Listopadové Slovo místostarostky Hany Kotoučové

Listopadové Slovo místostarostky Hany Kotoučové

Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

Vážení spoluobčané,
čas běží skutečně velmi rychle a sotva jsme se nadechli na startu nového školního roku, už na nás z regálů obchodů vystrkují růžky Vánoce, a to ještě ani neopadalo listí ze stromů.
V říjnu byl kontrolou ze Státního fondu životního prostředí zdárně dokončen projekt „Kompostéry pro Mníšek“ a město nyní čeká na vyplacení finanční podpory na nákup dnes již rozdaných kompostérů. Kompostéry by měly přispět ke snižování množství recyklovatelného odpadu, který by rozhodně neměl (!) končit v komunálním odpadu. Kompostéry se tak nyní mohou plnit odpadem, který by občané jinak museli dopravit do velkých kontejnerů na „zelený“ odpad a takto připravený kompost najde na jejich zahrádkách náležité využití.
Pokračujeme také v realizaci akce „Rekonstrukce Prostředního rybníku“, kde se již blížíme k výběru dodavatele stavby a předpokládáme, že do konce roku budou provedeny zemní práce a sediment ze dna rybníku bude po vyjmutí uložen na zasmluvněné zemědělské pozemky.
Rovněž se blížíme k ukončení veřejné zakázky na letní a zimní údržbu města tak, aby údržba města byla od nového roku opět řádně zajištěna. Na konci srpna schválila rada města časový harmonogram tvorby rozpočtu a nyní se rozpočtové položky plní na základě požadavků jednotlivých oborů. Kromě dalšího se v rozpočtu jako každý rok počítá např. s finanční podporou spolků a místních organizací a s vyčleněním částky 500 tisíc na realizaci projektů participativního rozpočtu v rámci akce Nápad pro Mníšek. To byl v krátkosti výběr jen několika akcí, které se na radnici řeší.
Netrpělivě všichni očekáváme ukončení stavby kruhové křižovatky pod dálnicí. Zbavíme se tak objízdných tras a pevně doufám, že tato křižovatka zajistí mnohem lepší dopravní propustnost tohoto místa především v ranní špičce. Zvláště, když se ŘSD a KSÚS zjevně nedokáží dohodnout, protože realizace obou akcí v jednom termínu by byla měla rozhodně pozitivní ekonomický efekt.

Vážení spoluobčané, přeji vám všem krásný podzim, protože každé roční období má své kouzlo. Dokonce i plískanice a sychravé počasí, protože přímo vyzývají ke klidu v teple domova při knížce, horkém nápoji či v kruhu rodiny. Ve světle událostí, které se odehrávají na Ukrajině, v Palestině, Izraeli a koneckonců i dalších částech světa, bych chtěla zdůraznit, že se máme skutečně dobře. Můžeme lamentovat nad věcmi, které jsou obyvatelům válkou či hladem postižených oblastí světa doslova ukradené. Važme si této výsady a přistupujme k ní s náležitou pokorou a respektem.

Hana Kotoučová

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se