Retence na náměstí F. X. Svobody – ANO či NE?

Retence na náměstí F. X. Svobody – ANO či NE?

Fotografie pochází z výkopu o něco menší nádrže na dešťové vody při stavbě obchvatu města Jílové u Prahy v roce 2022. Podobný výkop by byl proveden i u nás. Byl by ale ještě větší, než vidíte na obrázku

V poslední době se vede zjitřená diskuze nad projektem „Využití dešťových vod z náměstí“- retenční nádrže. Jedná se samozřejmě o naše mníšecké náměstí F. X. Svobody. Konkrétně o sběr dešťových vod z dlážděných ploch mezi linií domů u Alberta a kostelem sv. Václava.

Diskuze o projektu sklouzává do „politické“ roviny, a to obhajoby projektu ze strany bývalého vedení radnice, která jej připravila. Na druhé straně pak stojí názor současného vedení, zda je projekt věcně a ekonomicky smysluplný.
Prohlédněte si výkres situace na náměstí. V jeho spodní části jsou umístěny nádrže na dešťové vody o objemu 140 m3, odlučovač tuků a čerpací jímka. Odtud, pod povrchem parkoviště, směrem do kopce, je navržena nová dešťová kanalizace a kanalizační žlaby pro zachycení vod z parkovací plochy. V zeleném pásu kaštanové aleje se počítá s novým vodovodem a zalévacími hydranty. Předpokládané náklady stavby, které obnášejí i veškeré výkopy a předláždění parkoviště by se měly pohybovat kolem 16 miliónů korun. Z toho přibližně 11 miliónů je dotace. Zbytek, tedy minimálně 5 miliónů korun, musíme uhradit z vlastních prostředků. Do nákladů ale nejsou započítány náklady na nutnou opravu stávající kanalizace, vodovodu, výměnu části kaštanové aleje, připojení domů z náměstí a střechy kostela. Tyto náklady budou také hrazeny z našeho rozpočtu. Celková doba výstavby je odhadována na 5 měsíců. Po tuto dobu by bylo náměstí mimo provoz.

Ve výkresu je modrou linií označena nádrž a nová vedení kanalizace, zelenou nová vedení vodovodu a červenou oblast předpokládaného výkopu pro nádrž
Stavba by dolní část náměstí zablokovala na pět měsíců

Postřehy zastupitelů a profesionálů z oboru jsme zpracovali do jednoho tématu, tak aby co nejlépe představilo projekt a jednotlivé názory i důvody pro a proti.
Na stejné téma vyšlo dalších osm článků:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se