Zveřejňujeme aktualizovaný návrh Plánovací smlouvy se společností Ambeat

Zveřejňujeme aktualizovaný návrh Plánovací smlouvy se společností Ambeat

V rámci informovanosti občanů poskytujeme aktuální verzi návrhu plánovací smlouvy, ve které jsou zohledněny připomínky občanů i koaličních a opozičních zastupitelů. Tuto smlouvu bude zastupitelstvo projednávat až na svém příštím jednání v roce 2022.

Společnost Ambeat se zavázala, že na své náklady zrekonstruuje a položí nový koberec v ulici Řevnické v celé délce svých pozemků. Na základě podnětu zastupitelky Hany Kotoučové potvrdili zástupci společnosti Ambeat, že v areálu bude možné si byty pronajmout a nebo koupit družstevní podíl. Byty tedy nebudou prodávány do vlastnictví. Pokud tento družstevní podíl spadne do dědického řízení, je Ambeat připraven podíl vykoupit zpět, případně nový nabyvatel družstevního podílu bude muset splnit podmínky družstva.

Dále se společnost Ambeat nově zavazuje podniknout příslušné právní kroky k zajištění užívání areálu pro ubytování pouze osob ve věku 50 let a více. Na návrh zastupitelky Andrey Midkiff byla do návrhu smlouvy zařazena sankce, tj. smluvní pokuta ve výši 25 milionů Kč, pokud tuto podmínku společnost Ambeat nesplní. Také byl upřesněn příspěvek společnosti Ambeat na ČOV, u kterého si město může zvolit jak variantu plnění formou pěti bytů do majetku města, tak finanční plnění.

Starostka Magdalena Davis deklaruje, že město poskytne svým seniorům podporu tak, aby pro ně péče v budoucím areálu byla dostupná.

Doplňují informace ke stažení ZDE.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
5 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
hreha.radim
hreha.radim
Odpovědět  Michal Kroutil
2 let před

Vážený pane Kroutile,

děkuji za Vaší reakci, která však odporuje proklamacím vedení města o tzv. otevřeném informování veřejnosti. Vaše vyjádření coby reprezentanta radnice totiž zdaleka není úplné. Otevřenost, chcete-li transparentnost znamená i komplexnost. Takže pane Kroutile, přestaňte vybírat z „mých námitek“ a reagujte na všechny, včetně návrhů na minimalizaci negativních dopadů zmíněného projektu na město, potažmo jeho obyvatele. O deklaracích paní starostky raději pomlčte a podívejte se na záznam z jednání zastupitelů 8. prosince, na němž v rozporu s realitou dezinformovala veřejnost o vlastnících pozemků, které sousedí s Řevnickou ulicí od garáží k vodárně. Paní Magdalena Davis totiž uvedla, že je tam více privátních vlastníků, což vedení města komplikuje rekonstrukci komunikace. Ve skutečnosti veškeré pozemky vlastní město, krom jednoho, jehož majitelem je Pozemkový fond, jenž v případě oprávněného veřejného zájmu pozemek převede na město.

S využitím zvrácené logiky chápu, že pro osm koaličních zastupitelů Řevnická ulice není předmětem veřejného zájmu, nicméně pro dotčené obyvatele a všechny občany, kteří mnohdy s dětmi, včetně maminek s kočárky chodí na Skalku, rekonstrukce Řevnické VEŘEJNÝM ZÁJMEM ROZHODNĚ JE.

