Výsledky jednání posledního zastupitelstva roku 2021

Výsledky jednání posledního zastupitelstva roku 2021

Oceněný pan farář Jan Dlouhý vybídl zastupitele ke vzájemné shodě a porozumění. Foto: autor

Poslední jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy v roce 2021 se konalo ve středu 8. prosince
ve velkém sálu Pavilonu za platných protiepidemiologických opatření. Přítomno bylo 11 zastupitelů,
4 další se zúčastnili online.

Na úvod zasedání zastupitelstva bylo předáno ocenění knězi mníšecké římskokatolické farnosti panu Janu Dlouhému. Závěrem svého vystoupení vyzval pan farář zastupitele ke vzájemné shodě a porozumění při projednávání věcí veřejných.

Veřejná schůze
Následovala několikahodinová diskuze návštěvníků z řad veřejnosti a zastupitelů na témata stravování zaměstnanců ZŠ Komenského 420 a dětí ze ZŠ Komenského 886 v jídelně a Plánovací smlouva mezi městem Mníšek pod Brdy a společností Ambeat development a.s. Projednávání Plánovací smlouvy bylo na návrh starostky přesunuto na následující zasedání zastupitelstva (konec ledna 2022). V záležitosti stravování oznámila místostarostka Dana Dalešická, že v prostoru takzvané Kavárny v přízemí Pavilonu vznikne během zimy 2022 gastronomická provozovna se soukromým provozovatelem, která by situaci kolem obědů pracovníků a žáků obou škol měla vyřešit.

Rozpočet města
Zastupitelé poté jednohlasně schválili rozpočet města na rok 2022, který je schodkový. Důvodem je přesunutí nerealizovaných oprav a investičních akcí v roce 2021 do roku 2022, a tím navýšení zůstatku finančních prostředků
na běžném účtu města, kterými bude schodek rozpočtu 2022 plně vykrytý.

Finanční příspěvky spolkům
V dalším bodu programu schválili zastupitelé rozdělení finančních příspěvků na podporu mníšeckých spolků. Stejně tak schválili poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč na podporu mníšeckého hendikepovaného sportovce Pavla Bambouska.

Vodné a stočné v roce 2022
Schváleny byly také ceny vodného a stočného pro rok 2022. Zatímco u vodného došlo, oproti minulému roku, ke snížení ceny, stočné naopak mírně zdraží. U vodného to je snížení o 3 %, u stočného naopak navýšení o 3 %.

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou
Místostarostka Dana Dalešická představila návrh na založení Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou (dále jen DSO), jehož cílem bude vybudování svazkové základní školy na území našeho města (za garážemi v Řevnické ulici). Nová svazková škola by měla pokrýt chybějících zhruba 400 až 600 míst (výhled demografické studie do příštích let) v základním školství v našem regionu. Členy DSO bude kromě Mníšku pod Brdy dalších 14 obcí: Bojanovice, Bratřínov, Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Nová Ves pod Pleší, Řitka, Trnová, Voznice a Zahořany. Zastupitelé schválili založení DSO a souhlasili, aby se jeho předsedkyní stala Ing. Dana Dalešická.

Závěrem bylo starostkou oznámeno, že příští jednání zastupitelstva se bude konat koncem ledna 2022.

Záznam ze zasedání zastupitelstava můžete sledovat online na: https://www.youtube.com/watch?v=VULVPbWjNLY&t=13559s.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se