Zastupitelé schválili vytvoření dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“

Zastupitelé schválili vytvoření dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“

Zastupitelstvo jednalo ve velké sálu Pavilonu. Foto: Michal Kroutil

Druhé letošní jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se konalo ve středu 16. června ve velkém sálu Pavilonu za platných protiepidemiologických opatření. Zastupitelé i přítomní hosté museli mít po celou dobu zasedání respirátory a k dispozici bylo i dostatečné množství dezinfekce. V sálu bylo přítomno 13 zastupitelů, 2 další se k jednání připojili online, takže účast byla tentokrát 100%.

Veřejná diskuze o věži v Edenu
Začátku jednání zastupitelstva byl přítomen rekordní počet hostů z řad obyvatel, kterých přišlo do velkého sálu Pavilonu téměř 50. Většina jich přišla kvůli úvodnímu bodu Veřejná diskuze, v rámci které se projednávala „kauza nová obytná věž v Edenu“. Přítomen byl i zástupce developera Sport pro Eden s.r.o., kterým je Václav Prokop z General reality, a.s. Během téměř dvouhodinové diskuze se přítomní hosté ptali na skutečné záměry developera a finální podobu změn v projektu, který bude předkládat ke schválení Stavebnímu úřadu. Přítomní občané zásadně nesouhlasili s již avizovanou změnou bytových jednotek ve Věži z původních 6 na 44, která s sebou ponese velký nárůst poptávky parkování v oblasti. Na řadu položených dotazů od občanů i zastupitelů odpovídal zástupce developera ale spíše vyhýbavě a všechny závěrem pozval na prezentaci do své kanceláře na úterý 22. června.
Mníšecká starostka Magdalena Davis obyvatele Edenu ujistila v tom, že i když je město Mníšek pod Brdy v této věci pouhým účastníkem řízení, vyvine maximální aktivitu k tomu, aby byly jejich požadavky uspokojeny v co nejvyšší možné míře.
Více informací přinese letní dvojčíslo Zpravodaje městečka pod Skalkou, které najdete poslední červnový víkend ve svých poštovních schránkách.

Účetní závěrka a závěrečný účet města 2020
Zastupitelé jednohlasně schválili, na doporučení Finančního výboru, účetní závěrku i závěrečný účet města za rok 2020. Článek hodnotící celoroční hospodaření města najdete v článku Činnost Finančního výboru v 1. pololetí roku 2021.

Zástřelné pro kytínské myslivce
Zastupitelé schválili Darovací smlouvu s Mysliveckým spolkem Kytín pod Brdy, který hospodaří na honitbách na území našeho města. Podle smlouvy dostanou kytínští myslivci od města za každého odstřeleného nebo odchyceného divočáka nově 700 Kč. Smlouva má platit do konce roku 2021 nebo do vyčerpání celkové částky 50 000 Kč. Podle této sumy si lze spočítat, že město v příštích několika měsících finančně motivovalo myslivce k odlovu 71 divokých prasat.
Více informací k tématu najdete v článku Myslivci zahájili odchyt divokých prasat pomocí klece.

