Jak to bylo s dotací na Prostřední rybník

Jak to bylo s dotací na Prostřední rybník

Prostřední rybník je vypuštěný od jara 2019

V zářiovém vydání Zpravodaje se čtenářky a čtenáři dočetli, že minulé vedení města lže, protože žádnou dotaci na revitalizaci Prostředního rybníka nezískalo. Rády bychom to tedy uvedly na pravou míru. Město získalo Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na akci, což je běžný postup a znamená to, že žadatel může začít s akcí a peníze dostane, pokud splní další podmínky, jako např. stavební povolení.  Pokud by byla pravda, že město žádnou dotaci nezískalo, pak by nemohl existovat dokument či dokumenty, které existenci takové dotace dokazují. Nebo – pokud taková dotace existovala a byla zamítnutá z důvodu nedodržení dotačních podmínek, jak se uvádí ve Zpravodaji, pak by byla uzavřena a rada města by ji nemohla vrátit. Opak je ovšem pravdou.  Redakci Zpravodaje jsme poskytly a požádaly o zveřejnění coby nedílné součásti tohoto příspěvku dokumentaci, které dokazuje, že příslib dotace městu udělilo Ministerstvo zemědělství v březnu 2022 a následně ho prodloužilo do 30. listopadu 2023. Naše vedení města skončilo ve funkci 4. listopadu 2023 a veškerou agendu, včetně Prostředního rybníka, řádně předalo novému vedení. V únoru 2023 nová rada města rozhodla o vrácení dotace s odůvodněním, že bude finančně výhodnější požádat a jinou dotaci (tzv. zpětvzetí, viz zápis z RM). Stačilo napsat pravdu, ale nestalo se. Z tohoto důvodu také nepochybujeme o tom, že se poblíž článku opět demokraticky objeví nějaká reakce, která ho zpochybní, případně si ji čtenář přečte o několik stránek dříve, tak aby v jeho očích již náš článek nebyl relevantní. I z tohoto důvodu se již dále ve Zpravodaji k tématu vyjadřovat nebudeme, nicméně jakékoli dotazy rády zodpovíme.

Magdalena Davis a Dana Dalešická

Vyjádření redakce k článku o rybnících

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se