Otázky pro vedení města sesbírané při Skalecké pouti 2022

Otázky pro vedení města sesbírané při Skalecké pouti 2022

V rámci Skalecké pouti byly dne 23. července 2022 sesbírány dotazy, postřehy a náměty od návštěvníků této tradiční mníšecké akce.

Zde je uvádíme v přesném přepisu bez redakční úpravy i s odpověďmi starostky Magdaleny Davis

 1. Kdy bude opraven most přes Bojovský potok
  Most přes Bojovský potok u Káji Maříka se již opravuje a bude dokončen v listopadu 2022. Most u Billy je ve vlastnictví kraje a navzdory opakovaným urgencím města zatím nebyly zahájeny ani projekční práce.
 2. Kdy bude po 22 letech slibů opravena cesta Na Oboře? (Davis, Digrin, Merunková, Jirota)
  Projektovou dokumentaci včetně výměny sítí pod komunikací jsme dokončili vloni, rozpočet podle starých cen je 11 mil, bude nutné sehnat dotaci a koordinovat s výstavbou nové MŠ na Oboře.
 3. Louky všude, děkuji.
 4. Chodníky z města (řeč byla o Čisovické, Rymani, Nádraží apod.)
  Na žádost obyvatel se přepracovává projekt na Čisovické za dálnicí (jinak by již byla stavba zahájena), projekt na chodník k nádraží a dál směrem na Včelník byl vyřazen z dotace z důvodů, na který město nemělo žádný vliv. Projekt chodníku na Dobříšské směrem od zastávky k bungalovům je dokončen a připravuje se žádost o stavební povolení. Projekt chodníku na Lhotecké je připraven. Chodník od podchodu u STK směrem do Rymaně se nyní projektuje.
 5. Lavičky (řeč bylo o potřebě více laviček pro seniory po Mníšku)
  Nové lavičky jsou již instalovány na Skalce a na Pivovárce, v průběhu září budou umístěny i na Skaleckém náměstí, u zdravotního střediska a u skateparku.
 6. Přidat jednu lavičku do přístřešku autobusové zastávky u Velké (jedna je málo, bývá obsazena).
  Děkujeme za podnět, zařídíme.
 7. Opravit Kytínskou ulici.
  Komunikace je v majetku kraje, který ve spolupráci s městem připravil projektovou dokumentaci na kruhovou křižovatku u výjezdu z města (realizace v r. 2023) a nový průtah městem v ul. Pražská, Dobříšská, Kytínská (realizace v r. 2024). Město do této doby musí našetřit finance na výměnu sítí pod touto komunikací.
 8. Kdy bude opravena ulice Pražská?
  Viz odpověď 7.
 9. Jeřábkovy klády před Jeřábkův dům (?)
 10. Rozkvetlá zahrada je krásná. – děkujeme
 11. Kdy bude opravena cesta (silnice) z Mníšku do Lhotky?
  Etapa ze Stř. Lhoty na Kvíkalku bude dokončena na podzim 2022, na etapu z Kvíkalky na staré sídliště je zažádáno o dotaci (realizace v roce 2023)
 12. Chodník Rymaně Hladový vrch?
  Viz odpověď 4, další část projektu naváže na chodník v ul. Čísovická směrem na autobusovou zastávku Hladový vrch.
 13. Moc velký vůz na svoz odpadu na Malé náměstí.
  Svozová firma v srpnu vysoutěžila dodavatele menšího vozu, začne jezdit na podzim.
 14. Na úřadě vyvěste vlajku Mníšku a ne UA !!!
  Bude instalován třetí držák vlajek, aby se vešly všechny.
 15. In line dráha
  Inline dráha byl projekt minulého vedení města v záplavové oblasti v nivní louce na Pivovárce, kde to není vhodné. Pokud se podaří koupit pozemky po bývalé vlečce z Kovohutí, měla by na bývalém tělese dráhy vzniknou cyklostezka a inline dráha do Čisovic.
 16. Koupání
  Projektová dokumentace na revitalizaci Zadního rybníka pro veřejné koupání včetně odbahnění je dokončena a v současné době připravujeme žádost o dotaci. Díky změně rybí obsádky se již letos markantně zlepšila kvalita vody (viditelnost 50 cm, žádné řasy).
 17. Otřesné podmínky. Nekoupání se již 30 let.
  Problémy, které trvají 30 let, nelze změnit za jedno volební období. Koupání viz 17.
 18. Krásná luční louka !! – děkujeme z pochvalu, té není nikdy dost.
 19. Okrasné jezírko v Rymani zasypat! Šílení komáři!
  Zasypat jezírko by byla škoda, ale souhlasím, že musí být funkční, proto již byla objednána oprava, která proběhne na podzim.
