Lokalita Dolíky má novou podobu

Lokalita Dolíky má novou podobu

Aktuální foto po úpravě (březen 2022)

Dolíky jsou poslední dobou oblíbené vycházkové místo pro mnoho lidí, a proto se snažíme toto místo zvelebovat.

Na podzim již proběhla výsadba dubové aleje podél cesty na Rymani. Přes zimu byl zase upravován rybníček. Jistě nám dáte za pravdu, že proměna je to opravdu viditelná. U rybníčku byl proveden výřez vrb a břehového porostu (vrby si odvezla ZOO ke krmení zvířat), zarostlý rybníček se tedy z velké části prosvětlil. Ve dně byla vymodelována tůň, kde se bude držet voda a bude tak sloužit obojživelníkům, plazům i hmyzu vázanému na mokřady.
Dále byla vysekána polovina rákosí (každý rok by se měla odstranit zhruba polovina plochy a ty střídat kvůli hnízdění a úkrytu), aby se podpořil růst dalších vodních a mokřadních rostlin, které polehlé staré rákosí dusí. Každý rok bude potřeba ale nové výmladky vrb vyřezat ze dna i ze břehů. Cílem je, aby rybníček sloužil jako poldr, aby se při přívalových deštích zpomalil odtok většího množství vody (do stavidla bylo proto vloženo několik prkének pro zvednutí hladiny vody).
Nyní je naplánován ještě výřez části náletů v protilehlém remízku. Před časem byl remízek z velké části vyřezán, ale vzhledem k tomu, že nebyl zájem tuto plochu využívat, opětovně zarostl. Pokusíme se o to částečně znovu za spolupráce dobrovolníků z Hnutí Brontosaurus. Ti část plochy vyčistí a výřezy spálí. Máme v plánu zde vybudovat ohniště, které by mohly využívat i různé zájmové spolky. Navázali jsme spolupráci s mníšeckými skauty, kteří by rádi tuto lokalitu také zahrnuli do svých aktivit. Prostor nabízí jistě potenciál i pro vzdělávání a osvětu dětí z blízké školy či mateřských školek.
Za zmínku stojí i lesík nad rybníčkem, kde jsou zajímavé skalní výchozy se zbytky rostlin skalních stepí.
Dolíky jsou nepochybně pestrou lokalitou, která nám nabízí různé druhy společenstev. Přijďte si tu různorodost a krásu „nasát“, teď na jaře to bude obzvláště patrné.

Ing. Jiřina Romová, ochrana přírody a krajiny, Odbor vnitřních věcí MÚ Mníšek pod Brdy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se