Zastupitelé ocenili pana faráře Jana Dlouhého za jeho nezištnou pomoc mníšeckým občanům a zvelebování města

Zastupitelé ocenili pana faráře Jana Dlouhého za jeho nezištnou pomoc mníšeckým občanům a zvelebování města

Pan Jan Dlouhý přebírá ocenění z rukou mníšecké místostarostky a starostky

Na svém posledním letošním zasedání dne 8. 12. 2021 ocenili zastupitelé přínos pana faráře JANA DLOUHÉHO pro město Mníšek pod Brdy a jeho obyvatele.

Pan Jan Dlouhý je římskokatolickým farářem v Mníšku pod Brdy od roku 2009.
Naše město si ovšem zamiloval daleko dříve, neboť tu už v minulosti býval častým hostem.
Jeho rodiče vlastnili od 70. let chatu v nedaleké Chouzavé, kam za nimi pravidelně jezdil a navštěvoval také mníšeckou faru. Po roce 1990 se také účastnil obnovených Skaleckých poutí.

Již po svém ustanovení do Mníšku pod Brdy v roce 2009 se aktivně zapojil do místního dění.
Z vlastních úspor (nikoli z účtu farnosti) spolufinancoval opravu 14 kapliček Křížové cesty na Skalce a jejich výzdobu, finančně se podílel na rekonstrukci budovy fary a hospodářských budov na farní zahradě a přispěl na opravu mříže kapličky ve Stříbrné Lhotě.
Opakovaně z vlastních úspor poskytuje Domovu pro seniory Pod Skalkou sponzorské dary na pořízení vybavení. Spolufinancoval také nákup minibusu do Domova pro seniory Pod Skalkou (takzvané Mandarinky).
Pro potřeby konání kulturních akcí v kostele nebo v budově Oázy na farní zahradě, pořádaných městem, zakoupil dvě zahradní plynová topidla.

Poskytuje vnitřní prostor budovy takzvané Oázy spolkům a městu pro konání kulturních a společenských akcí. Stejně tak i kostel sv. Václava ochotně poskytuje městu i spolkům pro konání kulturních akcí.

Pane faráři, děkujeme Vám za vše dobré, co pro naše město nezištně děláte!

Pan Jan Dlouhý nedávno oslavil 71. narozeniny. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a spoustu životního elánu!

“Za ocenění bych chtěl moc poděkovat, vážím si toho. A že něco věnuji, to považuji za svou radost a přeji si, aby to vždy sloužilo. Vám zastupitelům přeji jednání plné pozitivních dohod a porozumění,” sdělil závěrem pan Jan Dlouhý.

Ocenění převzal pan Dlouhý v úvodu prosincového jednání zastupitelstva

Zajímavý rozhovor s panem farářem Dlouhým vyšel v prosincovém čísle Zpravodaje (2020).

Použitá foto: autor

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se