Údržba zeleně a plánované nové výsadby

Údržba zeleně a plánované nové výsadby

K nově vysazeným dřevinám bude například patřit růže Hugova

Koncem prosince začalo město s údržbou zeleně a jistě jste si všimli, že se jedná o poměrně radikální
zásahy. Je pochopitelné, že po dvaceti letech, kdy byla zeleň udržovaná zcela minimálně, jsou tyto
zásahy hodně viditelné.

Na několika místech došlo k úplnému vymýcení keřů. Jednalo se o keře neživotaschopné, jejichž kmeny již byly poškozené, případně o keře, které svým kořenovým systémem zasahovaly do kanalizace. V neposlední řadě také došlo k výrazné redukci keřů tam, kde si prasata vybudovala příbytky a rozhodně jim to vyhovovalo, zvlášť když blízké popelnice představovaly snadno dostupný bufet. Město však plánuje za tyto keře novou výsadbu a její složení jsme připravili spolu s paní Ing. Jiřinou Romovou z odboru OVV (ŽP). Tyto jarní výsadby jsou již poptány a sídliště tak doroste do nového zeleného kabátu. Objeví se tu střemcha, dřín, brslen, hloh, růže Hugova, šeřík, vajgélie, kalina a klokoč.
Zároveň bych touto cestou chtěla požádat občany města, aby bez povolení města nevysazovali žádnou zeleň na obecních pozemcích. Ačkoliv chápeme, že jsou to činy dobré vůle, bez konzultace se tato činnost střetává se záměry města. Jedná se především o nevhodnou výsadbu jedovatých bobkovišní a rychle rostoucích tújí a buksusů. O inventarizaci dřevin a nové výsadbě se dozvíte v navazujících článcích paní Ing. Romové.

Hana Kotoučová, místostarostka

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se