Pozvánka na setkání s mníšeckými zastupiteli a zástupci společnosti Ambeat

Pozvánka na setkání s mníšeckými zastupiteli a zástupci společnosti Ambeat

Zveme veřejnost na středu 12. ledna 2022 do velkého sálu Pavilonu, kde se od 18 hodin uskuteční další setkání s mníšeckými zastupiteli a zástupci investora na téma vzniku nového seniorského bydlení.
Přijďte položit otázky, které vás trápí.

Přímý přenos ze setkání můžete sledovat také online na YouTube kanálu města.

Aktualizovanou verzi návrhu Plánovací smlouvy (z 9. 12. 2021), ve které jsou zohledněny připomínky občanů i koaličních a opozičních zastupitelů, najdete ZDE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Hreha
Hreha
2 let před

Dobrý den pane Kroutile,

ačkoliv jsem členem redakční rady Zpravodaje a jeho elektronické rozšířené verze Zprávy z Mníšku, vůbec netuším kdo jste. Předpokládám, že obdobně je na tom většina návštěvníků našeho radničního periodika. Myslím, že svým představením byste potěšil nejen mně, nýbrž i většinu návštěvníků tohoto webu.

S díky a pozdravem,

Radim Hreha

Last edited 2 let před by Hreha
Hreha
Hreha
2 let před

Stránka 1 z 12
Ambeat development a.s. všem
Budějovická 778/3 Zastupitelům
140 00 Praha 4 – Michle Města Mníšek pod Brdy
mailem mailem
Mníšek pod Brdy
9. 1. 2022
SENIOR LIVE MNÍŠEK
Zabývali jsme se podrobně projektem „Senior live Mníšek“, Plánovací
smlouvou, která je zveřejněná a dalšími navazujícími dokumenty.
Pokud si odmyslíme zákulisí projednávání smlouvy (tj. bez občanů), tak
obdobný projekt nemusíme hned v počátku zcela zavrhnout. Náš region, tj.
Mníšek/Dobříš/Příbram si stojí velmi špatně v žebříčku kvality života v
Česku.
V každoročním žebříčku indexu kvality měst (s rozšířenou působností) se
např. město Dobříš (nám geograficky blízké) umisťuje na pozici okolo 130.
místa v ČR. Na rozdíl od jiného sousedního města Černošice, které obsazuje 4.
příčku. Proto návrh soukromého developera lze vnímat i pozitivně, ale město
(vedení našeho města) musí využít tento projekt pro zajištění budoucího
rozvoje dané oblasti města.
Město má v této fázi silnou vyjednávací pozici a je otázkou, jak ji
využije, jak vše budou hodnotit i příští generace.
Investor si již zakoupil pozemky a má nasmlouvané stavební dodávky.
Bez realizace a dokončení projektu by „vyhodil“ dosud vynaložené peníze. Ing.
Sommer občanovi mj. sdělil, že vykupovali 76 000 m2 pozemků za tržní ceny!
Proto město musí prokázat asertivní jednání a odvahu, aby projekt
byl přínosný nejenom pro budoucí nájemníky areálu, ale také i pro ostatní
obyvatele města.
Předpokládáme, že seniorské bydlení bude poskytované občanům z
celé ČR za tržní ceny (tj. nájemné + služby) a odhadujeme, že min. měsíčníStránka 2 z 12
částka pobytu v areálu začne na 20 000 Kč (bude záležet na počtu denních
pečovatelských služeb). Tzn. že počet seniorů z Mníšku bude minimální.
Tento projekt nemůže plně naplnit cíle Strategického plánu rozvoje
města na období 2018-2028 v oblasti komunitních služeb.
Pokud senior bude mít nízký důchod nemůže si dovolit 15 000 Kč
(tuto částku zmiňoval Ambeat) na bydlení v areálu, ale bydlí ve vlastním.
Pro bydlení v areálu má tedy 2 možné varianty:
1) důchodce bude sponzorovat příbuzný, který nemovitost zdědí,
2) využije tzv. zpětnou hypotéku, kdy mu „instituce“ poskytne peníze za
hodnotu nemovitosti (zatím 8 % úrok) s tím, že po smrti majitele nemovitosti –
dědici buď splatí poskytnutou částku (včetně úroků), kterou dostal senior, anebo
se nemovitost prodá a „instituce“ si vezme půjčenou částku a dědicové dostanou
zbytek (pokud nějaký bude)…
Nyní bychom měli necelé tři desítky námitek a otázek, na které
prosíme odpovědi ze strany investora i města na jednání v Pavilonu
s veřejností a zastupiteli dne 12. 1. 2022:
1) Podpis smlouvy ze strany Ambeat development a.s.
Petr Lukáč uvedený v Plánovací smlouvě jako jeden z jednajících za Ambeat
