Výběrové řízení na audit zkrachovalo ve finále

Výběrové řízení na audit zkrachovalo ve finále

Vedení města chtělo na žádost občanů udělat finanční audit. Do konce svého funkčního období už to ale nestihne. Těsně před zasedáním komise, která měla vybrat vítěze této zakázky, totiž rezignovala polovina jejích členů.

Auditem měly projít pohledávky, závazky a dlouhodobé smlouvy města. Už v roce 2016 se k tomu zavázali zastupitelé a poté i radní, a to na základě žádosti několika stovek občanů.  Později k tomu vedení město přidalo, že chce zkontrolovat také tři veřejné zakázky.
4. června, jen pár desítek minut před druhým zasedáním komise pro výběr dodavatele finančního auditu, tři za opozici nominovaní členové komise oznámili, že rezignují. Ve svém veřejném Prohlášení, které přinesla Lenka Jeřábková, jedna z trojice odstupujících, v půl osmé ráno na podatelnu městského úřadu, uvádějí, že se opírají o výsledky odborného vyhodnocování v týdnu předcházejícím jednání komise.

Na papíře jsou důvody nebo důkazy? 
Odborným jazykem se v rezignačním Prohlášení píše o uvědomění, že nelze ovlivnit zjištěné okolnosti, a o případné odpovědnosti za důsledky spojené s neúčelně vynaloženými náklady města. Dokument konstatuje, že výzva k podání nabídek na zhotovení auditu obsahem neodpovídá usnesení zastupitelstva, že nebyla zadána s odbornou znalostí a péčí řádného hospodáře a že starosta jako zástupce vedení města a administrátor zakázky na audit je ve střetu zájmů a jako podjatý navrhl zadávací dokumentaci.

„Příprava zakázky byla realizovaná podjatou neodbornou osobou, což mělo důsledky v nekvalitním poptání firem a nedostatečné zadávací dokumentaci. Současně se členové zmiňují, že vzhledem ke specifickému usnesení zastupitelstva existují jiné typy auditorských zakázek. Zastupitelé byli se vším seznámeni a upozorněni, že Zásady pro zadávání veřejných zakázek mají systémové chyby. Návrh na pořízení protikorupčního auditu nebyl zařazen na program jejich zasedání,“ napsala Lenka Jeřábková jako odpověď na otázku, jaký je smysl této rezignace. A na druhou otázku, proč k tomu došlo až pár minut před jednáním komise, písemně odpověděla: „Po týdnu vyhodnocování podkladů a skutečností k této zakázce, dospěli opoziční členové komise v neděli večer, tedy 3. 6. 2018 k rozhodnutí podat rezignaci, a to ráno před 2. jednáním komise. Byla jsem delegována, abych seznámila zbylé členy osobně s důvody rezignace a zodpověděla případné dotazy.“

Výhrady k zadávací dokumentaci byly příčinou krachu už prvního výběrového řízení.  Tu však na základě připomínek Město doplnilo o body, které chtěl zapracovat kontrolní výbor,
a začalo zakázku soutěžit podruhé. Starosta poptal zhotovení auditu u šesti společností. „V zájmu co největší otevřenosti byla zveřejněna tak, aby se mohla přihlásit každá společnost, která působí v oblasti auditovaní. Na podání nabídky měly společnosti celý měsíc,“ řekl starosta.

„Zakázka byla předražená, město ji záměrně rozšířilo, aby auditor nešel do hloubky problému a starosta oslovil poradenské, nikoli auditorské firmy,“ argumentovala Lenka Jeřábková dva dny po rezignaci opozičních členů komise, při červnovém jednání zastupitelstva, kde zároveň uvedla, že podala podnět na ministerstvo vnitra, aby prošetřilo, zda město podalo zakázku v souladu s jeho usnesením.

Čistý stůl do voleb nebude
„Nepřekročil jsem žádné kompetence, které starosta ze zákona má. Rada města pouze plní úkol, který mu zastupitelstvo uložilo. To, že je zadání auditu rozšířené nad rámec vnitřního kontrolního systému o tři veřejné zakázky, není nic špatného. Chtěli jsme zkontrolovat všechno, co souvisí s hospodařením města, abychom s koncem funkčního období měli čistý stůl,“ vysvětluje Petr Digrin.

„Je nám vytýkáno, že jsme oslovili nekompetentní firmy, které nejsou čistě auditorské, ale pouze poradenské. Jenže zakázka je svým zaměřením určená primárně pro poradenskou společnost. Navíc šlo o otevřenou soutěž. Podat nabídku mohl každý, což se také stalo,“ uvádí starosta.

Podle Lucie Burkertové, členky komise jmenované za koalici, bylo už první zasedání komise nestandardní. „Bylo zřejmé, že účelem nebude pouze nezávislé a odborné posouzení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku. Řada připomínek a argumentů, na základě kterých tři členové výběrové komise rezignovali, byla věcných, nicméně některé existovaly již před prvním zasedáním. Tudíž bylo na zvážení každého, zda členství v komisi přijme či nikoliv. Je mi líto, že i obyčejné zasedání komise slouží opozici k boji se současným vedením města.“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
6 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovaný
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
petr jansky
petr jansky
6 let před

opravdu veselé čtení o tom jak pan starosta moooc chtěl ale ono to jaksi nevyšlo.. do voleb to nestihne ale to mu vůbec nebrání aby kandidoval znovu.. na 3 volební období uzamkl radnici najal hordu právníků kteří z občanů dělali blbce a rozhodoval rada nerada.. kontrolám se vyhýbal jako čert kříži a teď se směle hlásí do 4. období.. lidičky prosím všichni ho volte.. větší voly už z nás udělat nemůže.. takže určitě bude líp.. s Digrinem na věčné časy..