S pozdravem,

Radim Hreha

MDavis
MDavis
Odpovědět  hreha.radim
2 let před

Vážený pane Hreho,
dovolte mi reagovat na váš komentář, že jsem „…v rozporu s realitou dezinformovala veřejnost o vlastnících pozemků, které sousedí s Řevnickou ulicí od garáží k vodárně. Paní Magdalena Davis totiž uvedla, že je tam více privátních vlastníků, což vedení města komplikuje rekonstrukci komunikace. Ve skutečnosti veškeré pozemky vlastní město, krom jednoho, jehož majitelem je Pozemkový fond…“. Ráda bych uvedla na pravou míru, že na zastupitelstvu města jsem reagovala na dotaz přítomných občanů ohledně ROZŠÍŘENÍ ulice Řevnické v úseku mezi vodárnou a garážemi, nikoli pouze o rekonstrukci stávajícího povrchu silnice, a upozornila jsem, že rozšíření MŮŽE prodloužit proces rekonstrukce (toto je snadno ověřitelné na záznamu ZM). Pro Vaši informaci se na tomto úseku podél pozemku města (č.parc. 2914/5) a pozemku Státního pozemkového úřadu (č. parc. 1938/1) nacházejí ještě další 3 pozemky (1939/4, 1958/1 a 1958/2), všechny v soukromém vlastnictví (opět snadno ověřitelné).

hreha.radim
hreha.radim
Odpovědět  MDavis
2 let před

Vážená paní starostko,

děkuji za Vaši odpověď, která mohla potěšit leda ty koaliční zastupitele, kteří na úkor obyvatel města lobbují ve prospěch Ambeatu, jenž dokonale využil nevysokou manažerskou erudici radních v čele s Vámi paní starostko. Tvrdíte, že „podél pozemku města (č.parc. 2914/5) a pozemku Státního pozemkového úřadu (č. parc. 1938/1) nacházejí ještě další 3 pozemky (1939/4, 1958/1 a 1958/2), všechny v soukromém vlastnictví (opět snadno ověřitelné).“
To však odporuje realitě, protože žádný z uvedených pozemku nesousedí, resp. nemá společnou hranici s pozemkem města, na němž je vybudované těleso silnice včetně krajnic po obou stranách. Zmíněné „problematické pozemky“ jsou od samotné silnice vzdálené takto:

1.1939/4 – https://ibb.co/PxKSKXR – vzdálenost od Řevnické 12,9m, přes pozemek Státního pozemkového fondu a zeleně patřící městu
2.1958/1 – https://ibb.co/LS8fddZ – vzdálenost od Řevnické 5m, přes pozemek Státního pozemkového fondu
3.1958/2 – https://ibb.co/5hFXD7s – vzdálenost od Řevnické 10m, přes pozemek Státního pozemkového fondu

Nicméně, i kdybyste měla pravdu, podstatou problému je, že v celé kauze uplatňujete virtuální realitu, s jejíž pomocí účelově manipulujete koaličními zastupiteli, opozicí a v neposlední řade veřejností. Krom dotčených osob totiž Řevnickou k cestám do přírody využívá široká veřejnost včetně rodičů s malými dětmi, maminky s kočárky, občané se psy a v neposlední řadě cyklisté.
S trochou nadsázky je proto aktuální otázka, jestli Rada města neuvažuje o dalším majstrštyku ve formě jakési dálnice třeba na Skalku, a za zády opozice i veřejnosti nepřipravuje odkoupení zmíněných prozatím bezcenných a pro rekonstrukci Řevnické zcela nepodstatných pozemků, které pak budou radní v rámci svého střetu zájmu nabízet za x násobek jejich původní ceny. To vše pod rouškou „veřejného zájmu.“ Ve své reakci jste totiž nezmínila další pozemek v soukromém vlastnictví, jenž je v současné době nabízen k prodeji za necelých 200 tisíc korun.

Vážená paní starostko,
zmýlit, resp. nechat se napálit v době, která nahrává různým šibalům, vychytralcům a podvodníkům, ve vedení měst i státu, může kdokoliv. Já osobně od Vás nečekám omluvu, nýbrž spolupráci s opozičními zastupiteli v souladu s přáním místního pana faráře Jana Dlouhého: „Vám zastupitelům přeji jednání plné pozitivních dohod a porozumění.”

S díky a pozdravem,

Radim Hreha

hreha.radim
hreha.radim
2 let před

V rámci informování občanů Mníšku zasílám analýzu, která jsem obdržel v mailové poště od autora, jenž si zveřejnění své identity nepřeje. Materiál neobsahuje přiložené obrázky, protože redakční systém radničního webu to řadovým občanům neumožňuje.

