Fotovoltaika pro městské bytové domy

Fotovoltaika pro městské bytové domy

V posledním čísle Zpravodaje jsme podrobně popsali způsob, jakým by město rádo zavedlo základní principy komunitního sdílení elektrické energie v rámci našeho města a jak chce postupovat při instalaci fotovoltaických elektráren na střechách městských budov, tak aby byla k dispozici elektřina, kterou bude možné sdílet.

K instalaci fotovoltaických elektráren, doplňkových zdrojů elektrické energie na městských bytových domech přistupujeme z toho důvodu, neboť takto získaná energie by měla být využita především ke snížení nákladů za platbu elektřiny a ohřev teplé vody obyvatelů těchto domů. Takovou energii by spotřebovávali především nájemníci městských bytů a ušetřili by tím nejen na ceně za silovou elektřinu, ale i na distribučních poplatcích a ohřevu teplé vody.
Proto město nelení a první provozně – instalační studie pro bytový dům číslo 555 v ulici Rudé armády (na fotografii) byla dokončena v posledním týdnu měsíce září a do konce měsíce bude hotova i studie pro dům číslo 519 v ulici Skalecká. Výsledky jsou povzbudivé a v kombinaci s dalším úsporným opatřením ve formě zateplení budov by došlo k zásadním úsporám.
Město předpokládá, že na bytový dům číslo popisné 555 nainstaluje, s finanční podporou programu „Nová zelená úsporám“, elektrárnu o výkonu 50 kWp*, která ročně vyrobí skoro 44 MWh elektrické energie. To je, zjednodušeně řečeno množství, které je schopné pokrýt roční náklady na samostatný ohřev teplé vody v celém bytovém domě a snížit spotřebu za elektřinu v jednotlivých bytech přibližně o třetinu.

Kilowatt-peak (kWp) je míra nominálního výkonu solárního panelu (fotovoltaické elektrárny) v laboratorních (ideálních) světelných podmínkách.


Návratnost celého systému je silně závislá na aktuálních cenách elektrické energie a plynu. Pokud bychom ale počítali s cenami současnými, investice se vrátí do 8 let. Při životnosti 25 let a nízkých provozních nákladech vše dává ekonomický smysl nejen pro město, ale i pro nájemníky jednotlivých bytů. Proto v projektu budeme pokračovat a předpokládáme, že koncem roku bude k dispozici, společně s projektem zateplení, i projekt instalace elektrárny s tím, že by se koncem příštího roku mohla fyzicky realizovat.

Petr Digrin, starosta

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se