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Kontrolní výbor 10.5.2017:
„ Prověření veřejných zakázek je jistě žádoucí, nicméně bohužel NENÍ PŘEDMĚTEM ZADÁNÍ DLE USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Č. 9/14/2016. Hrozí proto riziko, že větší část auditu bude zaměřena mimo původní zadání, že se audit tímto prodraží, případně, že někteří uchazeči se z tohoto důvodu nebudou ochotni zakázky zúčastnit. Doporučujeme řešit samostatnou zakázkou….
Pokud by i přes shora uvedené okruh veřejných zakázek zůstal součástí zadání, pak by bylo vhodné ……“
CO NÁM ŘÍKÁ ZÁKON O OBCÍCH:
Kontrolní výbor:
Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce, NE RADĚ MĚSTA. KV kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
KONTROLNÍ VÝBOR měl zastupitelstvu navrhnout opatření, aby Usnesení bylo dodrženo.
ZASTUPITELSTVO mělo na základě zápisu kontrolního výboru, usměrnit Radu města, že nejedná v souladu s Usnesením zastupitelstva.
RADA MĚSTA JE VÁZÁNA USNESENÍM ZASTUPITELSTVA, NIKDO JI NEPOVĚŘIL ROZŠÍŘENÍM ZAKÁZKY
Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
Rada obce je vyhrazeno projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce.
Radě obce je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce.

Pavel Jerabek
Pavel Jerabek
6 let před

Tady přeci nejde o audit, protože kdyby vedení města chtělo audit skutečně udělat, tak by vše netrvalo tolik let a měsíců od doby, kdy byla podána kvalifikovaná žádost.
Představený obce by přeci před prvním výběrovým řízení neposlal nepravdivou informaci, kolik je již přihlášených zájemců o audit (toto řízení bylo druhé).

To dokresluje i fakt, že na posledním veřejném zasedání zastupitelů by úmyslně přečetl e-mail od jiné fyzické osoby, než o které byla řeč!!! To nebyl omyl, ale zlý úmysl poškodit občana, velmi dobře ví, že vše začalo právě tou jeho nepravdivou informací, kterou občanovi poslal a tím se rozeběhl systém ověřování, zda informace je či není pravdivá.

Je to jen další divadlo, které bylo pečlivě připraveno, protože reakce odborné veřejnosti v komisi byla celkem předvídatelná. A pokud by neodstoupila, radnici by kontrolovaly firmy, které si vybral a poptal sám představený obce, který je kontrolou přímo dotčen.
Pokud mám informaci, druhou polovinu výběrové komise tvořil jeden člověk, který by byl kontrolou také přímo dotčen jako člen několika výborů, které se zaměřují i na finance, další by měl pracovat pro městem zřizovanou organizaci.
Tak oč tu jde – zas zesměšnit skupinu lidí která má snahu, aby se začaly hledat a řešit systémové chyby v řízení města?
Ono je to stejně marné, al nedávno mi řekl jeden člověk při náhodném setkání – oni (radnice) klidně kohokoliv kdo je jim nepříjemný poškodí, pomluví, protože ví, že proti není obrana, a než se vše vysvětlí, trvá to roky.

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Návrh na pořízení protikorupčního auditu nebyl zařazen na program jejich zasedání,“ napsala Lenka Jeřábková jako odpověď na otázku, jaký je smysl této rezignace.
Protikorupční audit nebyl smyslem této rezignace, idea vznikla až poté a ostatní členové komise byli informováni později:
Zastupitelé byli se vším seznámeni (s rezignací) a upozorněni, že Zásady pro zadávání VZ mají systémové chyby. Byl jim navržen Lenkou Jeřábkovou Protikorupční Audit zadávání VZ a zastupitelé požádáni o pověření rady města o součinnost, v případě, že paní Jeřábková bude úspěšná při získání grantu na tento projekt.

lenka.jerabkova890@gmail.com
lenka.jerabkova890@gmail.com
6 let před

Komise odborníků uvedla kvalifikované důvody. Usnesení zastupitelů je závazné jak pro Radu města, tak pro Kontrolní výbor, který ne, že chtěl rozšířit zakázku, ale jeho vyjádření znělo jinak (zápis 10.5.2017, je na webu města):
„ Prověření veřejných zakázek je jistě žádoucí, nicméně bohužel NENÍ PŘEDMĚTEM ZADÁNÍ DLE USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Č. 9/14/2016. Hrozí proto riziko, že větší část auditu bude zaměřena mimo původní zadání, že se audit tímto prodraží, případně, že někteří uchazeči se z tohoto důvodu nebudou ochotni zakázky zúčastnit. Doporučujeme řešit samostatnou zakázkou….
Pokud by i přes shora uvedené okruh veřejných zakázek zůstal součástí zadání, pak by bylo vhodné ……“
Dodávám jen, že Kontrolní výbor je orgán Zastupitelstva města, jemuž je odpovědné a nemůže tedy úkolovat Radu města. TVRZENÍ, že Kontrolní výbor chtěl aby zakázka vypadala tak, jak vypadala, JE NAPROSTO VYKONSTRUOVANÉ.

Nabídla jsem zastupitelstvu Protikorupční audit zadávání veřejných zakázek, pokud se mi podaří získat GRANT a požádala jsem, aby pověřilo o součinnost Radu města. Bod nebyl zařazen na jednání zastupitelstva.

Přihlásit se