Známe výsledky analýzy třídění odpadu

Známe výsledky analýzy třídění odpadu

Ručního dotřídění odpadků se ujaly specialistky z Green Solutions s. r. o. (většinou studentky VŠCHT)

První listopadový pátek se před ZŠ Komenského 420 uskutečnila edukační akce pro školáky o správném třídění odpadků.

Analýza odhalila nedostatky
Zároveň se vzdělávací akcí proběhla analýza 500 kilogramů směsného komunálního odpadu, který sem navezl popelářský vůz z černých popelnic od bytových domů (na fotografii). Specialisté ze společnosti Green Solutions s. r. o. svezené odpadky ručně vytřídili do připravených nádob, zvlášť dávali plast, sklo, papír, textil, kovy, nápojové kartony, elektroodpad, spalitelný odpad (hygiena, boty, kabelky), nekompostovatelný bio odpad (živočišný původ), spalitelný odpad (rostlinný původ) a minerální odpad (stavební odpad, porcelán). Pod kovový rošt jim padala podsítná frakce – drobné odpadky do velikosti 40 mm (nedopalky, kapesníky).
Výsledkem ručního dotřídění je zajímavá analýza, ze které vyplývá, že popelnice se směsným komunálním odpadem obsahovaly 45,6 % věcí, které do nich nepatří!

Látkové skupiny v tabulce označené tučně (45,6 %) šly před vhozením do kontejneru ještě vytřídit (ostatní odpad do SKO patří)

Látková skupinaProcenta
papír/lepenka7,0 %
plasty8,5 %
sklo4,0 %
kovy3,9 %
bioodpad15,9 %
elektroodpad4,3 %
nápojové kartony1,0 %
nebezpečný odpad0,2 %
textil0,8 %
ostatní odpad*54,4 %
součet100 %
nemělo skončit v SKO45,6 %

* v tomto je zahrnuto: frakce (menší než 40 mm), spalitelný, minerální, nekompostovatelný (např. gastro)

Látkové skupiny v tabulce označené tučně (celkem 45,6 %) šly před vhozením do kontejneru ještě vytřídit (ostatní odpad do SKO patří).

„Analýza nám jasně ukazuje, že v třídění odpadů máme stále mezery. I když jsme letos vyhráli celorepublikovou Křišťálovou popelnici, rozhodně to neznamená, že třídíme na 100 %,“ hodnotí výsledky analýzy místostarostka Hana Kotoučová a dodává: „Mezi navezenými odpadky jsme například viděli spoustu prázdných PET lahví, které stačilo jen sešlápnout a pohodlně donést do žlutého kontejneru. Stále máme mezi sebou bohužel jedince, kterým je zatěžko udělat pár kroků navíc. Přitom barevné kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny jenom pár metrů od popelnic s komunálním odpadem. Máme se tedy pořád kde zlepšovat. A to nemluvím o lahvích od montážní pěny, pytlích od krmiva pro koně plných sítí od sena, palubkách a mixéru. Přitom na sběrném dvoře je možné odpad odevzdat. Všichni chceme mít kolem sebe čisto, ale asi čekáme, až to za nás udělá někdo jiný. Jenže odpady produkujeme my a my jsme také zodpovědní za tu nejjednodušší věc, kterou v tomto ohledu můžeme udělat, tedy správně vytřídit.“

Popelářský vůz před školu vyklopil půl tuny odpaduSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se