Přinášíme materiály k Plánovací smlouvě se společností Ambeat

Přinášíme materiály k Plánovací smlouvě se společností Ambeat

Pohled na centrální prostor I. etapy

Aktualizaci Plánovací smlouvy z 8. 12. 2021 najdete zde:
www.zpravyzmnisku.cz/2021/12/09/zverejnujeme-aktualizovany-navrh-planovaci-smlouvy-se-spolecnosti-ambeat/

——————————————————————————————————

Včera (ve čtvrtek 2. prosince) proběhla beseda zástupců společnosti Ambeat s občany týkající se stavby nového areálu pro seniory pod Skalkou. Ráda bych každého, koho tento projekt zajímá, pozvala na veřejnou schůzi při zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy, která proběhne ve středu 8. prosince od 18:00 a kde se občané budou moci zástupců města na cokoliv zeptat či vznést připomínky k celému návrhu. V rámci otevřenosti radnice zde zveřejňujeme také materiály (včetně plánovací smlouvy), o kterých se bude na tomto zastupitelstvu hlasovat.

Záměr na vybudování nového areálu tak, jak ho předložila společnost Ambeat, považuji za velmi přínosný pro naše občany, jinak bych ho nepodpořila ani na radě města, ani v zastupitelstvu. Po několikaměsíčních jednáních determinovaných zejména limity územního plánu a jejich naplňováním, vidím důvodů hned několik. Mimo služeb pro seniory má být celý areál včetně doprovodných služeb otevřený také veřejnosti. Investor vybuduje v lokalitě infrastrukturu v hodnotě 90 milionů Kč, která zahrnuje kromě rozšíření ulice Řevnická, nových komunikací, chodníků a veřejného osvětlení i vodovod a kanalizaci, na které se budou moct připojit i obyvatelé okolních nemovitostí. Příspěvek na kapacitu ČOV získá město v podobě pěti bytových jednotek, které pak může využít jako sociální bydlení pro seniorní občany města. Tato základní ustanovení jsou pevně zakotvena v plánovací smlouvě mezi Městem a společností Ambeat, tím však avizovaná spolupráce mezi Městem a společností samozřejmě neskončí, ale bude pokračovat i po samotné realizaci.

Samostatné seniorské bydlení tohoto typu běžně funguje ve vyspělých západních zemích, sama jsem jeden takový areál navštívila, proto věřím, že bude fungovat dobře i v Mníšku pod Brdy.

Magdalena Davis, starostka

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
hreha.radim
hreha.radim
2 let před