Jak je to s projektem sociálního bydlení na Řevnické.

Město v čele s Magdalenou Davis, firmou Ambeat a dalšími sedmi koaličními zastupiteli předložilo veřejnosti projekt soukromého investora, firmy Ambeat, na výstavbu bytového komplexu pro seniory s doprovodnými službami v lokalitě Řevnická v Mníšku pod Brdy.

Tento projekt je prezentován jako pro město výhodný a jeho realizace se má uskutečnit ve dvou etapách na soukromých pozemcích investora. První menší etapa výstavby proběhne v horní části pozemku, který před nedávnem vlastnil pan Vilímovský, druhá větší etapa proběhne na poli nad bývalou vodárnou pod Skalkou, která je ale v současném územním plánu označena jako plocha R7 (územní rezerva pro nekomerční občanskou vybavenost) a k realizaci této druhé etapy bude potřeba změny územního plánu.
Investor spolu s Městem nazývají tento projekt „sociálním“, protože je určen pro seniory. V dané chvíli ale není jasné, jaký bude např. věkový limit či zdravotní omezení, které dovolí seniorům bydlení v tomto komplexu. Investor říká, že v komplexu o cca 27 jedno až třípodlažních domech budou i služby pro obyvatele Mníšku např. lékař, rehabilitace, bazén atp.

Podle předloženého návrhu jde o 27 domů o 191 bytových jednotkách, u kterých se předpokládá obsazení cca 400 osobami. Dále 222 parkovacích stání na zastavěné ploše k domům, což činí skoro 11tis m2 Celková zpevněná plocha, na které vyroste představený komplex, bude více jak 16tis m2, tedy zhruba taková, jakou má sídliště Eden.
Investor dále tvrdí, že v daném území vybuduje vnitřní infrastrukturu, tzn. kanalizační, vodovodní a plynové vedení, chodníky, komunikace a parkovací stání, spolu s veřejným osvětlením.
Samostatnou kapitolou projektu je příjezdová komunikace Řevnická, kterou mají v úmyslu v její horní části vybavit výhybnami proto, aby tato silnice byla schopna dopravní zátěž pojmout, a to včetně zamýšlené autobusové dopravy s uvažovanou zastávkou PID.
Zveřejněná plánovací smlouva
Město a firma Ambeat zpracovali na tento projekt plánovací smlouvu, která popisuje finanční náhrady a závazky obou smluvních stran. Tuto smlouvu schválila rada Města a následně byla předložena zastupitelům, kteří ji před nedávnem těsnou většinou osmi koaličních hlasů schválili, a to i přes zásadní připomínky a nesouhlas dalších zastupitelů z důvodu její obrovské nevýhodnosti pro Město.
Představení projektu veřejnosti
Investor spolu s vedením Města celý záměr zveřejnil v lokálních médiích, na svém FB profilu a dne 2. 12. 2021 (tedy již po jednání ZM, na kterém byla plánovací smlouva schválena) uskutečnil seznámení projektu s veřejností. Na toto setkání, které proběhlo v MKS v Mníšku, se dostavilo více jak dvacet občanův drtivé většině z lokality Řevnická. Z vedení Města nedorazil nikdo a účastna byla jedna opoziční zastupitelka. Celé představení bylo přenášeno online a mohl ho sledovat kdokoliv.
Tolik základní popis celé situace pro ty, kteří nevědí a chtějí se orientovat.

O co tedy jde a proč to všechno? Pro a proti a také druhá strana mince…
Vezměme to znova od začátku. Do Mníšku na radnici přijde soukromý investor se soukromým projektem, který je docela rozsáhlý jak svou rozlohou, zastavěností, navýšením počtu obyvatel, tak dopravní zátěží. Část pozemků pro výstavbu získá investor od současného zastupitele a radního Vilimovského a jako argument pro výstavbu používá výrazy jako sociální projekt, služby pro občany Mníšku, bydlení pro seniory atd. a rada Města mu dává zelenou.

