Černé skládky a problémy s bioodpadem

Černé skládky a problémy s bioodpadem

Každý rok město řeší bezpočet černých skládek, jejich likvidace je poměrně nákladná. Nejčastěji se setkáváme s tím, že při stěhování nebo bouracích pracích v domech a bytech lidé vystěhují nepotřebné věci nebo suť na ulici, kde je pak nechají anonymně ležet.

Při zjištění totožnosti pachatele skládky jde případ na přestupkovou komisy a vyčíslení likvidace skládky je dražší než přistavení kontejneru Sběrným dvorem města Mníšek pod Brdy.

Největším nešvarem je chybné využívání hnědých kontejnerů na bioodpad, které jsou rozestavěné po celé městě. V řadě kontejnerů nacházíme plast a další nežádoucí předměty. To vede k prodražení samotného třídění odpadu. Navíc takovýto bioodpad nemůžeme předat kompostárně k dalšímu zpracování, což je smyslem sběru bioodpadu.

 

Vedení technického úseku proto došlo k závěru, že pokud se nezlepší kázeň a přístup obyvatel při používání bio kontejnerů, bude město muset přistoupit k jejich stažení a možnost ukládat bio odpad zůstane jen ve Sběrném dvoře města Mníšek pod Brdy, kde ho lze kontrolovat.

Do bioodpadu
PATŘÍ
• tráva
• plevel
• shrabky ze zahrady
• listí
• zelenina a ovoce
• biologické zbytky z kuchyně
• měkké větvičky do asi 3 mm průměru
• ostříhané keře
• zbytky z květináčů
• …a vše bez úpravy snadno rozložitelné

NEPATŘÍ
• tvrdé a silnější větve
• igelit
• kamení a sutě…

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se