Anketa zastupitelů – Michal Trkan

Anketa zastupitelů – Michal Trkan

Kremrole před budovou ČVUT

Co se týká mého názoru na tzv. Kremroli, je třeba se vrátit zpět na přelom let 2021 a 2022, kdy se o projektu stánku na Skalce začalo hovořit. Plánem tehdy bylo umístění zcela nového stánku s občerstvením, který by nahradil dosavadní stavbu. Bohužel se v celém plánovaní zapomnělo na dvě podstatné věci. Za prvé, nikdo příliš nezkoumal, že na předmětném místě stojí dočasná stavba stávajícího stánku, který není ve vlastnictví města, ale ve vlastnictví provozovatelky kiosku, paní Jitky Janáčové. Paní Janáčové patří také veškeré přípojky ke stavbě. Před umístěním nového stánku bylo nutné tedy napřed majetkoprávně vypořádat původní stavbu, která ale nepatří městu. Za druhé, při záměru jakékoliv stavby je třeba vždy posuzovat, zda je vůbec možné stavbu do plánované lokality umístit, zejména je nezbytně nutné posoudit soulad s územním plánem a nejlépe si zároveň na stavebním úřadě požádat o tzv. předběžnou informaci, která stanoví podmínky umístění konkrétní stavby. Pokud by se tento krok na začátku udělal, nemuseli bychom dnes řešit problém kam s Kremrolí, neboť by se dopředu vědělo, že jí nelze na požadované místo na Skalce situovat. Patřičné povolení má v tuto chvíli pouze dočasná stavba stávajícího kiosku. Na skutečnost, že stavbu nelze v daném místě realizovat, mělo podle mého názoru být včas reagováno. Ani v bývalé koalici nebyla shoda na tomto projektu, když například členky rady města Andrea Midkiff a Šárka Slavíková Klímová nehlasovaly pro pořízení Kremrole, a to i z výše uvedených důvodů. Proto zde máme stavbu, kterou není možné usadit do lokality, pro kterou vznikla. Je tedy nutné hledat náhradní místo. Do hledání vhodné lokality se nepochybně zapojí architekt města, ale mohla by se zapojit i veřejnost. V každém případě však musí být stavba umístěna v souladu s územním plánem i v souladu se stanoviskem stavebního úřadu.

Michal Trkan, SPOLU

Jedná se o odpověď na anketní otázku ze Zpravodaje:
JAKÝ MÁTE NÁZOR NA KREMROLI A JAKÉ NAVRHUJETE JEJÍ BUDOUCÍ VYUŽITÍ?

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se