Laboratoř profesora Bílka doplnila naše znalosti chemie a fyziky

Laboratoř profesora Bílka doplnila naše znalosti chemie a fyziky

"Sloní pasta" udělá pokaždé hodně radosti

Nebývá v našich končinách zvykem, aby popularizátoři vědy opustili své laboratoře a školní učebny a vydali se šířit osvětu do ulic. Světlou výjimkou byl letošní ročník festivalu Štrůdl, na který jeho osvícený dramaturg pozval vědátora z nejpovolanějších, miláčka publika profesora Bílka.

Štěstí se usmálo na toho, kdo v sobotu 3. září odpoledne zavítal na mníšeckou farní zahradu, kam v rámci svých cest Edubusem dorazil profesor David Bílek. Respekt budil nejen svými hlubokými znalostmi z oboru chemie a fyziky, excentrickým projevem nepostrádajícím humor, bílým pláštěm nesoucím dosud zřetelné stopy dávných experimentů, ale především nepřehlédnutelnou parukou barvy pučících květů pivoněk. A aby nebyl na všechno sám, zjednal si k ruce dvě šikovné asistentky, Kláru a Rózu.

Do experimentů se ochotně zapojovalo i obecenstvo

K nejefektnějším pokusům patřila hořící a přitom nespálená ruka (Hořel propan butan schovaný v bublinách jaru a vody, která se odpařovala, a proto nedošlo k poškození ruky.), barevné bengálské ohně, kterými už staří Čínané udivovali své poddané a zastrašovali nepřátele (Směs chlorečnanu a dusičnanu s oxidující látkou, kterou může být cukr, nebo škrob.), sloní pasta (reakce jodidu draselného s peroxidem vodiku) nebo kouřící roztoky kvapem se linoucí z nádob (Suchý led – oxid uhličitý, který v kontaktu s vodou vytváří páru.).

Pokus s hořící pravou rukou byl pro velký ohlas opakován i na levé ruce


Z fyziky mohli diváci zhlédnout evakuaci vzduchu pomocí luxu, která děti zaujala natolik, že i dlouho po skončení produkce, si vzájemně vysávaly vzduch z plastových pytlů vysavačem. U pokusu s plastovou raketou se uplatnil Newtonům zákon o zachování hybnosti (Naráz uvolněný tlak v nádobě, která se nafouká pumpičkou a jakmile hodnota tlaku dosáhla hraniční hodnoty, tak došlo k vystřelení rakety a zároveň špuntu druhým směrem).

Děti experimentují s vysavačem

Velký obdiv patří všem dobrovolníkům z řad publika, kteří při pokusech pomáhali nebo dokonce posloužili jako figuranti!

Produkce páně Bílkova měla mezi obecenstvem takový ohlas, že by bylo s podivem, pokud by v následujícíh dnech nezaznamenaly Vysoká škola chemicko-technologická či Matematicko-fyzikální fakulta UK skokový nárůst přihlášek k dennímu nebo kombinovanému studiu.

P.S. Během pokusů nebylo (snad) ubližováno ani zvířatům ani lidem.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se