Esmarin hostil první ročník Veletrhu sportu

Esmarin hostil první ročník Veletrhu sportu

Stanoviště badmintonu

V sobotu 23. dubna 2022 se ve Sportovně relaxačním centru Esmarin konal premierový ročník Veletrhu sportu, akce organizované spolkem Badminton Mníšek pod Brdy a jeho předsedkyní Terezou Kudrnovou.

Účast na akci přijalo pět spolků, kromě pořádajících badmintonistů to byly Tenisová akademie Esmarin, OK Dobříš, BIOS fit a SK Sportuj pod Brdy.
Po slavnostním zahájení, kterého se ujala mníšecká starostka Magdalena Davis, čekal v hale na děti program od 9 do 16 hodin v podobě stanovišť, které si pro ně přichystaly zúčastněné kluby. Hned na začátku každé dítě dostalo brumíka, láhev vody a kartičku, kam jim trenéři na jednotlivých stanovištích zapsali výkony, nebo nakreslili obrázek za splnění úkolu. Děti si mohly vyzkoušet atletiku, aerobik, orientační běh a badminton. Tenis byl z kapacitních důvodů umístěn do vedlejší tenisové haly.

Podlézačka

Na badmintonovém stanovišti byla připravena síť na hraní a soutěž v podobě trefování vyznačeného pole. V prostoru s atletikou děti probíhaly slalom na čas a házely šipkami. BIOS fit své stanoviště rozdělil na více částí. Děti si mohly vyzkoušet balanční desku, závodily ve skákání v pytlích, skákaly do dálky a „blbly“ s balónky. Orientační běžci připravili ukázku miniorienťáku v hale s měřením na SI čipy. Na přilehlém sídlišti si děti vyzkoušely „městský sprint“ na speciálně připravené mapce s názvem ESMARIN 1:2000.
V sále číslo jedna, vedle recepce Esmarinu, mohli dospělí navštívit besedy se zajímavými lokálními hosty: dětským klinickým psychologem, fyzioterapeutkami a předsedou atletického klubu.
Akci navštívilo přes 50 dětí a proběhly dvě besedy. Po celou dobu panovala uvolněná atmosféra a všichni, kteří dorazili, si akci užili. První ročník se vydařil! Dokonce je již domluvený druhý ročník.

Stanoviště OK Dobříš

Na závěr bych chtěla jmenovitě poděkovat všem partnerům akce:

Starostce Magdaleně Davis patří poděkování za důvěru, kterou v nás vložila a osobní záštitu akce. Městu Mníšek pod Brdy za poskytnutí finančního daru na pokrytí nákladů akce. Tiskárně Mníšek, panu Havlíkovi, za vytisknutí všech materiálů. Restauraci Lískovka, Pepovi Maxovi, za obědy pro přednášející a organizátory. Sportovně relaxačnímu centru Esmarin, Markétě a Petrovi Šulcovým, za pronájem prostorů. Sportovní firmě Victor, Petře Jägerové, za zapůjčení raket pro badmintonisty a darování cen do soutěže. Poslední poděkování patří Vyšší odborné škole publicistiky za zapůjčení techniky na natáčení. Po celou dobu s námi byl na místě přítomen štáb složený ze studentů školy.
Poslední poděkování patří jednotlivým klubům: Badminton Mníšek pod Brdy, z.s., Tenisová akademie Esmarin, OK Dobříš, BiosFit, z.s. a SK SPB, z.s. a vedoucím besed: Lubošovi Hudcovi, Miroslavě Engelové, Hance Šurkovské a Tomášovi Vodičkovi za skvěle odvedenou práci a vytvoření krásné atmosféry.

Děkuji všem a těším se na další ročník.

Použité fotky: Facebook/badmintonmnisekpodbrdy

Tereza Kudrnová za Badminton Mníšek pod Brdy, z.s.

Zástupci pořádajích klubů (zleva): Zleva: Tereza Kudrnová (Badminton Mníšek pod Brdy), Nikola Nechyba (Bios fit), Petr Nejedlý (Badminton Mníšek pod Brdy), Jiří Hrdlička se syny (Sportuj pod Brdy), Jan Procházka (Tenisová akademie Esmarin), Markéta Žižková (OK Dobříš), Michal Dušek (Tenisová akademie Esmarin) a klečící Jana Bochenková (OK Dobříš)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se