Ilustrační foto. Zdroj TýdeníkPolicie.cz

Níže uvedená data jsou platná pro územní odbor Policie ČR Praha-venkov ZÁPAD (zahrnuje obvodní oddělení Hostivice, Libčice nad Vltavou, Mníšek pod Brdy a Řevnice).

Dopravních nehod v roce 2020 ubylo ve srovnání s rokem 2019, což je dobrá zpráva, avšak stále čísla nejsou ideální. Loni havarovalo 789 řidičů a v roce 2019 bylo o 149 nehod více, to znamená 938. Svým zraněním podlehlo při dopravní nehodě v loňském roce 8 lidí, v předchozím roce 3 osoby. Těžké zranění utrpělo v loňském roce 24 osob, v předloňském roce jich bylo 34. S lehkým zraněním vyvázlo loni 168 lidí a v předloňském roce jich bylo 141.

dopravní nehody – zranění/úmrtí osob počet osob v roce 2019 počet osob v roce 2020 rozdíl
celkem dopravních nehod 938 789 -149
s následkem smrti 3 8 5
s těžkým zraněním 34 24 -10
s lehkým zraněním 141 168 27

 

Dopravní policisté řešili za loňský rok celkem 789 dopravních nehod. Nejčastěji docházelo k dopravním nehodám v obci, kde jsme evidovali 416 dopravních nehod. Mimo obec jsme řešili 373 nehod. Na silnicích I. třídy počet dopravních nehod klesl. V loňském roce bylo evidováno 25 nehod a v roce 2019 jich bylo 45. Nejvíce nehod se událo na silnicích II. a III. třídy. Na „dvojkových“ jich bylo loni 145, přičemž v předloňském roce jich bylo 170. Na „trojkových“ silnicích bylo evidováno 235, což je o čtyřicet nehod méně, než v roce 2019. Na dálnicích je nehodovost na poměrně stejných číslech. V roce 2020 havarovalo 94 řidičů, v předloňském 101.

Nejvíce nehod bylo způsobeno nesprávným způsobem jízdy (například nevěnování se plně řízení – telefonování, ladění rádia apod., nedodržení bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly), přičemž loni jich bylo 411, v roce 2019 „díky“ nesprávnému způsobu jízdy havarovalo 465 řidičů. Druhou nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost, kdy v loňském roce vlivem nepřizpůsobení rychlosti havarovalo 145 řidičů, v předloňském roce jich bylo o 27 více. Neopomeneme ani nedání přednosti v jízdě a předjíždění. Loni došlo kvůli nedání přednosti ke 47 nehodám, a co se týče předjíždění, takových bylo třináct. Bohužel se řidičům nevyhnuly ani srážky se zvěří. Zde evidujeme mírný pokles v porovnání s rokem 2019. Loni se střetlo se srnou, divokým prasetem či jiným zvířetem 160 řidičů, přičemž v roce 2019 takových střetů bylo o 31 více, tedy 191.

Co je ale lepší zpráva, evidujeme nižší počet požitého alkoholu u viníků dopravních nehod. V loňském roce takových řidičů, kteří usedli za volant v podnapilém stavu a způsobili dopravní nehodu, bylo 32. V předloňském roce jich bylo 39.

dopravní nehody – příčiny počet nehod v roce 2019 počet nehod v roce 2020 rozdíl
celkem dopravních nehod 938 789 -149
nesprávný způsob jízdy 465 411 -54
nepřiměřená rychlost 172 145 -27
nedání přednosti v jízdě x 47 x
předjíždění x 13 x
srážky se zvěří 191 161 -30
požitý alkohol 39 32 -7

 

Kontroly, které policisté ve výkonu provádějí, nemůžou odhalit všechna přestupková jednání. Každopádně hlídky ani v tomto roce nepovolí a budou nadále odhalovat přestupky v dopravě, a řidiči, kteří porušují pravidla na pozemních komunikacích, musí počítat s tím, že je postih nemine.

Neopomeneme se zaměřit také na nejzranitelnější účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a motocyklisté. U těch budeme dbát na to, aby používali ochranné a reflexní prvky a byli tak lépe viděni a chráněni.