Založení dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“
Na začátku projednávání tohoto bodu oznámila starostka Magdalena Davis přítomným, že došlo k prodloužení končící desetileté smlouvy se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. na zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství, letní a zimní údržby komunikací a údržby zeleně města Mníšek pod Brdy, a to do 11. prosince 2021.
Následně představila založení dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“ (dále jen DSO) za účelem společného odpadového hospodářství prostřednictvím technických služeb pro členské obce. Mezi hlavními důvody uvedla zásadní změny v odpadové legislativě (nové zákony o odpadech, obalech a o výrobcích s ukončenou životností přijaté v roce 2020), kvůli kterým bude Mníšek pod Brdy potřebovat nový, flexibilní systém nakládání s odpady, který mu umožní přesnou evidenci produkce každého druhu odpadu a následně možnost jejich využití či likvidace s minimálními náklady a v souladu s platnou legislativou. Klíčovou roli zde sehraje právě součinnost s okolními obcemi, neboť synergie mezi samosprávami má velký potenciál budoucí úspory finančních prostředků.
“Společným odpadovým hospodářstvím všichni ušetříme, jelikož městská společnost nemusí generovat zisk, narozdíl od komerčních firem, které nám nyní dodávají své služby. Cílem společnosti bude pouze profesionálně odvádět technickou práci a dál ji rozvíjet. Kromě finanční výhody nám takový systém zajistí přesnou kontrolu nad tím, kolik kterého odpadu vyprodukujeme, takže s ním pak budeme schopni lépe nakládat, recyklovat ho a dál prodávat k upotřebení, čímž se obcím sníží náklady na jeho likvidaci. Čím dřív začneme, tím lépe budeme připraveni,” vysvětlila důvody pro založení DSO starostka Magdalena Davis, která je zároveň iniciátorkou projektu.
Dalšími důvody pro založení DSO jsou kromě končící smlouvy s Komwagem také nutnost předcházet budoucím rostoucím nákladům v odpadovém hospodářství, umocněné nejistotou finančních příjmů města v důsledku ekonomické krize způsobené koronavirovou pandemií.
Založení DSO bylo schváleno osmi hlasy koaličních zastupitelů.
Kromě Mníšku pod Brdy již založení DSO schválily město Nový Knín a obec Klínec, dalších pět obcí z regionu (Zahořany, Čisovice, Voznice, Jíloviště a Trnová) bude o svém členství v DSO hlasovat během letošního léta.

Participativní rozpočet a Místní Agenda 21
Dalšími body červnového zastupitelstva bylo představení a schválení pravidel letošního Participativního rozpočtu „Nápad pro Mníšek“ a Místní agendy 21 (dále jen MA21). Oba body v krátkosti představil jejich koordinátor Luboš Kožíšek. Na Participativní rozpočet, který město realizuje ve spolupráci s organizací Agora CE, radnice uvolní 500 000 Kč. Výjimkou oproti předchozím ročníkům bude, že realizovatelnost navržených nápadů bude před tím, než půjdou do veřejného hlasování, posuzovat hodnotící komise složená z dotčených zaměstnanců úřadu (architekt města, vedoucí odboru Správy majetku a investic či Finančního odboru). Do veřejného hlasování pak půjdou jenom ty návrhy, které komise posoudí jako proveditelné.
Více informací o participativním rozpočtu se dozvíte v článku Startuje projekt Nápad pro Mníšek. Radnice na něj vyčlenila půl milionu korun.
Zastupitelé dále schválili Deklaraci o aktivní realizaci MA21 v rámci strategického rozvoje města, která je oficiálním nástrojem podpory udržitelného rozvoje s důrazem na aktivní participaci obyvatel.

Navýšení kapitálu společnosti Mníšecká servisní s.r.o. – valná hromada
Dalším bodem jednání bylo navýšení základního kapitálu společnosti Mníšecká servisní s.r.o., která je vlastněna rovným dílem městem Mníšek pod Brdy a společností Kovohutě Holding DT, a.s., o částku 70 000 Kč. Ke zvýšení základního kapitálu dochází převzetím vkladové povinnosti a vnesením nepeněžitých vkladů společníka (Kovohutě), kterými jsou tři pozemky o celkové výměře 7 515 m2, jejichž hodnota činí 70 tisíc.
Základní kapitál společnosti Mníšecká servisní s.r.o., jejímž cílem je sanace ekologické zátěže v lokalitě Bažantnice, tak nově činí 2 838 000 Kč.

Závěrem jednání schválili zastupitelé několik majetkových záležitostí, většinou se jednalo o bezúplatné převody pozemků do majetku města Mníšek pod Brdy.

Červnové jednání zastupitelstva si můžete pustit ze záznamu na mníšeckém YOUTUBE KANÁLU.
Příští zastupitelstvo by se mělo konat v polovině září 2021.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se