V rámci Dnů architektury si zájemci prohlédli krov mníšeckého kostela

V rámci Dnů architektury si zájemci prohlédli krov mníšeckého kostela

První říjnové pondělí si přes 30 zájemců nenechalo ujít komentovanou prohlídku barokního krovu kostela sv. Václava, kterou pro ně uspořádal městský architekt Josef Tlustý.

Odvážlivci, kteří vystoupali po 88 točitých schodech až do podstřeší, se prostřednictvím odborníka dozvěděli o krovu (nosné konstrukci střechy) spoustu zajímavých věcí. Jeho účelem je přenášení zatížení od vlastní tíhy, skladby střešního pláště, sněhu, větru a případných dalších užitných zatížení, do svislých nosných konstrukcí stavby. Na mníšeckém kostele je krov dřevěný, hojně využívaný v baroku – tzv. stojatá stolice. Skládá z pozednice, krokví, vaznic, hambalku, sloupků a vzpěr.
Na prohlídku krovu se chodilo pouze po 10členných skupinách, a tak se ostatní návštěvníci zatím věnovali komentované prohlídce interiéru kostela (z nadhledu z kůru) a věže se zvony. Pro řadu z nich bylo novinkou, že ke kostelu, vysvěcenému v roce 1756, byla zvonicová věž přistavěna až o 112 let později. Dokladem toho jsou malby kostela z poloviny 19. století, na kterých věž chybí.

Na prohlídku se dostavily zhruba tři desítky zájemců


„Děkuji všem, kteří dorazili na prohlídku krovu kostela v rámci Dnů architektury. Příjemné zjištění bylo, že se prohlídky zúčastnili lidé ze širšího okolí, jako např. ze Zadní Třebaně, Zbraslavi nebo Černošic. Také děkuji panu Kálmánovi, který se ujal uvedení přítomných do historického kontextu stavby kostela i dostavby jeho věže a také že z kůru ukázal přítomným interiér kostela z jiné perspektivy. Zvláštní dík patří také panu faráři Dlouhému, že nám prohlídku kostelního krovu umožnil,“ vyjádřil se k úspěšné akci Josef Tlustý.

Mezinárodní den architektury jako takový je oficiálně stanoven na první říjnové pondělí. V Česku a na Slovensku však neslavíme pouze jeden den, ale celý týden architektury. Festival umožňuje široké veřejnosti nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků, kteří jim přibližují zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště i širšího okolí.
V České republice se konal již potřinácté.

K dalším vzdělávacím aktivitám městského architekta patří jím pořádaná výstava České ceny za architekturu, která bude umístěna před budovou ZŠ Komenského 420 v termínu od 16. října do 2. listopadu 2023.

Kostelní klenba
Krov
Krov
Dvě stě let starý obraz Mníšku – kostel (úplně vlevo) ještě neměl vysokou nárožní věž


Použitá foto: Petr Dušek, Vladimír Smetana a Josef Tlustý

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se