Radní nás nechali na holičkách
Polistopadoví politici se pomocí stovek účelově schválených zákonů postarali, aby vlastně nikdo z těch, co za nás rozhodují, za nic nemohl. A je jedno, jestli jde o premiéra nebo starostu, radního či zastupitele. Každé kolektivní, byť sebehorší rozhodnutí nemá odpovědného viníka, protože většina „demokraticky“ rozhodla. Tohle všechno si aktéři zastupitelské demokracie dřív, nebo později uvědomí a pak už bez výčitek svědomí rozhodují o nás bez nás.
Skutečně nerad oponuji naší paní starostce, která oblast komunikace radnice s veřejností ve srovnání s jejím předchůdcem zlepšila, což v případě záměru Města na vybudování nového areálu komunitního bydlení a péče o seniory, bohužel neplatí. Radní totiž 27. září letošního roku zveřejnili na webu města pouze zevrubný propagační materiál investora. Materiály k plánovací smlouvě se společností Ambeat však neposkytli ani obyvatelům, tímto investičním záměrem přímo dotčeným přesto, že 19. listopadu zveřejnili pozvánku investora k jeho prezentaci celé akce.
Vedení města pak zůstalo zticha a žádné další materiály nezveřejnilo. K tomu se starostka Magdalena Davis odhodlala až den po zmíněné prezentaci společnosti Ambeat nazvané Beseda s občany. Akce se však nezúčastnil nikdo z radních ani ostatních koaličních zastupitelů, kteří tuto kontroverzní investici prosadili osmi hlasy proti sedmi. Město totiž nemá žádné záruky ani nástroje k tomu, aby donutilo privátní subjekt splnit zavádějící proklamace radních o tom, že v jeho areálu upřednostní všechny zájemce z Mníšku a okolí, kteří budou schopni splnit jeho podmínky.
Ostatně to přímo vyplývá z tiskové zprávy, kterou po městě rozesílá Ambeat skrze PR agenturu. V TS Ambeat krom jiného prohlašuje: „Svým klientům ve věku 50+ poskytneme po dokončení téměř dvě stě dostupných bytových jednotek, které ve Středočeském kraji, ale i v celé ČR stále chybí. Zázemí připravovaného areálu bude sloužit nejen jeho obyvatelům, ale i široké veřejnosti.“
Jinými slovy dvě stě jednotek pro aktivní a solventní seniory z Prahy, středočeského kraje příp. celé ČR. Mníšečtí, Lhotečtí i Rymaňští se mohou těšit leda na návštěvu areálu coby exkurzi po kvalitních asfaltových komunikacích, či chodnících, na něž nejsou zvyklí. Snad je zaujme i kavárnička a jinak už nic moc, krom blaženého pocitu, že celý areál rapidně přispěje k vyšší hustotě provozu, kterou ani na stávající úrovni současná koalice zastupitelů nedokázala řešit.
Zástupce Ambeatu ing. Radek Peřina, ředitel vnějších vztahů společnosti Ambeat Invest totiž na otázku proč se ve vlastním zájmu sami nezavázali financovat aspoň nejkomplikovanější úsek příjezdové komunikace mezi garážemi a vodárnou, když už to radní po nich nechtěli, reagoval signifikantně: „V rámci smlouvy s městem se naše společnost zavázala vybudovat veřejnou infrastrukturu v hodnotě cca 90 mil. Kč a v rámci tohoto závazku také provést opravu komunikace Řevnická v úseku od vodárny výše. Oprava celé komunikace není bohužel v našich možnostech.“
Signifikantně proto, že pan Peřina defacto potvrdil, že jim jde pouze o jejich areál a silnici s ním sousedící. Nic více, nic méně. Oni přece vybudují veřejnou infrastrukturu, tedy prvořadou podmínku povolení jejich stavby a návazného provozu jejich byznysu, kterou však převedou na město a tím to hasne.
Takové podprahové manipulace pak slova o krytém bazénu, wellnes centru a dalších „vymoženostech“ pro místní obyvatele dosud nedostupné, ve svém kontextu nápadně připomínají rčení o tom, že nikdo vám nemůže dát tolik kolik my vám můžeme slíbit. Zejména, když nás k plnění našich slibů nikdo nezavázal.
Celý projekt proto evokuje podezření, že bude využíván movitějšími důchodci, kteří mohou lukrativně pronajmout své stávající nemovitosti v Praze a ve Středočeském kraji, jak to investor naznačuje už v úvodu své TZ. Jeho podnikatelský přístup je jistě legitimní a extrémně lukrativní díky naším nezorientovaným, nebo snad až příliš zorientovaným radním. Jejich postup v rámci přípravy, formulace i uzavření Plánovací smlouvy je minimálně podivný. O slibované transparentnosti, či prosazování zájmů obyvatel města proto nemůže být žádná řeč.
Vedení města až na jednoho radního totiž zcela nepochopitelně nevyužilo iniciativu investora, jenž bez jakéhokoliv výběrového řízení projevil zájem realizovat svůj lukrativní byznys u nás. Investora, jenž neváhal do nákupu pozemků investovat téměř osmdesát miliónů a celou investici odhaduje na miliardu. Naši radní ho však nedokázali zavázat ani k tomu, aby financoval veškeré náklady spojené s příjezdovou komunikací k jeho areálu, která je ve stavu, jenž signifikantně charakterizovala Magdaléna Davis takto: „NA ŘEVNICKOU NÁM NIKDO NIKDY NEPOSKYTNE ŽÁDNOU DOTACI.“
O těchto aspektech vedení radnice zřejmě neví, nebo je ignoruje. Jak jinak vysvětlit fakt, že osm zastupitelů nepovažovalo za nutné znát názor dotčených osob a občanů, které tato problematika zajímá, a pro výstavbu nové městské čtvrti s adekvátním nárustem dopravní zátěže města, zvedli ruku.
Nelze proto souhlasit s prohlášením paní starostky o otevřenosti města. A nejen to, její rádoby přesvědčivé subjektivní prohlášení, postrádající jakýkoliv náznak vysvětlení nebo snad omluvy, naznačuje podezření, že i mimořádně čestná osobnost s dobrými úmysly, nakonec musí kvůli udržení koalice slevit ze svých zásad a předvolebních slibů. Zmrazení zvyšování nových obyvatel města z titulu nedostatečné infrastruktury totiž v předvolební kampani neslibovala jen samotná starostka, nýbrž i ostatní členové ZM.
Závěrem bych rád poděkoval autorovi, byť neznámému, jenž několika obyvatelům Řevnické a přilehlých ulic, rozeslal zmíněnou plánovací smlouvu a svou analýzu nazvanou Zástavba Řevnická – Štítek, několik dnů před prezentací, resp. besedou, na níž zástupci Ambeatu mnohé nejasnosti uvedli na pravou míru, avšak na několik zásadních otázek nedokázali, nebo nechtěli bez zástupců města reagovat. Ve vyšších politických kruzích je tento postup, jehož cílem je neutralizace nepříjemných otázek veřejnosti, zcela standardní záležitostí. Tak nevím, jestli šlo o náhodu, či záměr.
Radim Hreha, Řevnická ulice

