Pony Express projede Stříbrnou Lhotou potřicátédeváté

Pony Express projede Stříbrnou Lhotou potřicátédeváté

Jezdci Pony Expressu

Ve čtvrtek 17. srpna 2023, mezi 16. a 18. hodinou, se stane Stříbrná Lhota jednou ze zastávek
Československého Pony Expressu.

Sem, do improvizovaného poštovním úřadu před hostincem (otevřen bude od 14:00), přijedou jako každoročně se svými zásilkami jezdci na koních, aby je, po orazítkování a roztřídění, přebrali jejich čerství následovníci a uháněli s nimi dále na východ. Děje se tak každý rok, nepřetržitě už od roku 1985!

Stříbrná Lhota je kolébkou Československého Pony Expressu, v roce 1985 odtud odstartoval jeho 1. ročník. Šlo o spontánní projev sympatií mnoha nadšenců pro americký západ a navazuje na legendární americký Pony Express. O to víc statečnější bylo, že si ho dovolili uskutečnit v době hluboké husákovské
normalizace.

Pony Express byla kurýrní služba, která v letech 1860-61 přepravovala poštovní zásilky z východního pobřeží USA na pobřeží západní.
V polovině 19. století přestala být města na východním pobřeží jedinou výspou civilizace v USA. Díky nálezům zlata v Kalifornii se začal prudce rozvíjet i americký Západ. Železniční spojení ještě neexistovalo, a tak jediným, co obě pobřeží v té době spojovalo, byly poštovní linky. Ale ani jejich dostavníky nedokázali zásilku z východu na západ dostat dřív než za tři měsíce. Proto přišla společnost Russel, Major a Waddel s nápadem na zřízení expresní poštovní linky, která by dobu přepravy zásilky zkrátila na několik dní. Přeprava zásilek, kterou chtěli provozovat měla být především rychlá.

Založení Československého Pony Expressu
U zrodu myšlenky na obnovení tradice Pony Expressu stáli tři mníšečtí občané, vášnivý tramp a aktivista Jindřich Bílek a westernoví jezdci Stanislav Vodenka s Tomášem Králem. Se svým plánem zaujali další nadšence: Bohumila Kašpárka alias Hospodáře, Jana Valchaře, Miroslava Kozelského, Miroslava Koláčka, Jaroslava Čvančaru a další kamarády a společnými silami vše směřovali k úspěšné realizaci.
Jejich sen se stal skutečností a k uctění památky jezdců amerického Pony Expressu vyjel 13. září 1985 ve 4 hodiny ráno první jezdec Stanislav Vodenka na prvním úseku 400 kilometrů dlouhé trasy ze Stříbrné Lhoty do Suchdola nad Odrou. Tímto aktem byla započata dodnes trvající tradice vzpomínkových jízd realizujících se každoročně vždy v měsíci srpnu.

Před hostincem ve Stříbrné Lhotě

Evropský Pony Express
Od roku 1989, kdy se připojila i německá větev, se jezdí Pony Express i v Evropě. V rozmezí několika dalších let se připojily i další země: Slovensko (od roku 1999) a Polsko (2001). V roce 2009 se na dva roky připojilo i Nizozemí, trasa ze západu na východ tehdy dosáhla délky téměř 3 600 kilometrů a jezdilo na ní přes 200 jezdců. V současné době činí celková délka téměř 4 tisíce kilometrů!

Poštovní jezdci a poštmistři
Na organizaci Pony Expressu se podílejí šerif, předáci jednotlivých větví, poštmistři, jezdci a jejich pomocníci, celkem jde asi o 200 osob. Na území České republiky je sedm různých větví s 60 úseky s celkovou délkou 1 200 km! Poštovní zásilky od předávky k předávce na jednotlivých úsecích přepravují jezdci na koních. Mají na sobě westernový oděv s červenou košilí a žlutým šátkem. Spolu s mochillou, což je kožený přehoz přes sedlo se čtyřmi poštovními brašnami, k nimž mají klíče jen šerif a poštmistři, předává jezdec svému následovníkovi na dalším úseku i trubku, jejímž zvukem ohlašuje svůj příjezd.
Na určených místech zřizují poštmistři poštovní úřady (Post Office Pony Expressu), kde je i seznam stanic, do kterých lze zásilku poslat. Má-li zásilka dojít státní poštou, musí být ofrankována. Adresát si ji může osobně vyzvednout v místě určení a bude na ní jen razítko Pony Expressu. Pokud si ji nevyzvedne, dojde mu až domů normální poštou.

Jezdectví není jen doménou mužů

Historická přísaha jezdců Pony Expressu z roku 1860, kterou dodržují i všichni současní jezdci, zní: Přísahám, že pokud budu jezdit u firmy Pony Express Co., nebudu klít, nebudu požívat opojné nápoje, nebudu vyhledávat hádky a spory s ostatními jezdci firmy, budu jednat v každém ohledu čestně, budu pečlivě plnit své povinnosti a svěřený mi úsek trasy zdolám i za cenu ztráty života v termínu a limitu, jak mi bylo řečeno. K tomu mi dopomáhej Bůh.

Šerif
Organizaci všech jízd v rámci naší republiky řídí a koordinuje šerif Československého Pony
Expressu a jeho úkolem je, aby vše probíhalo hladce a bez komplikací. Od roku 2017 zastává klíčovou funkci šerifa Jaroslav Čermák ml. (mníšecký občan), který své seznámení s touto zábavou komentuje slovy: „S Pony Expressem jsem spojen od samého jeho začátku. U startu 1. ročníku jsem se vlastně ocitl čirou náhodou, když jsem šel ze školy a před hospodou ve Stříbrné Lhotě, odkud pocházím, se ještě svítilo. Šel jsem se tam podívat a on to startoval Pony Express. Během dvou dalších let jsem se zapojil do jeho organizování a už jsem u toho i zůstal. Mám odjeto třináct ročníků jako jezdec, ale pak jsem ze zdravotních důvodů jezdit přestal a začal jsem se víc věnovat té organizaci jako takové. Nejdříve jsem byl předákem Západní větve, potom mě zvolili šerifem. Pro mě je vždycky fajn, když se ten daný ročník vydaří, trasa se odjede, pošta předá a všechno klapne podle plánu. Z toho mám vždycky ten nejlepší pocit.“

Na jedné ze stanic Pony Expressu, Jaroslav Čermák ml. vpravo

Stříbrná Lhota je nejen centrem Československého Pony Expressu, ale slouží i jako dopravní uzel, kde se sbíhají zásilky ze tří českých větví a odtud je pak jezdci a jezdkyně na koních vezou na východ do Suchdola nad Odrou a dále na Slovensko a do Polska.

Pokud chcete vidět romantiku připomínající dávné časy Divokého západu na vlastní oči, přijďte ve čtvrtek 17. srpna mezi 16. a 18. hodinou k hostinci do Stříbrné Lhoty a uvidíte jezdce Pony Expressu při plnění jejich náročného úkolu.

U památníku před hostincem ve Stříbrné Lhotě

Více informací najdete na stránkách www.ponyexpress.cz

Použitá foto: Ponyexpress.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se