet k vlhnutí. Dalším neopomenutelným faktem je, že vybavení bude stát dalších několik desítek ne-li stovek tisíc korun.
Za třetí řešíme už skoro půl roku palčivou otázku přepravy. Prozatím se nenašla společnost, která by chtěla tento objekt dopravit z Prahy do Mníšku. Jedná se o nadměrný náklad, objekt bude nutné pro účely přepravy rozdělit na tři díly a přepravit odděleně. Díly lze sice naklopit tak, aby nebyly po naložení na návěs tak vysoké (nejvyšší díl má na výšku 4,2m), přesto je jejich výška stále příliš velká na to, aby šlo o standardní přepravu. Na dopravu bylo určeno 50 tis. korun, které však po předchozích konzultacích nebudou na úhradu nákladů spojených s přepravou stačit.
Je jasné, že nápady a inspirace vložené do záměru Kremrole jsou skvělé, mají jasnou vizi a práce odvedená na projektu je velmi dobrá. Nechci zde vůbec jakkoli zpochybňovat práci atelieru Seho – Poláček a studentů. Vážím si jí a obdivuji nasazení s jakým do celé této akce šli. A právě proto mě velmi mrzí, že teď není možné dát Kremroli důstojné místo a naplnit její funkci.

Daniela Páterová, Mníšek – město pro rodinu

Jedná se o odpověď na anketní otázku ze Zpravodaje:
JAKÝ MÁTE NÁZOR NA KREMROLI A JAKÉ NAVRHUJETE JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ?

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se