Pracovní jednání zastupitelů

Pracovní jednání zastupitelů

Dne 1. února se konalo pracovní jednání zastupitelů z důvodu jejich seznámení s projektem retenční nádrže na náměstí. Přítomni byli všichni opoziční zastupitelé. Z jedenácti koaličních přišlo jen pět. Otázkou tedy je, na základě čeho se budou rozhodovat o budoucnosti přidělené dotace.

V projektu se mimo jiné počítá s kapacitou retenční nádrže tak, aby zachytila vodu z půlky střechy kostela (částečně by se tak podařilo odvést vodu, která podmáčí kostelní zeď). Konečné řešení odvodnění kostelní zdi bude ovšem záviset na majiteli objektu a památkářích.
V projektu nechybí lapol ropných látek, odčerpávací nádrž, z které by se mohla čerpat voda na zálivku, tlakové potrubí vedoucí do horních částí náměstí umožňující zálivku trávníku a stromů, zasakovací jímky. Je to tedy komplexní návrh na zadržení vody na místě. Ne její odtok. Zmiňuji to zde proto, že současné vedení města nechápe tento projekt jako vklad do budoucnosti pro naše děti, ale jako „drahou díru v zemi“. Pokud by se náměstí při své rekonstrukci za bývalého a nyní i současného starosty připravilo na klimatické změny, byla by samozřejmě investice do takovéto akce lacinější. Pokud tedy nyní současné vedení přidělenou dotaci odmítne, je dost pravděpodobné, že už ji na tuto akci v blízké době nezíská. Jistě si někteří pamětníci vzpomínají na kauzu, kdy vedení města v čele se starostkou Alexandrou Merunkovu odmítlo dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Od té doby se čistírna odpadních vod zkapacitňovala již několikrát, a to za pomoci úvěru.
Je mi na tomto místě líto nejen zmařených peněz na projekt, ale i úsilí vydané na získání dotace. Město se také nebude moct chlubit nadčasovým řešením problematiky zadržování vody v krajině. Dne 2. února se v deníku Dnes objevil článek o pilotním projektu zadržování vláhy ve dvou středočeských městech – Němčicích a Velvarech. Tato města se stanou průkopníky v boji se suchem v krajině. Cílem je zvýšit odolnost krajiny vůči klimatickým rizikům. Jedná se o vytvoření tůní, mokřadů, vysázení stromořadí, které přispějí k odolnosti území. Součástí projektu je také osvěta, která bude zaměřena na porozumění procesům fungování vody v místní krajině. Kdy dorazí osvěta i do našeho města je bohužel vzdálená budoucnost.

Dana Dalešická, zastupitelka

Na stejné téma vyšlo dalších osm článků (postřehy zastupitelů a profesionálů):SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se