Potud je to v pořádku, ale co následuje?
Město a investor vyhotoví, odsouhlasí a podepíší novou plánovací smlouvu. Plánovací smlouvu, ve které se zaváží, že Město podnikne veškeré potřebné kroky ke změně územního plánu pro lokalitu R7 (žádost o změnu je údajně již podaná), aby investor mohl stavět i na této ploše a poskytne veškerou součinnost pro napojení na městské vodovodní a kanalizační řady a zkapacitní Řevnickou ulici.
Součástí plánovací smlouvy je i financování, které je asi největším excesem v historii města. Investor jako další argument používá skutečnost, že vybuduje a následně předá do majetku města vnitřní infrastrukturu v celkovém objemu 90 mil. Kč a dále pět malometrážních bytů o předpokládané výměře 33 m2 na byt jako nefinanční plnění závazku Městu z plateb za napojení infrastruktury a příspěvku na ČOV. Ale za jakou cenu?
Město investorovi na vnitřní areálovou infrastrukturu, tzn. na komunikace, chodníky, splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovod, plynovod a veřejné osvětlení přispěje částkou 4,5 mil. Kč, která se odečte od více jak 15 mil. Kč, které by měl investor Městu uhradit za napojení na řady a jako podíl na ČOV a dále investor přidá 2 mil. Kč Městu na výhybny na Řevnické, což je mimochodem jedna ze základních podmínek uskutečnění celé výstavby. Finanční podíl investora je tedy celkem 12,780 mil. Kč. Jenže tyto peníze Město nedostane. Ve smlouvě je dohodnuto, že za tyto peníze Město od investora dostane do majetku těch výše zmíněných 5 malometrážních bytů.

Tato stávající plánovací smlouva je tak nevýhodná, že dokonce na veřejném představení tohoto projektu investorem v MKS z pléna zaznělo, že by měla být přezkoumána a na vedení Města by mohlo být podáno trestní oznámení.

Ale vraťme se k 90 mil. dárku od investora a to převedení vnitřní areálové infrastruktury do majetku Města. Zdůrazňujeme, že se jedná o převedení infrastruktury, která bude dále v komerčním areálu, nikoliv v areálu městském! Co se s ním poté stane? Město se bude o tyto sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení již navždy starat, bude je spravovat, servisovat, bude je uklízet, v zimě zajišťovat údržbu, bude odvážet odpady a dotovat rozdíl na soukromém majetku komerčního charakteru. A to všechno bude platit ze svého rozpočtu. Příjem z tohoto majetku bude mizivý, trochu peněz z nájemného Veolii, to je tak vše.

Jak tedy dál?
Nabízí se možnost nepřevzít tuto areálovou infrastrukturu do vlastnictví Města, zhotovit předávací místa na rozvody vody, kanalizaci a osvětlení a investor, ať svůj majetek provozuje, opravuje a uklízí na vlastní náklady. Proč by to tak možná mělo být? Protože tento projekt se vymyká standardní bytové zástavbě, je čistě komerční. Je pravděpodobné, že si v něm jen nevýznamná část obyvatel z Mníšku pod Brdy zřídí trvalé bydliště a v tomto ohledu se tento projekt spíše blíží k soukromému firemnímu areálu, s nadsázkou zde bude spíše chatová osada, byť v luxusním provedení.

Celá tato infrastruktura je tedy pro Město spíše danajský dar a stále si pokládáme otázku, proč rada Města a následně koaliční zastupitelé celý projekt takto nastavili a zasmluvnili a proč je to celé tak výrazně pro Město nevýhodné. Městu tento projekt nepřinese nic, jen problémy a zvýšené investice a navýšení dopravní zátěže v lokalitě. A pozitiva? Na veřejném setkání 2. 12. 2021 v MKS z úst investora zaznělo např. i to, že lékař z areálu bude k dispozici i pro mníšecké. Na otázku z pléna, že v tom případě přibydou další návštěvníci v této lokalitě, odpověděl, že to bude nevýznamné, protože lékař je primárně určený pro klienty areálu. Záleží tedy na tom, zda nějaké další klienty zvenčí přijme. Z toho je možné si již teď udělat obrázek o zmíněných službách pro mníšecké. Podobné to může být s rehabilitací, bazénkem apod.

