Informace o konání ustavujícího zasedání nového Zastupitelstva Mníšku pod Brdy

Informace o konání ustavujícího zasedání nového Zastupitelstva Mníšku pod Brdy

Městský úřad Mníšek pod Brdy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy, svolaného dosavadním starostou města Ing. Petrem Digrinem, Ph.D. v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Místo konání:      Školní jídelna, ZŠ,  Komenského 420,, Mníšek pod Brdy

Doba konání:                 15.11.2018 od 18:00 hod.

Navržený program:              1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, volba členů návrhové komise

Před schválením programu složí členové zastupitelstva města slib.

                               2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty(ů)
a)  určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

  1. c) určení způsobu volby starosty a místostarosty(ů)
  2. d) volba starosty
  3. e) volba místostarosty(ů)

4) Volba členů rady města
a) určení počtu členů rady města
b) volba členů rady města

5) Zřízení finančního výboru, volba předsedy a členů

  1. a) určení počtu členů finančního výboru
    b) volba předsedy finančního výboru
  2. c) volba členů finančního výboru

6) Zřízení kontrolního výboru, volba předsedy a členů

  1. a) určení počtu členů kontrolního výboru
  2. b) volba předsedy kontrolního výboru
  3. c) volba členů kontrolního výboru

7) Určení zastupitele, který bude vykonávat určeného zastupitele v procesech pořizování územně plánovací  dokumentace a případných změn stávající územně  plánovací dokumentace pro město.

8) Pověření členů zastupitelstva města prováděním  sňatečného obřadu.

9) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí  neuvolněných členů zastupitelstva  (dle § 72, zákon o  obcích)

 Ing. Petr Digrin, Ph.D.

dosavadní starosta města
Mníšek pod Brdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.11.2018

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se