Příloha: Analýza Zástavba Řevnická – Štítek
Jedná se o zcela novou výstavbu satelitního sídliště v severní, spíše rekreační a okrajové části Mníšku pod Brdy o celkové rozloze 6 hektarů. Kapacita sídliště dle studie zpracované investorem má být přibližně 220 nových bytových jednotek v řadových a bytových domech.
Investor, společnost Ambeat development a.s. udává, že zde bude žít přibližně 350 aktivních seniorů v družstevním a nájemním bydlení s pečovatelskou službou. Celé sídliště má typický charakter satelitního bydlení, které běžně dostupných služeb (obchody s potravinami, drogerie, kadeřnictví, základní lékařská síť….) nabídne minimum. Areál zabere dalších šesti hektarů luk a polí v těsné návaznosti na údolnici – nivu. Zde a v jejím okolí se počítalo s obnovou původního krajinného rázu. Areál má být napojen na nekapacitní silnici ve špatném technickém stavu, není pro něj dostatečná kapacita na čistírně odpadních vod, ani dostatečná kapacita ve vodovodní síti.
Investor dle smlouvy přispívá na obnovu dlouhé přístupové komunikace marginální částkou (2 mil. korun) a na zvýšení kapacity čistírny a vodovodů nic. Současně investorovi město poskytuje nadstandardní příspěvek ve výši 4,5 mil. korun, prakticky veškeré potřebné souhlasy ke všem stupňům projektové dokumentace již nyní, ve fázi pouhé studie a zavázalo se změnit územní plán všude tam, kde bude potřeba.
Domníváme se, že zde bude žít výrazně více osob, než investor uvádí. Minimálně 400, ale spíše 450, (220 bytů x průměrně 2 obyvatele na jednotku). Přitom je jisté, že po několika málo letech provozu areálu už nepůjde pouze o aktivní seniory, jak tvrdí investor. Lze totiž velmi těžko omezit právo nakládat s družstevním podílem, případně omezit právo dědiců na tento družstevního podíl.
Satelitní areál situován na okraji severní části města o rozloze i počtu obyvatel velikosti menší vesnice.
Území
Nová zástavba se týká pozemků v okrajové části Mníšku pod Brdy o celkové rozloze kolem 6 hektarů. Menší část pozemků, které ještě nedávno vlastnil radní města Vilimovský a odprodal společnosti Ambeat development a.s., se mu před rokem (2020) změnila na stavební pro občanskou vybavenost města. Zbývající pozemky jsou nezastavitelné, zařazené do územní rezervy. Na územní rezervě není možné stavět.