development a.s. již pozbyl těchto práv a dne 22. 12. 2021 byl proveden výmaz
v obchodním rejstříku. Pan Petr Lukáč nemůže tuto Plánovací smlouvu
podepsat. Byla by od počátku neplatná.
2) ČOV
Rozhodující pro další vývoj je, aby bylo doloženo, že navržený příspěvek
na ČOV bude dostatečný.
Příspěvek developera na ČOV, není žádný dar městu, ale ekonomická a
ekologická povinnost pro developera,
aby zajistil budoucím nájemníkům bytů projektu dostupnost sítí města/resp.
vlastníka sítě. Tuto investici developera budou nájemníci platit v budoucím
nájemném a v poplatcích městu a vlastníkům sítí.
Z tohoto důvodu nechápeme, proč by investice města na rozšíření ČOV
měla být „hrazena“ budoucím zápočtem 5 bytů v projektu pro město. Investice
na ČOV bude jednorázová a bude předcházet dokončení bytového areálu pro
seniory.Stránka 3 z 12
Navíc projekt má několik etap (byly alespoň prezentované). Případný převod
5 bytů vyvolá další otázky a problémy např. výběr vhodných nájemníků (možná
to budou i občané, kteří budou patřit ke skupině sociálně slabých občanů a
budou vyžadovat i jiné dávky od státu).
V situaci, kdy město je dlouhodobě
investičně podfinancované, by developer měl uhradit dohodnutou částku
městu najednou a dopředu, ještě před dokončením projektu.
Předpokládáme také, že vypočtenou částku příspěvku developera „někdo“ na
městě již kvalifikovaně ověřil, zda není podhodnocená s ohledem na plánovaný
počet nájemních bytů, včetně zázemí projektu.
Dosud jsme se nezmínili o plánovaném novém 25 m bazénu, který bude
vyžadovat samostatný zdroj pitné vody včetně čističky vody (aby např. stavba
bazénu nedopadla tak jako v případě developera OPT Real, kdy dešťová
kanalizace ze 47 pozemků v ulici Sluneční přitékala do ČOV).
Navrhujeme toto ošetřit smluvně – zejména ve formě vyšší sankce.
3) Záměr
Další situací, která se dá řešit smluvně je, že investor v průběhu realizace
projektu nesmí změnit záměr, tj. např. počet nebo strukturu bytů (např.
nebude odpovídat počet bytů, bude vyšší počet bytů na úkor jiných staveb, nebo
budou vyšší budovy atd. – viz EDEN).
Toto zatím chybí v závazku investora včetně sankce za porušení stavebního
záměru tak, jak je nyní prezentován. Bylo by vhodné do smlouvy doplnit
vysokou sankci za porušení záměru.
Navrhujeme do Plánovací smlouvy doplnit sankci za porušení
stavebního záměru ve výši 50 milionů Kč za každé jednotlivé porušení
záměru.
4) Spotřeba vody, kalkulace
Kdo z města, resp. MěÚ, kontroloval kalkulaci všech níže uváděných čísel
ve smlouvě?
– Spotřebu vody v bytech (60 litrů / den / BJ) – odpovídá 1 člověku v bytě. Pro
dva už je to málo!
– Spotřebu vody ve službách (90 litrů / den) – o jaké služby se jedná? Tento
objem spotřebované vody je velmi nízký!Stránka 4 z 12
– Odpadní vody a kapacitu ČOV (nejen ekvivalentní obyvatele, ale též odpadní
vody ze služeb a bazén) – jen napuštění bazénu 25x10x2 m = 500 m3
– Zda bude stačit příspěvek na ČOV ve výši 12,7 mil. Kč
Žádáme o zodpovězení a vysvětlení, jak se vykalkulovalo 60 a 90 litrů,
jak bude naloženo a kde je kalkulováno s napuštěním, vypuštěním,
údržbou, dopuštěním bazénu (nejedná se o malý objem vody).
5) Řevnická ulice
Ve „smlouvě“ je uveden nový koberec ulice Řevnické. Ve smlouvě také
chybí upřesnění termínu i detailu dovybudování silnice u nového areálu.
Navíc by měl investor financovat i nový chodník min. po jedné straně.
Dále nelze akceptovat rozdíl v šířce silnice mezi „spodkem“ a „vrchem“.
Šířka vozovky by měla být dvouproudová až po křižovatku Řevnická x
Lhotecká, aby se zde pohodlně míjely osobní i nákladní automobily, příp.
autobusy (investor zde chce zastávku MHD).
S ohledem na důležitost ulice Řevnická, by se developer měl finančně
spolupodílet na celkové rekonstrukci sítí pod ulicí Řevnická, nejenom v
dotčené části silnice projektu!
V jakém stavu jsou sítě (plyn, elektřina, kanalizace, vodovod, dešťová
