Červnové Slovo místostarostky Daniely Páterové

Červnové Slovo místostarostky Daniely Páterové

Daniela Páterová, DiS.

Milí spoluobčané,
máme za sebou měsíc květen, který byl plný rozmanitých nejen kulturních událostí. Zahájili jsme jej oslavou výročí 25 let existence spolku Rorejs, která se nesla v duchu zábavy, vzpomínek, dobrého jídla a pití. Myšlenka obnovit Staročeské máje a spojit je s trhy Najíme se se ukázala jako skvělý nápad. Poslední květnovou sobotou se prozpívali účastníci Brdského kosa, kteří oslnili porotu svými profesionálními výkony. Velkým překvapením byla rekordní účast na cyklistických závodech pořádaných Sokolem a Bike Puzzle. Perfektně zvládnutá organizace závodů zajistila soutěžícím radost z odvedeného výkonu a také krásné zážitky. Poslední květnovou akcí byl již tradiční Dětský den, na kterém se letos podílel rekordní počet místních spolků.
Bylo mi ctí popřát ženám v domově pro seniory ke Dni matek a s předstihem také mužům ke Dni otců. Považuji za důležité oslavovat rodičovství a vnímám to jako skvělou příležitost poděkovat nejen vlastním rodičům za všechnu snahu, odvahu a obětavost, se kterou své děti vychovali.
Na setkání starostů Středočeského kraje jsem našla inspiraci nejen u vedení kraje, které nám představilo svou činnost na jednotlivých odborech, ale také u kolegů starostů, se kterými sdílíme společné radosti i starosti a můžeme se tak vzájemně inspirovat, motivovat a sdílet příklady dobré praxe. A to je důvod, proč se těším na konferenci Dobrá obec dělá dobrou školu, kterou pořádá Svaz měst a obcí ČR. Jsem přesvědčená, že u nás v Mníšku máme skvělé školy a jsme tak příkladem mnoha jiným obcím. Přesto bych zde ráda načerpala další inspiraci, jak se právě obec může podílet na budování a podpoře svých škol. Mám radost, že už nyní můžu sdílet příklad dobré praxe s představiteli okolních obcí týkající se pravidelné komunikace s řediteli škol. Mám za sebou pravidelné půlroční osobní rozhovory s každou z ředitelek MŠ i ZŠ, na kterých jsme probraly nejen to, jak se školám dařilo v uplynulém půlroce, ale také kam chtějí směřovat, jak pracují s rodiči, jak získávají zpětnou vazbu od dětí a jak bychom mohli zlepšit spolupráci a komunikaci mezi námi jako zřizovatelem a školami. Už teď se těším na naplňování společných plánů.

Největší radost mi udělalo setkání s veřejností v areálu skateparku, kde jsme řešili jeho obnovu. Pozvání přijal architekt z U/U studia, které má za sebou mnoho povedených realizací skateparků a streetparků po celé republice i na Slovensku a také trenér skate školy z Dobřichovic. Jsem pyšná na naše teenagery, kteří se velmi aktivně zapojili nejen do diskuze, ale také do plánování a participativního hlasování o budoucí možné podobě zrekonstruovaného skateparku. Překvapilo mě, kolik dospělých aktivních skejťáků v Mníšku máme a patří jim mé poděkování za aktivní účast na setkání. Velmi se těším na další kroky v podobě tří návrhů budoucí podoby parku, o kterých budeme opět diskutovat s veřejností.

Těším se, co vše nám přinese měsíc červen a přeji vám krásné dny.

Vaše Daniela Páterová

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se