Magdaléna, o. p. s. poskytuje služby již 25 let

Magdaléna, o. p. s. poskytuje služby již 25 let

Mgr. Ondřej Sklenář, ředitel Magdaléna, o.p.s.

Magdaléna, o. p. s. byla založena v roce 1997 paní Marií Kaplanovou a městem Mníšek pod Brdy za účelem poskytování léčebně resocializačního programu pro lidi závislé na návykových látkách. V bývalé raketová základně na Včelníku vznikla terapeutická komunita, která úspěšně funguje dodnes. Magdaléna, o. p. s. poskytuje i ambulantní léčbu, nízkoprahové programy, ale také preventivní a vzdělávací programy pro děti a dospívající na pobočkách v Praze, v Příbrami, v Berouně a v Benešově. Za čtvrtstoletí činnosti tak prospěla tisícům klientů na cestě zpět do běžného života a desetitisíce dětí připravovala na vstup do dospělosti. V rozhovoru s Ondřejem Sklenářem, ředitelem Magdalény, o. p. s. se můžete dozvědět více o dvacetipětileté cestě organizace i o budoucím směřování.

Magdaléna, o. p. s. letos slaví 25 let své činnosti na Včelníku v Mníšku. Jak se proměnily nabízené služby za čtvrtstoletí?
Vznik Magdalény je neodmyslitelně spojen s naší první službou, kterou je terapeutická komunita v Mníšku pod Brdy. Jedná se o pobytovou formu léčby pro osoby se závislostí. Následně v průběhu let přibývaly další programy v podobě adiktologických ambulancí, doléčovacího programu, kontaktních center, terénních programů a primárně preventivních programů. V průběhu čtvrtstoletí jsme se tedy rozvinuli od jednoho k celkem patnácti samostatným programům. Tento komplex tak pokrývá téměř celou oblast adiktologické péče od preventivních aktivit pro děti, přes nízkoprahové služby až po léčbu a doléčování závislých. Současně skrze naše aktivity propojujeme oblasti školství, sociálních služeb, zdravotnictví a vězeňství. Proměna je však vidět ve velké profesionalitě služeb. V 90. letech neexistovaly žádné standardy kvality, zákon o sociálních službách apod. Samozřejmě šlo už tehdy o kvalitní služby, ale domnívám se, že pravidelné sledování a hodnocení kvality naši péči ještě pozvedlo.

Kde vidíte smysl práce s klienty?
Smysl naší práce vidím primárně, a především v práci s klienty a jejich rodinami. Naším posláním a cílem je pomáhat lidem na cestě ze závislosti. Každý drobný úspěch klienta je společnou radostí a posilující událostí na jeho cestě zpátky do společnosti. Když vidím kolem sebe lidi, kteří ještě před pár lety žili na ulici, neměli na jídlo a ubytování, peníze shromažďovali primárně na nakupování drog a nyní jsou „zpátky“ v životě, pracují, cestují, mají rodiny, láskyplné vztahy, samozřejmě i starosti, které k životu patří, tak to je smysl naší práce. Máme řadu projektů, ve kterých vidíme, že i drobná pomoc může člověku nastartovat veliké změny v životě. Třeba projektem „Prací život vracíš!“ se už několik lidí z ulice dostalo na ubytovnu, do práce, k léčbě závislosti, zpátky ke svým rodinám apod.

Jaké období bylo nejtěžší?
Těžkých období bylo v naší pětadvacetileté historii několik. Všechna byla spojena s nedostatkem finančních prostředků na provoz, která v daných obdobích znamenala omezování služeb pro klienty, snižování mezd zaměstnancům, drastické škrty v rozpočtech a plánovaných aktivitách apod. Je smutnou realitou, že financování adiktologických služeb, u nichž je zadavatelem stát, neboť sám tyto služby neposkytuje, je stále realizováno formou jednoletých dotací, na které není právní nárok. Celý systém tak stojí na křehkém ledu a každý rok fungujeme v nejistotě, zda budeme mít dostatek finančních prostředků na provoz našich služeb. Nebylo nic smutnějšího, než když jsem se před třemi lety loučil se svými klienty v berounské ambulanci se slovy „musíte si najít pomoc jinde, pobočku z důvodu nedostatku financí zavíráme“. Toto už bych nechtěl opakovat. Bohužel i letos opět bojujeme se snížením dotací na provoz sociálních služeb.

Kde byste viděl rád Magdalénu, o. p. s. za 25 let?
Rád bych viděl Magdalénu za další čtvrtstoletí jako stále živou, tvůrčí, profesionální i hravou organizaci, která poskytuje profesionální služby svým klientům a nabízí jim respektující a individuální přístup. Organizaci, která zná svoji historii, naplňuje své poslání „pomáhat potřebným na cestě ze závislosti“ a která se nebojí jít vlastní cestou, občas proti proudu, zastává se slabších, podporuje lidi na okraji společnosti a věnuje se ne příliš oblíbeným tématům. Jednoduše dává lidem druhou a klidně i třetí šanci vrátit se do života. Přál bych Magdaléně, aby byla zaměstnancům organizací, kde je radost pracovat, učit se, rozvíjet se. Současně klientům místem, kde se nemusejí bát přijít si říct o pomoc a dostane se jim partnerského zacházení.

Chystáte oslavy výročí 25 let činností?
Ano, srdečně zvu všechny obyvatele Mníšku a okolí na náš Den otevřených dveří, který bude v neděli 19. 6. od 14 h v areálu na Včelníku. Kromě bohatého programu plného divadla, hudby a workshopů pro děti i dospělé, budou mít návštěvníci možnost se seznámit s tím, co v Magdaléně, o. p. s. děláme. Například naše Centrum primární prevence připravuje program pro děti, u týmu terénních pracovníků bude možnost si vyzkoušet brýle, které simulují stav pod vlivem alkoholu i dalších návykových látek, kolegové z léčby připravují ukázku skupinové terapie a další. Moc se na všechny těšíme, přijďte si s námi užít nedělní odpoledne na Včelník.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se