kanalizace, optické kabely) pro rozvoj oblastí dle ÚP, aby se po následné
„rekonstrukci“ znovu nekopalo a nefrézovalo do nového povrchu?
S ohledem na rozvojovou zónu „Staré sídliště“ nelze opomenout
ani plánovanou výstavbu Svazkové školy.
Jak je i v tomto území řešena a vyřešena infrastruktura? V jakém stavu
jsou jednotlivé sítě pro rozvoj této oblasti dle ÚP?
Máme určité pochybnosti o tom, že vedení města, resp. Dobrovolný
svazek obcí, sežene „rychle“ peníze na stavbu nové Svazkové školy v ulici
Řevnická. Pro projekt je důležitá navazující oprava silnice Řevnická –
závazek ze strany města.
Je město nyní (ve 2. pol. r. 2022) schopno včas „sehnat“ dostatek peněz
na to, aby navazující silnice byla ve stejné kvalitě jako bude v areálu investora,
tj. až ke křižovatce Řevnická x Lhotecká?Stránka 5 z 12
Navrhujeme do Plánovací smlouvy doplnit:
1) Termín u dovybudování silnice u nového areálu.
2) Investor se bude podílet na rozšíření ulice Řevnická na
dvouproudovou vozovku až po křižovatku Řevnická x Lhotecká.
3) Investor podél ulice Řevnická v části délky svých pozemků vybuduje
po jedné straně ulice Řevnická chodník pro pěší a kočárky.
4) Město bezodkladně zjistí, v jakém stavu jsou inženýrské sítě pod ulicí
Řevnická pro rozvoj oblastí (Ambeat, Svazková škola) dle ÚP.
5) Investor se bude podílet finančně na rekonstrukci sítí pod ulicí
Řevnická od svého projektu až po křižovatku Řevnická x Lhotecká.
6) Nová silnice – směr východ
Kromě budování vnitřní infrastruktury areálu by investor měl mít povinnost
vybudovat novou silnici odkloňující vyšší dopravní zátěž silnice Řevnická a
seniorského areálu z města ven směrem východním na hlavní silnici 116 (po
linii cesty Ve Štítku).
Navrhujeme tento závazek investora doplnit do Plánovací smlouvy.
7) Stavební dozor
Bude se na stavební dozor provádět veřejný tender nebo to zůstane
v pravomoci investora? Z pozice města, ve kterém se bude projekt budovat by
bylo vhodnější, aby se na stavební dozor provedl veřejný tender a město mělo ve
výběrové komisi svého zástupce. Chápeme, že investor je privátní akciová
společnost, taktéž celý projekt je pouze jeho. Na druhou stranu je tento projekt
pro naše město tak rozsáhlý, že by vedení města mělo vědět, kde se co děje, a to
zejména v rozvoji tak velké lokality jako je tato.
Navrhujeme do Plánovací smlouvy doplnit:
Investor bude mít ve výběrové komisi ve veřejném tendru na stavební
dozor 3 zástupce.
Město bude mít ve výběrové komisi ve veřejném tendru na stavební dozor 2
zástupce.
8) Termíny ve smlouvě, sankce
Termíny v celé Plánovací smlouvě jsou důležité. Od nich se odvíjí převod
infrastruktury na město, převod bytů na město, výzva investorovi k předání,
pokud tak neučiní, tak po uběhnutí lhůty vymáhání sankcí (mnohamilionových).
Doporučujeme, aby byly uvedené termíny u:
– Zkolaudovaná infrastruktura, příp. její jednotlivé části, bude předána městu
nejpozději do 3 let od zahájení výstavby I. etapy (ÚP Z112)Stránka 6 z 12
– Zkolaudovaná infrastruktura, příp. její jednotlivé části, bude předána městu
nejpozději do 3 let od zahájení výstavby II. etapy (ÚP R7)
– Zkolaudované 2 byty budou převedené do majetku města nejpozději do 3 let od
zahájení výstavby I. etapy (ÚP Z112)
– Zkolaudované 3 byty budou převedené do majetku města nejpozději do 3 let od
zahájení výstavby II. etapy (ÚP R7)
– ZAHÁJENÍ bude uvedeno ve stavebním deníku. Je zcela nepodstatné, zda bude
zahájena zvlášť I. etapa a zvlášť II. etapa, či I. a II. etapa dohromady.
Nechceme mít město jako věčné staveniště!
9) Tiskové zprávy, radiové vysílání, PR o senior bydlení v Mníšku pod Brdy
Dne 6. 12. 2021 (opakovaně 6. 1. 2022) jsme do emailu dostali tiskovou
zprávu od paní Alexandry Prochorové (spol. Insighters s.r.o.), která uvádí, že
v roce 2022 proběhne výstavba uvedeného projektu a začátkem roku 2023 se
mohou první senioři nastěhovat.
