V Pavilonu bude veřejná prezentace 13 nápadů pro Mníšek

V Pavilonu bude veřejná prezentace 13 nápadů pro Mníšek

Přijďte ve středu 24. května do velkého sálu Pavilonu, kde se od 18 hodin můžete zúčastnit diskuze nad 13 nápady zaslanými do projektu participativního rozpočtu pod názvem NÁPAD PRO MNÍŠEK.

Přehled všech zaslaných návrhů (řazeny abecedně):

 • Cykloboxy na náměstí v Mníšku (B)
 • Cyklokrosová dráha Dolíky (B)
 • Dřevěné molo na Zadňák (B)
 • Na detailech záleží (A)
 • Návrat včel a úlů do areálu kláštera Skalka (B)
 • Obnovme rybník v Dolíkách! (D)
 • Prostranství u Zadního rybníka (B)
 • Rozšíření městského mobiliáře (A)
 • Štěrkový chodníček mezi hřbitovem a Edenem (B)
 • Volnočasový areál pro náctileté (C)
 • Zahrada pro pejsky (B)
 • Záchrana kostela sv. Máří Magdalény (A)
 • Zvířátka na Oboře (C)


Informace, které autoři k jednotlivým nápadům uvádějí, najdete popsané na webových stránkách NÁPAD PRO MNÍŠEK.

V pondělí 15. května proběhlo setkání komise složené z odborníků a zástupců úřadu, která provedla prvotní hodnocení jednotlivých návrhů a rozdělila je do níže uvedených kategorií. Hodnotilo se, zda nápady splňují daná pravidla:

 • A – návrh je realizovatelný v podobě, jak byl přijat.
 • B – návrh vyžaduje další posouzení realizovatelnosti a/nebo případně vyžaduje úpravu do realizovatelné podoby.
 • C – návrh není realizovatelný z důvodu principiálního nesouladu s pravidly a není jej možné upravit do realizovatelné podoby.
 • D – návrh není realizovatelný z participativního rozpočtu, ale jeho realizace je městem plánována.

Drtivá většina nápadů je realizovatelná, což je skvělá zpráva. Je ale třeba většinou doladit rozpočet, lokalitu umístění projektu či jiné detaily. Nápady realizovatelné tak, jak byly zaslány jsou tři: Rozšíření městského mobiliáře, Na detailech záleží a Záchrana kostela sv. Maří Magdalény. Jen dva nápady jsou vzhledem k pravidlům bohužel nerealizovatelné.
Cílem setkání je vzájemné předání zpětné vazby na jednotlivé projekty. Vyjádřit se má možnosti i veřejnost. Každý nápad krátce odprezentujeme a promítneme na plátno. Autory seznámíme s výstupy ze zasedání speciální komise.

Více informací o letošním ročníku participativního rozpočtu najdete v ČLÁNKU.

Luboš Kožíšek, koordinátor

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se