Zde se nabízí otázka, jestli tyto často zmiňované argumenty ohledně zdravotnických služeb pro obyvatele Mníšku nemohou být jen jakýmsi zastíracím manévrem pro povolení výstavby a vytvoření dojmu otevřeného sociálního projektu. Ovšem výsledkem v budoucnu může být pouze další satelit s rodinnými domy, pokud by nakonec lékař ukončil svou činnost nebo neměl pro mníšecké kapacitu. A podobně lze přemýšlet o provozu bazénku či rehabilitace.

Co by tedy bylo mělo následovat?
Pro celý projekt by se měla nastavit kompletně nová pravidla. Důvodem pro ně je fakt, že investor pro svůj soukromý záměr potřebuje Město a ne naopak.
Pokud by se měla zastavět celá lokalita, mělo by dojít k nové dohodě v tom smyslu, že investor uhradí Městu poplatky za napojení na vodovodní a kanalizační řad a ČOV, zkapacitní na svůj náklad Řevnickou ulici nikoliv výhybnami, ale rozšířením na dvoupruhovou komunikaci a dokončí chodník k ulici Lhotecké. Smlouva by dále měla např. obsahovat podmínku, že investor zhotoví kompletní dešťovou kanalizaci svedenou až do potoka nebo lépe do vodoteče směrem k poli a průmyslové zóně v takové dimenzi, která bude schopna s rezervou odvádět zbytkovou srážkovou vodu z celé lokality.
Další možností, možná preferovanou, by byl souhlas se stavbou v regulích platného ÚP na pozemcích, které prodal developerovi radní Vilimovský, tzn. na té menší části plochy, a to ve standardním režimu stavby jakéhokoliv jiného rodinného či firemního domu v Mníšku. V takovém případě investor uhradí Městu veškeré závazky a Město mu umožní napojení na své sítě, ale za jeho prostředky. A vzhledem k tomu, že beze změny ÚP nelze na ploše R7 stavět, měl by jít také náklad na požadovanou změnu ÚP za investorem.
Pokud by Město v budoucnu mělo potřebu nějaký byt nebo jiný prostor v této lokalitě pořídit, mělo by to být řešeno samostatným nákupem, odsouhlaseným ZM. V současnosti potřebuje Město určitě peníze a ne další byty. Peníze by Město mělo investovat spíše do nové školy, jídelny, komunikací atd. Investice do této lokality a na tento projekt by byly v daném čase spíš políčkem ostatním.

Závěr:
Předložená studie zastavěnosti je z estetického hlediska vnímaná v zásadě pozitivně, ale financování a provozování, včetně dopravní obslužnosti, by se mělo zcela jistě změnit a mělo by to být předmětem dalších jednání s cílem narovnat smluvní vztahy.
Městu sice ve výsledku tento projekt nic nepřinese, protože díky nájemnímu či družstevnímu vztahu budoucích klientů k bytům v komplexu, nelze ani předpokládat výrazné navýšení obyvatel s trvalým pobytem. Tím Město nedosáhne na přísun peněz z daní dle počtu trvale hlášených obyvatel. Není důvod bránit komukoliv ve výstavbě, pakliže je to možné, jenže to musí být vyvážené, což v tomto případě prostě není a to výrazně.

Samostatnou otázkou je výše zmíněná velikost záměru výstavby. Město by se mělo vrátit na samý začátek a celé to řádně prodiskutovat a až potom udělat nějaké rozhodnutí.

Plocha Z112 a R7 vymezují rozsah celého satelitního sídliště.

Radim Hreha

Přihlásit se