Otevřený dopis zastupitelům Středočeského kraje, hlavního města Prahy a ROPID

Otevřený dopis zastupitelům Středočeského kraje, hlavního města Prahy a ROPID

Ilustrační foto

Zastupitelé Středočeského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
podatelna@kr-s.cz
ID datové schránky: keebyyf

Zastupitelé hlavního města Prahy
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1
posta@praha.eu
ID datové schránky: 48ia97h

ROPID
Rytířská 10
Praha 1
110 00
ropid@ropid.cz
ID datové schránky: ku79q7n

Otevřený dopis Zastupitelům Středočeského kraje, Zastupitelům Hlavního města Prahy a společnosti ROPID.

Vážení,
obracím se na Vás s žádostí, abyste při konečném rozhodnutí pro zajištění příměstské dopravy na roky 2024 – 2034 pro oblast Mníšecko, zvážili výběr konečného provozovatele, potažmo zrušení a znovu vypsání veřejné zakázky pro tuto veřejnou službu.
Dosavadní provozovatel společnost Martin Uher, s. r. o., je již dlouhá léta považován za jednoho nejkvalitnějších a nejspolehlivějších provozovatelů veřejné dopravy ve Středočeském kraji, a to i službami pro handicapované.
Ve výběrovém řízení pro poskytovatele přepravy osob v Mníšeckém regionu pro roky 2024 – 2034, společnost Martin Uher, s. r. o., dala druhou nejlepší cenovou nabídku, která se od té nejlevnější, liší pouze minimálně. Kvalitativně je však společnost Martin Uher, s. r. o. na mnohem lepší úrovni.
Domníváme se, že nejnižší cena by u přepravy osob neměla být zcela rozhodujícím faktorem, a naopak, že by měla především rozhodovat kvalita služby v poměru k ceně. Navrhujeme tedy výběrové řízení založit na váženém průměru dvou či více faktorů, a to kvalita přepravy, cena přepravy, spokojenost cestujících apod. Tedy při konečném rozhodování, kdo bude v našem regionu hromadnou přepravu v letech 2024 – 2034, aby bylo vedle nejnižší ceny výrazně přihlédnuto ke kvalitě služeb a spokojenosti cestujících. Respektive, abyste podpořili kvalitu před nízkou cenou.
Se společností Martin Uher, s. r. o jsme v našem regionu velmi spokojeni. Společnost Martin Uher s.r.o. nám nabízí maximální pohodlí, rychlost a spolehlivost, která je při dojíždění do zaměstnání a škol, tak zásadní. Navíc velmi rychle a dobře vychází vstříc jakýmkoliv požadavkům obce a veřejnosti.
Apelujeme na zvážení zásadního rozhodnutí, výběru poskytovatele hromadné přepravy osob v našem regionu, které ovlivní každodenní životy desetitisíců lidí a otevření nového výběrového řízení s více kritérii.
Děkujeme za vstřícnost a možnost pozitivního ovlivnění příměstské dopravy našeho regionu.

V ……………………… dne ………………………

podpis

Pavel Jeřábek

Odpověď ROPID najdete ZDE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se