Dubnové slovo místostarostky Daniely Páterové

Dubnové slovo místostarostky Daniely Páterové

Daniela Páterová, DiS.

Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsem na tomto místě ve stejném čase psala o tom, jak se jaro pomalu probouzí a naše město se pomalu vrací k aktivnímu životu. Dnes mám úplně jiné pocity – mám dojem, že jsme si letos žádné zpomalení ve formě zimního odpočinku nedopřáli, a tak, jak jsme naše aktivity loni zahájili, tak v nich neúnavně pokračujeme se stoprocentním nasazením. Vnímám, že je to způsobeno tím, kolik rozpracovaných projektů ve fázi realizace máme a také tím, že i v zimním období jsme si dopřáli mnoho kulturních a komunitních akcí v celém městě. O projektech najdete aktuální informace nejen v tomto vydání Zpravodaje, ale také o nich průběžně informujeme na www.zpravyzmnisku.cz, facebooku a instagramu města.
Těší mě, že vás můžu seznámit s tím, že projekt Svazkové školy postupuje dle plánu, probíhají pravidelné kontrolní dny v sídle společnosti VPÚ DECO Praha, dokumentace pro územní rozhodnutí byla v lednu odevzdána včas a kompletní, získali jsme téměř všechny z celkových 49 vyjádření dotčených orgánů a probíhá projektování dokumentace ke stavebnímu povolení. Proběhlo jednání na MŠMT týkající se možnosti získání dotace na výstavbu Svazkové školy, ze které vyplynulo, že vyčlenění prostředků ze státního rozpočtu na výstavbu svazkových škol závisí především na Ministerstvu financí a návrhu státního rozpočtu na rok 2025. Pokud se podaří včas odevzdat dokumentaci pro stavební povolení a získat platné stavební povolení do konce letošního roku a zároveň bude ve schváleném státním rozpočtu vyčleněná částka na výstavbu svazkových škol, má svazek velkou šanci dotaci od MŠMT ve výši 1,1 mil. na jednoho žáka získat.
Cítím vděk za možnost po náročném pracovním týdnu nabrat síly na některé z víkendových akcí. Díky Rorejsu naše město každoročně ožívá tradičním Masopustem, kdy se do průvodu zapojuje čím dál tím víc lidí. Ostatně celý program akcí Rorejsu na letošní rok vypadá velice lákavě. Děkuji také Janě Landerové, starostce Sokola, že se pustila do akcí pro širokou veřejnost a mohli jsme se společně poveselit na Maškarním bále v Sokolovně, která se po letech pravidelně otvírá veřejnosti. Bohatý kulturní program, který zajišťuje město nám všem nabízí široké možnosti kulturního vyžití. Z uplynulých akcí jsme si se synem moc užili Velikonoční dílničku a já už se nemůžu dočkat až se potkáme například v neděli 21. dubna na akci Vítáme Fabiána, kdy slavnostně usadíme sochu Fabiána vytvořenou na Sochařském sympoziu a zároveň otevřeme sezónu na Skalce. Těším se také na Čarodějnice, obnovené Staročeské máje a trhy Najíme se.

Přeji nám všem krásné jarní dny.

Vaše Daniela Páterová

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se