 20. Dodržování klidu (sekačky) v neděli
  Při porušování vyhlášky o obdobích klidu prosím volejte Městskou policii!
 21. In-line dráha
  Viz odpověď 16.
 22. Tobogán ze Skály do Rybníku 🙂
  Zajímavý nápad. Podejte ho do příštího participativního rozpočtu 🙂
 23. Díky za kvetoucí louku – rádo se stalo
 24. Lavičky víc v Mníšku – viz 5
 25. Máte krásnou loučku – děkujeme
 26. Proč jsou silnice v tak katastrofálníma ostudném stavu ? (v Mníšku) – ! pod to se nás tu podpisuje víc
  Jak jsem již psala, problémy, které trvají 30 let, nelze změnit za jedno volební období, navíc krajské silnice jsou v katastrofálním stavu na většině míst Středočeského kraje. Samozřejmě nás to trápí, protože také chceme pěkné silnice, ale každá oprava je drahá (i ta, která se za rok musí dělat znovu) a městský rozpočet na všechny opravy nestačí. Proto žádáme o dotace, což je náročný a zdlouhavý proces, a vyjednáváme s krajem, aby si opravil své silnice (Pražská, Dobříšská a Kytínská), ty jsou krajem přislíbeny na rok 2024. Mezitím na podzim 2022 a v průběhu roku 2023 proběhne obnova Lhotecké ulice, což už samo o sobě je velká změna k lepšímu.
 27. Proč chybí chodníky? Viz Lipová alej nahoru ke Skalce. Může být mlatová – chceme bezpečnost pro děti
  Na chodník v Lipové aleji je zpracován projekt v podobě mlatového povrchu, ale radní se neshodli na způsobu jeho realizace. Proto bylo konečné rozhodnutí odloženo a rozhodne nové vedení města.
 28. … a proč se na ul. Lhotecká skladuje asfalt už víc než rok?
  Jedná se o vybagrovaný asfalt z pokládky optického kabelu, zhotovitel byl již upozorněn, že ho má odstranit.
 29. Zachovat přírodní ráz rybníků s biotopy. – souhlasím
 30. Rekreační hodnota musí mít prioritu před intenzivním rybolovem – souhlasím
 31. Kvetoucí louka vprostřed města – hnus ! – také názor
 32. Silnice Za Rybníky opravit
  Zásyp výkopu po pokládce vodovodního řadu musí řádně sesednout, aby nedošlo k propadnutí, teprve pak se může asfaltovat.
 33. Co chodník do Rymaně!
  Viz odpověď 4 a 12.
 34. Přestavit skate park
  Děkujeme za podnět. Možná další projekt do participativního rozpočtu?
 35. Zařiďte změnu D4 na silnici I. třídy, aby se nezrušily zastávky autobusů, hrozí nám zahlcení Mníšku cestujícími z okolních obcí na přímé autobusy z Mníšku
  Zařídili bychom to velmi rádi, ale ochota na straně Ministerstva dopravy k tomuto kroku je absolutně nulová, již jsme apelovali na ministra, iniciovali několik setkání mezi zástupci dotčených obcí a zástupci ministerstva, ŘSD, ROPID a IDSK, ale zatím bez výsledku.
 36. Chodník od Marjány do Mníšku – Prosím než se něco stane (dopsáno : Pravda !).
  Viz odpověď 4
 37. Doprava mezi Mníškem a Řevnicemi
  Město se finančně podílí na dopravě v rámci PID.
 38. Silnice Řevnická hrůza – připomíná rok 1920 (dopsáno – souhlas! , souhlas)
  Plán pro Řevnickou je každoročně opravovat stávající stav, dokud nebude možné provést totální rekonstrukci (po dokončení výstavby nové školy). Část silnice jsme nechali opravit loni, letos na jaře byly opraveny díry ve střední části a na podzim budeme pokračovat v horní části.
 39. Zjednosměrnění ulice Za Rybníky od křižovatky s ulicí Tovární kolem bytovky u statku a Nowakovy vily.
  Podléhá rozhodnutí dopravní policie. Současné opatření navržené dopravní policií eliminovalo množství aut, která se zde v úzkém místě potkávala a současně rozdělila auta tak, že se nezvyšuje dopravní zátěž na ulici Lhotecká.
 40. Úřad – není megalomanský? – vysoké náklady – velký počet menších zasedaček, počet kanceláří není jich moc?
  Projekt vychází z přesných požadavků definovaných již za minulého vedení města a doplněné o archivní prostory, které úřadu zoufale chybí. Vzhledem k současné situaci však není realizace nového úřadu prioritou, nebo jen s velmi výhodnými dotacemi.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se