Na podzim 2022 zahájíme opravu Prostředního rybníka

Na podzim 2022 zahájíme opravu Prostředního rybníka

Hráz Prostředního rybníka je v havarijním stavu. Foto: Michal Kroutil

Prostřední rybník je významný krajinotvorný prvek, který leží uprostřed kaskády tří mníšeckých rybníků. Primární funkcí tohoto rybníku je zadržení vody pro případ sucha, protipovodňová funkce a v neposlední řadě možnost využití pro extenzivní chov ryb.

Průsaky v různých místech hráze včetně výpustného zařízení způsobily, že rybník je v havarijním stavu, řadu let bez vody, nefunkční a zarůstá. Radnice vyvinula maximální úsilí k získání dotace na jeho opravu: odbahnění a celkovou rekonstrukci hráze, výpusti a bezpečnostního přelivu.
Byla zpracována projektová dokumentace a koncem minulého roku předána na Ministerstvo zemědělství spolu se žádostí o dotaci. Klíčovým úspěchem byl příslib na získání dotace z programu Ministerstva zemědělství ČR, která pokryje až 70 % nákladů rozpočtu z ceny díla (11 milionů Kč)!

Časová osa oprav
V současné době probíhá inženýrská činnost, při které je potřeba zajistit veškerá vyjádření a kladná stanoviska od orgánů státní správy (Státní pozemkový úřad, Povodí Vltavy, příslušný odbor životního prostředí, vodoprávní úřad apod).
Vše se zatím vyvíjí dobře a v průběhu letních prázdnin by mělo dojít k žádosti o stavební povolení, které je jedním z potřebných podkladů pro další pokračování žádosti o dotaci. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Začátek realizace stavby je plánován na listopad 2022. Zahájí se kácením, které musí probíhat v době vegetačního klidu a zároveň také vyvážením sedimentu z rybníku.
V 1. čtvrtletí 2023 by měly být zahájeny práce na hrázi a výpustném zařízení rybníku. Termín zahájení oprav hráze bude závislý na průběhu letošní zimy a klimatických podmínkách, protože musí být dodrženy technologické postupy stavby. Pokud vše půjde bez komplikací, stavba by měla dokončena do konce roku 2023.
Z důvodu nákladovosti celé akce se spuštění realizace odvíjí od přidělení dotace. Z tohoto důvodu může být harmonogram aktualizován. Věříme tedy, že vše proběhne podle plánu a do tohoto místa se podaří opět navrátit potřebnou vodu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se