Vyjádření k dezinformacím na sociálních sítích

Vyjádření k dezinformacím na sociálních sítích

Budova ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy.

Vyjádření k dezinformacím na sociálních sítích

1. Na jednání Rady města se nikdy neprojednávalo odvolání ředitelky základní školy Michaely Pažoutové. Na RM se pouze projednávala veřejnosprávní kontrola v ZŠ a její výsledky. Poslední finanční kontrola v ZŠ v prosinci 2019 proběhla jinak, než bylo vedení školy zvyklé, protože v minulosti nikdo nekontroloval, jak se s penězi skutečně naložilo, zda se plnily závazné ukazatele rozpočtu. Tím byla narušena zavedená praxe, která se vytvořila nedůslednou kontrolou ze strany zřizovatele v minulých letech.

Na Facebooku je zveřejněn zápis školské rady, které ale město oficiální cestou k tomu určenou do dnešního dne neobdrželo. Komunikaci přes FB účet „Mníšecká drbárna“ nelze přijímat za legitimní způsob.

RM pověřila místostarostu Ing. Radko Sáblíka spoluprací a komunikací se základní školou. Jedná se o erudovaného odborníka a ředitele úspěšné Smíchovské střední průmyslové školy, člena expertní skupiny pro vytváření vize českého školství. Na jednání do školy se pan místostarosta sám objednal a byl vedení školy, učitelům ale i žákům k dispozici celý den. Bylo tedy možné získat relevantní informace týkající se školy i jejího budoucího směřování ve vztahu ke zřizovateli, tj. Městu. Přesto se ve výše zmíněném zápise objevily dezinformace, např. o odvolání ředitelky. Rada města chce samozřejmě školu stabilní, funkční a moderní a s personálními změnami nepočítá.

“Na Radě města jsem nabídl, že převezmu zodpovědnost za spolupráci města a základní školy, za vytvoření jasných pravidel vzájemné komunikace a součinnosti. Důvodem jsou mé zkušenosti z oblasti školství a zároveň nulová zatíženost osobními vazbami z minulosti. Mým cílem je skvěle fungující základní škola s konkrétní podporou města. Jsem přesvědčený, že tento cíl je také zájmem celé Rady města. Domluvil jsem se s vedením školy na pravidelných měsíčních setkáních, na vytvoření společné vize rozvoje školy, na přípravě konkrétních projektů podporující rozvoj školy, na které budeme společně hledat prostředky z různých zdrojů. Domluvili jsme se i na užší spolupráci základní školy a střední školy, na které jsem ředitelem, což by mělo být významné především v oblasti výuky IT,” uvedl Radko Sáblík.

2. Městský úřad plynule funguje a řádně slouží občanům i přes odchod některých zaměstnanců. V nejbližších dnech nastoupí nová tajemnice s bohatými zkušenostmi z personalistiky a také vedoucí odboru správy majetku a investic. Informace o současné personální situaci na MÚ si můžete přečíst zde.

3. Prioritou současného vedení města je samozřejmě také bezpečnost občanů. Byl spuštěn nový kamerový systém, městská policie funguje 24 hodin denně, zvýšila se frekvence pochůzkové činnosti a státní policie zajíždí častěji do okrajových částí města. Více o této problematice zde.

Výše zmiňovaný zápis z jednání školské rady najdete zde

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se