Pilotní projekt D2D systému třídění odpadu se představuje

Pilotní projekt D2D systému třídění odpadu se představuje

Používat se budou 240 litrové nádoby

Od 1. dubna začíná testování systému svozu tříděného odpadu (D2D) přímo od jednotlivých nemovitostí.
Konkrétně se bude jednat o svoz papíru a multikomodity (plast, kov, nápojové kartony).

Vybrané lokality
Pilotní projekt se týká tří lokalit, které využívají sběrná hnízda umístěná v ulicích Na Madlenkách, Luční a K Rybníčku (zákresy lokalit do mapy najdete na konci článku) a jsou relativně uzavřené a stojí v nich domy s dostatečně velkými pozemky pro umístění dalších nádob.
Konkrétně se jedná o majitele domů v ulicích Luční, Na Madlenkách, Na Vyhlídce, K Lesíku a okolí, Sluneční a K Rybníčku (od č. p. 1169 až po 1180).
Zapojení do testovacího systému je dobrovolné.

Cíl projektu
D2D systém v třídění odpadu sleduje ekonomické i ekologické cíle. Sekundárním dopadem je pak pohodlí pro občany, kteří nemusejí tento tříděný odpad odnášet do sběrných hnízd.
Předpokládá se, že pokud budou mít občané nádoby na tříděný odpad přímo u domu, bude se více a kvalitněji třídit. V současné době je tříděný odpad ze sběrných hnízd v některých případech tak znečištěn, že místo k druhotnému využití v rámci recyklace, putuje rovnou na skládku a městu narůstají náklady. I do budoucna bude největší náklad v odpadovém hospodářství měst na straně komunálního odpadu. Čistý tříděný odpad uspoří náklady města.
Pokud bude více odpadu vytříděno do „barevných“ nádob, výsledkem bude nižší objem směsného komunálního odpadu (SKO). V důsledku toho by si mohly domácnosti změnit frekvenci svozu SKO z 1× týdně na 1× za 2 týdny, čímž na ročním poplatku uspoří i občané.

V pondělí 11. března proběhla informační schůzka, na které byli zájemci o zapojení do projektu seznámeni s jeho podmínkami.

Nádoby
Nádoby mají obsah 240 litrů a budou označeny samolepkami: modrá pro papír, žlutooranžová pro multikomoditu (plast, kov a nápojové kartony). Zároveň s nimi si může domácnost vzít i nádobu na BIOodpad (hnědá samolepka).
Nádoby budou uživateli na 5 let propůjčeny (kvůli udržitelnosti vyplývající z dotace, kterou na nákup nádob získal DSO TS Brdy a Hřebeny, jehož členem město Mníšek pod Brdy je)., Po jejich uplynutí si je může ponechat.

Způsob přihlášení do testování
Zájemce vyplní REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, odešle ho na e-mail: e-podatelna@mnisek.cz a pak obdrží potvrzení o registraci do systému. Rovněž může navštívit osobně příslušné pracoviště na městském úřadě. Může se rozhodnout, zda si vezme pouze jednu nádobu (na jednu z komodit), dvě, nebo tři.
Po obdržení potvrzení o registraci do systému si může očipovanou nádobu/y vyzvednout na Sběrném dvoře, nebo mu ji/je zaměstnanci dovezou. Dovoz nádob bude hromadný pro větší počet zájemců v dané lokalitě. Bez potvrzené registrace nelze nádobu na odpad v systému D2D získat.

Termíny vyvážení nádob

  • Nádoby na multikomoditu se budou vyvážet každou lichou středu (2x měsíčně).
  • Nádoby na papír se budou vyvážet 1x měsíčně – ve středu.


Detailní kalendář svozu D2D odpadu pro rok 2024 naleznete ZDE.


Doba testování
Test fungování D2D systému bude probíhat v těchto pilotních lokalitách po celý letošní rok až do jara roku příštího. Poté bude vyhodnocen a na základě získaných zkušeností a hodnocení efektivity dojde k jeho úpravě. Buď k rozšíření na další vhodné lokality, nebo k jeho zrušení. Případné změny mohou při průběžném vyhodnocování nastat i dříve.

Schůzka proběhla v Městském kulturním středisku

Budoucnost směsného komunálního odpadu
Je nutné si uvědomit, že prudce roste cena za skládkování a naopak rok od roku klesá množství kilogramů odpadu na občana ukládané na skládku za sníženou cenu (tzv. třídící sleva na občana). Podle zákona o odpadech se má poplatek za ukládání odpadu do roku 2029 zvýšit z nynějších 1 250 Kč na 1 850 Kč za tunu. Zlomový pak bude rok 2030, kdy bude skládkování energeticky využitelného odpadu zakázáno úplně.

Analýza, provedená v listopadu loňského roku, ukázala, že 46 % obsahu, který končí v černých nádobách, do směsného komunálního odpadu vůbec nepatří a šlo by ještě vytřídit!
Toto procento by měl snížit testovaný D2D systém.

Na nádobě na PAPÍR je modrá samolepka

Na nádobě na MULTIKOMODITU je žlutooranžová samolepka

Na nádobě na BIO je hnědá samolepka


Lokality vybrané pro pilotní projekt:

Sluneční a K Rybníčku (od č. p. 1169 až po 1180)

Luční
Lokalita Na Madlenkách

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se