Zastupitelé schválili nový územní plán

Zastupitelé schválili nový územní plán

Na svém posledním letošním zasedání 16. prosince 2019 schválili jednohlasně mníšečtí zastupitelé nový územní plán.

„Po 26 letech od schválení původního územního plánu a 8 letech přípravy nového návrhu jsme konečně u konce. Moje díky patří nejen architektům, ale i členům komisí, kteří se na přípravě podíleli, a koaličním a opozičním zastupitelům, že návrh společně schválili,“ poděkovala na závěr starostka Magdalena Davis všem, kteří se na přípravě nového územního plánu podíleli.

Počátkem roku 2020 pak územní plán nabyde účinnosti, čímž automaticky ztratí účinnost starý dosud platný územní plán sídelního útvaru, včetně všech jeho následných změn.

Nový územní plán stanovuje jasná pravidla pro vlastníky nemovitostí, pro investory i pro úřady, které budou jednotlivé záměry na stavební činnost a využití území posuzovat.

Nový územní plán, kromě splnění formálních nároků, se od dosud platného územního plánu sídelního útvaru liší zejména větším důrazem na zastoupení a ochranu ploch krajinné a sídelní zeleně, vymezením ploch pro doplnění občanského vybavení komunálního (nekomerčního) typu včetně sportu a rekreace, reálným návrhem řešení dopravních problémů, a naopak vyšší regulací a plošným omezením zastavitelných ploch pro bydlení a pro průmyslovou výrobu.

Nový územní plán velmi podrobně a zodpovědně řeší využití a možnosti dostaveb v plochách individuální rekreace (chatové osady), včetně stanovení podmínek pro eventuální přestavbu (transformaci) chat na rodinné domy. Pro zvláště významné nebo složité plochy předepisuje povinnost předchozího pořízení podrobnějšího regulačního plánu nebo územní studie.

Za zpracovatele územního plánu se prosincového Zastupitelstva zúčastnil architekt Milan Salaba. Za jeho pořizovatele, tj. MěÚ Mníšek pod Brdy, byl jako kvalifikovaná osoba přítomen architekt Zdeněk Kindl.

Dokumentaci k novému územnímu plánu najdete na Úřední desce v sekci OKS – Odbor kanceláře starosty.

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MNÍŠEK POD BRDY je ke stažení ZDE

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se