Pozvánka ke sledování zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy (19. 6.)

Pozvánka ke sledování zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy (19. 6.)

Zveme všechny občany na zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 19. června od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu ZŠ Komenského 420.

Program jednání:

Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a složení návrhové komise.

 1. Schválení programu zasedání
 2. Veřejná schůze
 3. Zpráva starosty o činnosti Rady města a Městského úřadu
 4. Zpráva Finančního výboru
 5. Zpráva Kontrolního výboru
 6. Zpráva Osadního výboru pro Rymaně
 7. Účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2023; nápravná opatření
 8. Schválení přijetí dotací
 9. Příplatek pro Mníšeckou servisní s. r. o.
 10. Navýšení příspěvku pro TJ Sokol – rekonstrukce objektu Sokolovny
 11. Majetkové záležitosti: nabídka nemovitosti ke koupi – Čisovická č. p. 33.
 12. Rozpočtové opatření
 13. Program regenerace MPZ – podíl města na dotaci
 14. Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu (změnová OZV).
 15. Obecně závazné vyhlášky města – koeficient daně z nemovitosti.
 16. Zásady města Mníšek pod Brdy pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury – aktualizace
 17. Majetkové záležitosti:
  a) Směna pozemků – parc. č. 288/6 k. ú. Stříbrná Lhota za parc. č. 1339/6 k. ú. Mníšek pod Brdy
  b) Svazková škola – návrh Smlouvy o spolupráci
  c) Odprodej pozemku pod garáží ul. Řevnická
  d) Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1271/7

Zasedání zastupitelstva můžete sledovat také online na mníšeckém kanálu YOUTUBE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se