Satelitní areál situován do plochy s označením Z112 (občanská vybavenost) a plochy R7 (územní rezerva). Dle studie se počítá s expanzí staveb směrem k ploše nivy K04.
Časový sled
1. Nejprve v červnu 2020 zastupitelstvo města 8 hlasy z 15 schválilo smlouvu mezi Městem a vlastníky pozemků (radní Vilimovský a Mühlbach) o investicích v lokalitě za podmínek, kdy město se stává klíčovým investorem v ryze soukromém projektu a pro investora (radní Vilimovský a Mühlbach) zajišťuje projekční činnost, výstavbu, dotaci a úhradu minimálně 1/3 všech nákladů. Dále se město zavazuje prosazovat změnu územního plánu pro záměr výstavby rodinných domů na pozemcích investora Mühlbacha.
Město obhajuje investici tak, že jde o veřejný zájem a úsporu finančních prostředků na výstavbu nutné infrastruktury pro celou lokalitu Štítek (kanalizace, vodovod, silnice, chodníky, osvětlení). Realita je jiná. Akce zajišťuje infrastrukturu zejména pro pozemky investorů. Pouze výstavba kanalizace může v dlouhodobém horizontu přinést úsporu pro obyvatele lokality Štítek. Ostatní infrastruktura, také z části hrazená z prostředků města, (silnice, chodník, osvětlení, vodovod) je využitelná pouze vlastníky – investory, neboť lokalita Štítek je dopravně obsluhována z jiného směru a vodovod je k ní veden také jinudy.
Satelitní areál hnědě, lokalita Štítek červeně. Šipky značí směr dopravního napojení.
2. V říjnu 2021 zastupitelstvo města 8 hlasy z 15 schválilo novou smlouvu se společností Ambeat development a.s. . Této společnosti původní vlastníci (radní Vilimovský a Mühlbach) pozemky odprodali.
Smlouva ze strany města investorovi zajišťuje souhlas se změnou územního plánu (změna nezastavitelné plochy územní rezervy na zastavitelnou), souhlas s připojením na nekapacitní čistírnu odpadních vod, souhlas s připojením na nekapacitní dopravní infrastrukturu a deklaruji vůli k řešení využití zbývajících částí pozemku investora. Z podkladů investora (studie území) jde zjevně o další rozšiřování zástavby (článek III. smlouvy).
Dle smlouvy náklady na potřebné zkapacitnění obecní infrastruktury nese v plném rozsahu město. Investor hradí pouze výstavbu uvnitř areálu. Jde minimálně o náklady na zkapacitnění čistírny odpadních vod, vodovodní sítě a komunikace Řevnická. To jsou náklady ve výši desítek miliónů korun. Navíc město na vnitřní infrastrukturu areálu investorovi přispívá další 4,5 mil. korun. Jediný příspěvek investora do technické infrastruktury města spočívá v úhradě 2 mil. korun na vybudování „výhyben“ na ulici Řevnická.
Město obhajuje investici stejným způsobem jako v předešlém případě s dovětkem, že výstavbou družstevního a nájemního bydlení společnosti Ambeat se podaří vyřešit otázku dostupnosti lůžek a ubytování pro seniory v Mníšku pod Brdy. Zde je potřeba dodat. Dle informací developera, kterým společnost Ambeat bezesporu je, se výše nájemného ve vícelůžkovém bytě se základními službami bude pohybovat minimálně na úrovni 15 tis. měsíčně za lůžko + energie a služby.
Domníváme se, že schválení areálu „sociálních služeb Ambeat“ je úplatkem radnímu, který je zde ve střetu zájmů. Investice je pro město silně nevýhodná. Vyvolává náklady města v desítkách miliónů a nijak nezlepší dostupnost péče pro běžného seniora, obyvatele Mníšku pod Brdy. Bez podmínek vychází vstříc soukromému podnikatelskému záměru. Zcela „nezeleně“ zastavuje volnou krajinu a zvyšuje již tak vysoký počet obyvatel o dalších skoro 10 procent.

Přihlásit se