Mníšek uctil památku 28 židovských spoluobčanů zavražděných nacisty

Mníšek uctil památku 28 židovských spoluobčanů zavražděných nacisty

První dva mníšecké Kameny zmizelých

V neděli 28. ledna dopoledne se před mníšeckou radnicí konal slavnostní pietní akt. Jeho cílem bylo důstojným způsobem uctít památku 28 mníšeckých obyvatel, které kvůli jejich židovskému původu zavraždili během 2. světové války nacisté.

Nejdříve jsme odhalili pamětní desku na stěně městského úřadu, před kterým se shromáždila více než stovka diváků. Jednalo se o vůbec první větší oficiální vzpomínku na židovskou komunitu, kterou mníšecká radnice od konce války pořádala.
Po proslovech mníšeckého starosty Petra Digrina, Františka Bányaie (předseda Židovské náboženské obce Praha), Věry Kovářové (místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) a Jana Roubínka (ředitel Památníku Terezín) se přistoupilo k pamětní desce se jmény 28 mníšeckých obětí holocaustu. Místostarostka Daniela Páterová přečetla postupně jejich jména a k nim uvedla věk, ve kterém byly zavražděny (na fotografii). Na seznamu byly i děti ve věku 7, 12 nebo 13 let. Řada diváků se neubránila slzám, hluboký dojem to zanechalo ve všech přítomných. Po symbolické minutě ticha následoval zpěv české státní hymny v podání dětí z mníšeckého chrámového sboru pod vedením Pavly Novákové. Symbolicky tak děti zazpívaly svým vrstevníkům, kteří neměli tolik štěstí, aby žili v míru a jejich život vyhasl předčasně.
Poté došlo na náboženské obřady. Nejdříve zazpíval svou hebrejskou modlitbu vrchní zemský rabín Karol Sidon. Po něm se s modlitbami připojili římskokatolický kněz Jan Dlouhý a farář Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal.


Potom se shromáždění přesunulo o 50 metrů výše Dobříšskou ulicí k domu č. p. 53, před kterým byly do chodníky zasazeny dva první mníšecké Kameny zmizelých. Nejdříve o jejich významu pohovořila judaistka Jindřiška Rosenbaumová, poté se přítomní dozvěděli zajímavé informace o životě Huga a Aloisie Nathanových, kterým byly oba Kameny zmizelých věnovány. Následovala hebrejsky zpívaná modlitba rabína Karola Sidona, kterého vystřídala se zpěvem Žalmu 103 Pavla Nováková, následovaly modlitby obou křesťanských duchovních.
Symbolicky se tak do našeho města po více než 80 letech vrátily modlitby, které se tu kdysi vedle sebe nerušeně konaly.

Poledne ukončilo téměř hodinu trvají pietní část akce. Na židovské spoluobčany se pak vzpomínalo odpoledne v Pavilonu, tentokrát už ale veseleji, při muzice a tanci.

Na vzpomínkovou akci dorazila více než stovka lidí

Foto: Lenka Živná
Další fotografie najdete na oficiálním mníšeckém facebookovém profilu.

Akce byla finančně podpořena Nadačním fondem obětem holocaustu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se