Podle vyjádření lidí, kteří se sociální oblastí zabývají v Mníšku pod Brdy i
regionu tak dochází k sociální segregaci.
Co o této tiskové zprávě město ví, spolupracovalo na ní a souhlasilo s ní?
Dne 8. 12. 2021 vysílalo Radio Blaník kolem poledne, že „… se v Mníšku
pod Brdy bude realizovat výstavba pro seniory se zázemím …“.
Co o tomto vysílání a PR ví město, když Plánovací smlouva není
schválená a podepsána?
Je si vedení města vědomo toho, že touto reklamou se nejen přitahují
potencionální zákazníci (zájemci o bydlení), ale v případě, že se počátkem roku
2023 nebudou moci nastěhovat, bude to Mníšek pod Brdy, který „měl“
reklamu a opět něco nezvládl? Veškerá negativa tak půjdou na hlavu radnice,
nikoliv na hlavu investora.
10) Zvýšení úrovně bydlení ve městě
Poskytováním služeb externě občanům Mníšku by se kvalita života v našem
městě zlepšila.
Za pozitivní tedy považujeme možnost poskytovat externí pečovatelskou
službu občanům Mníšku v rámci tzv. terénní služby, případně pro občany
města zpřístupnit rehabilitaci a wellness.Stránka 7 z 12
Navrhujeme, aby tato povinnost byla zakotvena v Plánovací smlouvě či
její příloze.
11) Znalecký posudek na budoucí bytové jednotky
Je k dispozici zmiňovaný znalecký posudek na cenu budoucí bytové
jednotky v areálu? Může ho dostat veřejnost k dispozici stejně jako Plánovací
smlouvu?
Žádáme město, aby na webových stránkách zveřejnilo znalecký posudek
na cenu budoucí bytové jednotky v areálu.
12) Vyjádření městského architekta
Vyjádřil se k celému projektu městský architekt p. Tlustý? Pokud ano,
žádáme jeho hodnocení přednést na setkání zástupců Ambeatu s občany a
zastupiteli dne 12. 1. 2022 v Pavilonu, včetně jeho požadavků, které navrhuje v
zájmu města.
Žádáme město, aby na webových stránkách zveřejnilo vyjádření
městského architekta k celému projektu, včetně jeho požadavků, které
navrhuje v zájmu města.
13) Změna Územního plánu
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, byl Krajský úřad Středočeského kraje požádán o
zaslání Stanoviska, o které požádal p. Kindl v rámci zpracovávání 1. změny ÚP
Mníšku pod Brdy.
Jedná se o Stanoviska číslo jednací: 133678/2021/KUSK, ve kterých je mimo
jiné:
„Pozemek 1939/5 v k. ú. Mníšek pod Brdy se navrhuje k prověření pro změnu
z územní rezervy R07 pro občanské vybavení do zastavitelné plochy OV3 –
občanské vybavení – veřejná infrastruktura, se zaměřením na sociální zdravotní
péči. Návrh souvisí se sousední plochou Z112 stejného využití (nutná koordinace
obou ploch a zjištění opodstatněnosti v tomto rozsahu a časovém horizontu).
Změna územního plánu navrhne vhodnou prostorovou regulaci tak, aby nová
zástavba vhodně navazovala na zastavěné území a tvořila vhodný přechod do
krajiny. Prověřeno bude též dopravní řešení vč. možného rozšíření (úpravy)
Řevnické ulice.
Stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí podle §
10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změněStránka 8 z 12
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Ing. Čermáková, l. 788)
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a
§ 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na základě ust. § 10i odst. 2 zákona,
kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a předložených podkladů požaduje v
následujících etapách pořizování změny č. 1 územního plánu Mníšek pod Brdy
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA, dále jen
vyhodnocení SEA), podle přílohy stavebního zákona.
Pro účely vydání stanoviska podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb. příslušný úřad
požaduje předložit návrh změny č. 1 územního plánu Mníšek pod Brdy včetně
vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí v rozsahu
přílohy stavebního zákona, jež je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území po obsahové stránce zpracovaného v souladu se stavebním
zákonem a platnými prováděcími předpisy.
Odůvodnění:
Předmětem změny územního plánu Mníšek pod Brdy je 32 vypsaných změn výše.
Důvodem požadavku předložení vyhodnocení vlivů změny územního plánu na
životní prostředí v rozsahu přílohy stavebního zákona je prověření plochy 2
pozemek 1939/5, která má přibližnou rozlohu 56515 m2 a nenavazuje na
zastavěné území obce.“
Vzhledem k tomu, že není jisté, zda je v rámci změny Územního plánu
Mníšku pod Brdy postupováno správně, bylo o vyjádření požádáno Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR.
Získanou odpověď na žádost dle z. č. 106/1999 Sb. zveřejníme na
webových stránkách a budeme vás informovat na facebooku.
14) Plánovací smlouva a zpravyzmnisku.cz
„V rámci informovanosti občanů poskytujeme aktuální verzi návrhu
plánovací smlouvy, ve které jsou zohledněny připomínky občanů i koaličních a
opozičních zastupitelů. Tuto smlouvu bude zastupitelstvo projednávat až na
svém příštím jednání v roce 2022.“ je uvedeno na Zprávách z Mníšku. Avšak:
První verze byla předložena ZASTUPITELŮM 7 dní před jednáním
zastupitelstva (konalo se 8.12.2021), 3.12.2021 (den po jednání Ambeatu
s veřejností) byla teprve zveřejněna na zpravyzmnisku.cz.Stránka 9 z 12
Druhá verze byla předložena ZASTUPITELŮM 7.12.2021, tedy 1 den
před konáním zastupitelstva. Občané nevěděli, k jakým změnám došlo.
Třetí verze (zatím poslední) byla předložena ZASTUPITELŮM
8.12.2021 na jednání zastupitelstva. Občané nevěděli, k jakým změnám došlo.
Z tohoto důvodu se prohlášení na Zprávách z Mníšku jeví jako liché,
pokud uvádí, že „… jsou zohledněny připomínky občanů …“.
O den později, 9.12.2021, byla Plánovací smlouva zveřejněna na
zpravyzmnisku.cz všem občanům. To už se k ní však nemohl nikdo vyjádřit,
bylo to den po zastupitelstvu.
Občané tedy neměli poslední verzi nikdy k dispozici (smlouva se měnila
z hodiny na hodinu), aby si ji mohli před konáním zastupitelstva alespoň přečíst.
Stejně na tom byli zastupitelé. Proto bylo projednávání Plánovací
smlouvy odloženo na rok 2022. Jednání zastupitelstva byl přítomen zástupce
Ambeatu.
Postup obou stran – Města Mníšku pod Brdy a Ambeat development
a.s. – lze považovat za skandální vůči občanům města.
15) Text Plánovací smlouvy
Preambule
4. V souladu s přijatým Komunitním plánem má Město zájem na rozvoji
sociálních a pobytových služeb pro seniory. Město konstatuje, že předložený
Záměr Partnera je v souladu s prioritami města v oblasti sociálních služeb a
Město má tedy zájem podpořit realizaci tohoto Záměru.
Je v Komunitním plánu záměr do města přivést
– seniory z jiných měst nebo
– zajistit služby pro seniory zde trvale dlouhodobě bydlící?
Je tedy „Záměr“ vůbec v souladu s Komunitním plánem Mníšku pod
Brdy?
16) Text Plánovací smlouvy
I. Údaje o Záměru, dotčených pozemkových vztazích a budoucí veřejné
infrastruktuřeStránka 10 z 12
5. Partner prohlašuje, je připraven Veřejnou infrastrukturu vybudovat v rámci
realizace Záměru a následně ji převést do správy a vlastnictví Města.
Partner infrastrukturu na svých pozemcích musí vybudovat v každém případě.
Inženýrské sítě s několika výjimkami k rodinným nových domkům si zaplatili
stavebníci a buď napřímo nebo přes developera v ceně stavby, pozemku.
17) Text Plánovací smlouvy
I. Údaje o Záměru, dotčených pozemkových vztazích a budoucí veřejné
infrastruktuře
7. Veřejná infrastruktura se bude budovat na pozemcích Partnera a zároveň na
dotčených pozemcích Města č. 1939/3, 2916/5, 2916/2, 1939/6, 1946/1 a
1939/2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, které je Město připraveno pro vybudování
Veřejné infrastruktury poskytnout. Město je připraveno převzít Veřejnou
infrastrukturu do svého vlastnictví.
Znamená to, že tato infrastruktura bude na několika pozemcích okolo polní
cesty a skončí cca u vodárny? Dále se napojí na veřejnou kanalizaci a
vodovod?
Pokud ano je to minimum, co musí investor v dané oblasti udělat.
18) Text Plánovací smlouvy

