Na Malé Svaté Hoře došlo ke stabilizaci dvousetletých lip

Na Malé Svaté Hoře došlo ke stabilizaci dvousetletých lip

Výškové práce se děly za bezpečnostních omezení

Prostor před kaplí na Malé Svaté Hoře zdobí již po dvě století mohutné lípy srdčité. Byly zde vysazeny v roce 1809, kdy byla místní kaplička postavena. Nejdůležitější pro zachování stromů je vždy řádná péče, která má zajistit jejich zdravý růst a bezpečnost pro kolemjdoucí.

K poslední větší péči o oba stromy došlo před zhruba 10 lety. Na obě lípy bylo nainstalováno několik dynamických vazeb, které již ale byly po letech napnuté a hrozilo jejich prasknutí v důsledku zatížení stromu, což se ve dvou případech dokonce již stalo. Na jedné z lip byl v minulosti proveden řez všech větví směřujících k budově restaurace, a z toho důvodu je dnes jedna z kosterních větví plná sekundárních výmladků.

rozměry obou stromů:
lípa napravo:
výška: 22 m, průměr kmene: 98 cm. obvod kmene: 305 cm.
lípa nalevo:
výška: 24 m, průměr kmene: 113 cm. obvod kmene: 355 cm.

Zdravotní stav obou stromů byl výrazně zhoršený a měly silně narušenou stabilitu. Takoví mohutní jedinci mají ale nadprůměrnou sadovnickou hodnotu, z kulturního i krajinářského hlediska. Jednoznačně je potřeba takové velikány zachovat co nejdéle, neboť představují velký biodiverzitní potenciál (biologická rozmanitost). Všechny, před deseti lety provedené vazby, byly již za svou životností a byla tedy zapotřebí jejich výměna.

Detail přírodního řezu na větvi, který simuluje přirozené zlomení větve

V rámci zachování obou lip byly v úterý 4. května 2021 provedeny následující práce: bezpečnostní řez, obvodový redukční řez, stabilizace sekundární koruny, odstranění starých vazeb a provedení nových dynamických vazeb na obou stromech.
Výškové práce prováděla firma ARBOVERT s.r.o.

Dynamická vazba korun stromů se používá pro stabilizaci, neboť má chránit zajištěnou větev nebo kmen před prasknutím, popřípadě má zachytit části koruny, které padají při selhání defektu, aby nedošlo k věcným škodám, k újmám na zdraví osob, anebo k poškození samotného stromu.

Popřejmě oběma lipkám, ať se jim daří a dělají nám radost minimálně další stovku let.

Týden po provedených pracích se obě lipky zazelenaly

Použitá foto: autor

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se