Výsledky zářijového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Výsledky zářijového jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

V pondělí 25. září 2023 se ve velkém sálu Pavilonu uskutečnilo čtvrté letošní zasedání mníšeckého zastupitelstva. Přítomno bylo 13 zastupitelů, dva se z jednání omluvili.

Schválení přijetí dotací
Zastupitelé postupně schválili pět přijatých dotací:

  • Dotaci z Ministerstva vnitra v rámci programu „Podpora a prevence kriminality“ na modernizaci Městského kamerového a dohlížecího systému v Mníšku pod Brdy ve výši 350 000 Kč.
  • Dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci „Operačního programu Jan Amos Komenský“ ve výši 4 718 357 Kč pro Základní školu Komenského 420.
  • Dotaci z MŠMT v rámci „Operačního programu Jan Amos Komenský“ ve výši 632 261 Kč pro Mateřskou školu Nová.
  • Dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci „Operačního programu Zaměstnanost“ na realizaci projektu Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace s veřejností v Mníšku pod Brdy ve výši 270 493,50 Kč a vratku investiční části dotace ve výši 229 900 Kč (nevyčerpala se).
  • Přijetí dotace ze „Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů“ na nákup zásahových obleků ve výši 89 796 Kč.


Schválení finančního příspěvku pro FK Mníšek pod Brdy
Zastupitelé schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku Fotbalovému klubu Mníšek pod Brdy, z.s. (dále jen FK) ve výši 100 000 Kč na pořízení tepelného čerpadla.
FK získal na letošní rok od města již investiční dotaci ve výši 100 000 Kč, kterou chtěl použít do oprav podhledů hlavní tribuny. Vzhledem k situaci na trhu s elektřinou a na základě zpracované analýzy se rozhodl pro nákup tepelného čerpadla. Po změně účelu dotace, schválené Radou města, požádal FK dodatečně o dalších 100 000 Kč na nákup tepelného čerpadla.
Protože je jeho předpokládaná cena vyšší (218 566 Kč), rozdíl v ceně a další práce uhradí FK ze svých zdrojů.

Zpráva Osadního výboru pro Rymani
Zastupitel a zároveň člen Osadního výboru pro Rymani (dále jen OVR) Luboš Kožíšek shrnul hlavní body ze zápisu z jeho červnového jednání. Dále se obrátil na redakci Zpravodaje se žádostí o připomenutí vyhlášky zakazující používání hlučných strojů o nedělích, a o upozornění chodců, aby na oblečení nosili reflexní prvky (zejména nebezpečný je úsek vozovky mezi Hladovým vrchem a Rymaní).

Milostivé léto odpustí dluhy z místních poplatků
Zastupitelé schválili použití zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů pro všechny místní poplatky a odvody za porušení rozpočtové kázně, které spravuje MÚ Mníšek pod Brdy. Město se tak symbolicky připojilo k celostátní akci.
V případě našeho města se jedná o pohledávky evidované na tři místní poplatky vzniklé do 30. září 2022*: za psy, za zábor veřejného prostranství (neevidujeme žádné nedoplatky) a poplatek za svoz komunálního odpadu (jedná se o minimální množství nedoplatků v řádech tisíců korun).
*Poplatek zároveň nesmí být vymáhán soudním exekutorem, každý jednotlivý nedoplatek musí být menší než 200 Kč a součet nedoplatků dlužníka v evidenci poplatků nesmí přesáhnout částku 1 000 Kč.

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou (dále jen DSO) – žádost o dotaci
Zastupitelé schválili podání žádosti, prostřednictvím DSO, o dotaci z „Programu 2023 z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP“ pro zpracování projektové dokumentace výstavby Svazkové školy pod Skalkou.

Projekt FVE na budovách města
Zastupitelé vzali na vědomí proces přípravy zavádění komunitní energetiky a způsob, postup i finanční nákladnost při instalaci FVE na budovách města, který představil starosta Petr Digrin.
Město požádá o dotaci z Modernizačního fondu ČR a pokud ji získá, v příštím roce budou v provozu elektrárny na prvních čtyřech střechách: na Pavilonu u ZŠ Komenského 420, na Mateřských školách v Edenu, Nová a 9. května.
V základních bodech byl projekt popsán v článku na webu.

Příspěvek na školkovné
Na návrh místostarostky Daniely Páterové schválili zastupitelé „Pravidla poskytování příspěvku na školkovné pro školní rok 2023/2024“. O příspěvek mohou požádat rodiče dětí od 3 let, které se nedostaly do žádné městem zřizované mateřské školy a navštěvují soukromé zařízení. Měsíční příspěvek činí až 2 000 Kč dle docházky dítěte (navýšen oproti minulému roku). Další novinkou je to, že příspěvek bude žadateli přiznán i za měsíc, kdy byla žádost podána (dříve to bylo až následující měsíc).
Přesná pravidla i žádost budou zveřejněny 29. září na webu města.

Majetkové záležitosti
Jednomyslně byl schválen návrh na nákup pozemku parc. č. 1339/4 pod komunikací v ulici Na Kvíkalce o ploše 100 m² za cenu 30 000 Kč (stanovena dle odborného posouzení).
Jedná se o jeden z pozemků, které město potřebuje k tomu, aby mohlo v lokalitě vybudovat zpevněnou komunikaci.

Záznam ze zářijového zastupitelstva můžete sledovat na mníšeckém kanálu Youtube.

Příští zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy by se mělo konat koncem listopadu. O přesném termínu jeho konání budeme včas informovat prostřednictvím komunikačních kanálů města.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se