III. Práva a povinnosti Města
7. Město se zavazuje počínaje dnem převzetí Veřejné infrastruktury (nebo její
části) že bude zajišťovat všechny činnosti a služby spojené s řádnou údržbou a
funkčností předané věci.
Kolik budou stát další povinnosti města, například veřejné osvětlení,
údržba komunikací, zeleně atd.? Zejména v případech, kdyby značná část
obyvatel byla v Mníšku jen „přechodně“, ale nebyla trvale přihlášena (tzn. do
městského rozpočtu za tyto obyvatele nepřijde ani koruna)?
19) Infrastruktura
Převod nové infrastruktury areálu do majetku města (formou
daru) by měl být podmíněn každoročním placením dohodnuté finanční
částky na údržbu infrastruktury v areálu. Město nebude dostávat od
státu žádné finanční prostředky do městského rozpočtu, pokud nájemníci
bytů nebudou mít v Mníšku pod Brdy trvalé bydliště.Stránka 11 z 12
Navrhujeme Plánovací smlouvu doplnit:
Investor na počátku každého kalendářního roku (nejpozději do 31.1.)
uhradí na účet města částku ve výši 20 000 Kč za každého nájemníka,
který nebude mít v Mníšku pod Brdy trvalý pobyt.
20) Text Plánovací smlouvy
13. Město společně s Partnerem bude aktivně spolupracovat na změně územního
plánu pro území označené v územním plánu jako území R7 (p. č. 1939/5) a to v
souladu s textovou částí stávajícího územního plánu, který vymezuje
budoucí využití tohoto území pro občanskou vybavenost nekomerčního
typu (OV). Dále Město poskytne Partnerovi konzultace pro případné budoucí
využití zbytku pozemku p.č.1939/5 navazujícího na území R7, kde pozemek
č.1939/5 je v jednotném územním celku s územím označeném v ÚP jako R7.
Jaká je definice „nekomerční občanské vybavenosti“? Zde se bude platit
za bydlení, za služby atd., to jsou znaky komerční vybavenosti.
21) Stanoviska k 1. změně ÚP Mníšek pod Brdy
Jak dlouho trvá vyhotovení SEA, které požaduje Krajský úřad? Pracuje se na
SEA až když se zpracovává změna Územního plánu, nebo se na tom pracuje již
nyní, když se na tyto věci p. Kindl dotazoval na KUSK?
22) Proces 1. změny ÚP Mníšek pod Brdy
Jak dlouho trvá změna ÚP, tj. celý proces zpracování od zadání po schválení?
Pracuje se již nyní na 1. změně ÚP, příp. v jaké je to fázi?
23) Proces získání stavebního povolení
Jak dlouho trvá získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, než
proběhne zpracování SEA a změna ÚP?
24) Proces získání stavebního povolení
Počítáte s odvoláním dotčených vlastníků a prodloužením řízení? O jak
dlouhou dobu?
25) Stavba na etapy
Kdy předpokládáte, že budete mít k dispozici stavební povolení s nabytou
právní mocí?
26) Stavba na etapy
Budete stavět na etapy nebo vše najednou, jak se v kuloárech povídá? Potom
by vámi prezentovaná etapizace byla od počátku zavádějící.Stránka 12 z 12
Mgr. Eduard Navara
Ing. Mgr. Zdenka Čermáková Troníčková
Ing. Milan Bochenek
Ing. Radim Hreha
Pavel Jeřábek

Přihlásit se