Realizace projektu Kompostéry Mníšek pod Brdy

Realizace projektu Kompostéry Mníšek pod Brdy

Kompostér o objemu 1 170 litru

Město Mníšek pod Brdy v srpnu 2023 realizovalo projekt „Kompostéry Mníšek pod Brdy“.

V rámci projektu bylo pořízeno 300 ks domácích kompostérů o objemu 1 170 l, pro vytvoření systému domácího kompostování. Díky tomu dojde ke zkvalitnění sítě pro sběr a využití biologicky rozložitelného odpadu ve městě.
Město si klade za cíl díky tomuto projektu zvýšit míru kompostování domácího bioodpadu a docílit tak mj. odklonu tohoto odpadu z popelnic na směsný komunální odpad.
Biologicky rozložitelný odpad má ve směsném komunálním odpadu (SKO) napříč celou ČR zatím stále vysoké zastoupení a jednou z účinných cest, jak snižovat celkovou produkci SKO, je právě účinná separace biologicky rozložitelných odpadů z domácností.
Plnohodnotný systém domácího kompostování biologicky rozložitelných odpadů vyprodukovanými občany za účelem jejich využití jako kompostu, významně přispěje ke snížení produkce SKO ve městě a celkově k snížení množství odpadů ukládaných na skládky.
Vzhledem ke každoročně se zvyšujícím poplatkům za skládkování bude mít tento projekt pozitivní dopad nejen na ekologické, ale i na ekonomické hospodaření města a také významně přispěje k naplnění cílů zákona č. 541/2020 o odpadech.

Na projekt byla poskytnuta podpora od Evropské unie.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se