Březnové Slovo starosty

Březnové Slovo starosty

Ing. Petr Digrin, Ph. D.

Vážení občané a přátelé,
v únoru jsme se věnovali především stavebním projektům, které budeme od začátku jara postupně realizovat. Připravujeme také  žádostí o dotace. Společně s farností podáváme žádost na opravu kostelní zdi kostela sv. Václava. Dále žádosti na: 1) výstavbu nového hřiště v Rymani, 2) opravu kuchyně, pokojů, střechy a oken v Domově pro seniory, 3) zateplení městských bytových domů, 4) výstavbu chodníku k nádraží a 5) revitalizaci Prostředního rybníka. Stavebně jsme revitalizaci rybníků již zahájili.
Uspěli jsme s žádostí o dotaci pro Domov seniorů a získali 2,5 milionu korun na instalaci povinných protipožárních opatření. Celá řada žádostí je v běhu a čekáme na výsledek. Například dotace na obnovu Skalky, instalaci fotovoltaických elektráren nebo obnovu povrchů silnic.
Příprava žádostí nás stála v únoru opravdu hodně času, neboť drtivou většinu z nich si připravujeme a píšeme sami. Uspořené prostředky, které by jinak skončily u různých dotačních agentur, tak můžeme investovat do nových stavebních projektů a akcí.
Rád bych vás pozval na dvě veřejná jednání. Jedno k rekonstrukci parkování na ulici Lhotecká a k parkování na Starém sídlišti. Jednání proběhne v Podloubí u Pepína na Skaleckém náměstí a podrobnosti najdete uvnitř Zpravodaje. Druhé jednání se týká zavádění systému door to door při svozu odpadů, a je mu také věnován samostatný článek.

V průběhu února na městě probíhala řada důležitých jednání. Jedním z nich bylo jednání mezi Středočeským krajem, naším městem, obcemi z okolí, organizátorem autobusové dopravy a stavebními firmami. Od dubna totiž budou v okolí Mníšku pod Brdy  postupně zahájeny čtyři velké stavební rekonstrukce krajských silnic. Tyto akce se časově překrývají a potrvají až do podzimu.
Jedná se o silnici přes Novou Ves pod Pleší, silnici do Jílovitě přes Klínec a Líšnici a výstavbu dvou kruhových křižovatek v Řitce u dálničního mostu. Na to pak naváže rekonstrukce silnice přes Zahořany a Rymani až do Mníšku. Stavby způsobí v regionu velké dopravní komplikace, především v autobusové dopravě a v dopravě do okolních obcí. V první fázi se omezení Mníšku dotknou jen částečně a málo. Největší potíže uzavírky přinesou Nové Vsi a Klínci.
Zatím se o organizaci dopravy, uzavírkách a objížďkách diskutuje a není nic jasné. Situace se rychle mění a kraj hledá varianty a řešení. Nás logicky nejvíce zajímá řešení pro Novou Ves a Zahořany, které ovlivní linku 688. Proto jsme s paní starostkou Nové Vsi a s panem starostou Zahořan v úzkém kontaktu a vše řešíme společně, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku a omezení byla přijatelná. Opravené silnice chceme všichni, ale za rozumných podmínek. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se